دنبال چه میگردید؟

خریدار تزریق کود

واحد تزریق کود ونتوری

خراسان رضوی قوچان

مجید مقتدر جعفرآباد

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار تزریق کود - خریدار واحد تزریق کود ونتوری از خراسان رضوی قوچان
واحد تزریق کود ونتوری
سیستمی که با کمک اثر ونتوری کود را از یک مخزن به داخل لوله تزریق میکند قیمت واحد تزریق کود ونتوری

تاریخ درخواست: 1397/03/27
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

RSS