دنبال چه میگردید؟

خریدار فیلتر

فیلتر

اصفهان سمیرم

قاسمی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خرید فیلتر جهت قرار گیری سر لوله موتور ابکش یا بعد از موتور ابکش ، عدم نفوذ رسوب و غیره به داخل مسیر لوله های ابرسانی قطره ای
فیلتر
سیستم های فیلتراسیون جهت تصفیه ناخالصی ها از مایعات به کار میروند قیمت فیلتر

تاریخ درخواست: 1397/02/30
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت فیلتر
RSS