دنبال چه میگردید؟

خریدار بابلر

بابلر تنظیمی

فارس

فروشگاه لوله و اتصالات کشاورزی حیدری

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار بابلر - خریدار بابلر تنظیمی از فارس
بابلر تنظیمی
نازل های مخصوص آبیاری درختان باغ که مقدار دبی خروجی آب آن قابل تنظیم است قیمت بابلر تنظیمی

تاریخ درخواست: 1397/01/24
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت بابلر تنظیمی
RSS