دنبال چه میگردید؟

خریدار فلنج

سه راهی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار فلنج و سه راهی
سه راهی
سه راهی جهت گرفتن انشعاب از یک لوله به کار میرود قیمت سه راهی
خریدار فلنج و سه راهی

تاریخ درخواست: 1397/01/21
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت سه راهی
RSS