دنبال چه میگردید؟

خریدار نوار تیپ پلاک دار

نوار آبیاری

قزوین

پورسلیمی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار نوارتیپ پلاک دار بافاصله 10سانت هستم
نوار آبیاری
همان نوارتیپ است که جهت آبیاری قطره ای استفاده میشود قیمت نوار آبیاری

تاریخ درخواست: 1397/01/21
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت نوار آبیاری
RSS