خریدار لوله های دریپر دار از کرمان

لوله های دریپر دار

کرمان

ابومسعود

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

قیمت وسئولاتی درخصوص لوله های 16 م م دریپردار دارم
لوله های دریپر دار
لوله های 16 میلیمتری آبیاری قطره ای به همراه دریپر داخلی قیمت لوله های دریپر دار

تاریخ درخواست: 1395/09/29
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.