دنبال چه میگردید؟

خریدار تبدیل چدنی فلنجدار از تهران

تبدیل چدنی فلنجدار

تهران

گروه صنعتی نورآب(رمضان حسن زاده)

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

تولید کننده اتصالات چدنی تحت فشار(سه راه تبدیل زانو فلنجدار دریچه چدنی شیر هوا
تبدیل چدنی فلنجدار
اتصال ردیوسر یا تبدیل کاهنده از جنس چدن داکتیل که توسط فلنج در مسیر خط لوله نصب میشود قیمت تبدیل چدنی فلنجدار

تاریخ درخواست: 1396/11/30
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت تبدیل چدنی فلنجدار
RSS