دنبال چه میگردید؟

درخواست تجهیزات قطره ای 8 هکتار باغ

اتصالات آبیاری قطره ای

کازرون

خسرو زارعی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

لوله و اتصالات جهت احداث ۸هکتار باغ مرکبات
اتصالات آبیاری قطره ای
اتصالیست که در زمینه آبیاری قطره ای استفاده میشود. قیمت اتصالات آبیاری قطره ای

تاریخ درخواست: 1395/09/19
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت اتصالات آبیاری قطره ای
RSS