دنبال چه میگردید؟

خریدار کورکن

کورکن

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

سلام کورکن8 ملیمتر اول خط وسلیه ایی برای جا زدن اورینگ ابتدایی
کورکن
اتصالی است که برای مسدود کردن انتهای لوله به کار می رود قیمت کورکن
سلام کورکن8 ملیمتر اول خط وسلیه ایی برای جا زدن اورینگ ابتدایی

تاریخ درخواست: 1396/10/23
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت کورکن
RSS