دنبال چه میگردید؟

خریدار ملزومات کشت هیدروپونیک

ملزومات کشت هیدروپونیک

لرستان ازنا

حسینعلی اژ

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

کشت سبزی وگل حداقل فضای وتجهیزات برای تولید توجیح دار با توجه به هزینه وقیمت سبزی خوراکی یا گل رز یا... گل آرکید حداقل ابزار وحداکثر دقت وبردن الکترونیک واتوماسیون محلول تغذیه واتوماسیون کنترل شرایط محیطی قیمت ابزار واجرا جداگانه با دتایل وصورت وضعیت واریز متره کار وقیمت کلی ارقام)
ملزومات کشت هیدروپونیک
لوله، اتصالات و تجهیزاتی که در کشاورزی هیدروپونیک (کشت بدون خاک) به کار میروند قیمت ملزومات کشت هیدروپونیک

تاریخ درخواست: 1396/09/28
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.