دنبال چه میگردید؟

خریدار کمربند

کمربند

علی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

باسلام ... آیا کمربندی در بزار موجود هست که بدون قطه جریان آب، بتوان انشعاب گرفت؟
کمربند
کمربند نوعی از اتصالات است که جهت گرفتن انشعاب از لوله ها کاربرد دارد قیمت کمربند
باسلام ... آیا کمربندی در بزار موجود هست که بدون قطه جریان آب، بتوان انشعاب گرفت؟

تاریخ درخواست: 1396/09/19
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت کمربند