درخواست نوارتیپ

نوار تیپ آبیاری قطره ای

مشهد-شهرستان چناران

حسین علی باخدا

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

درخواست نوارتیپ - خریدار نوار تیپ آبیاری قطره ای از مشهد-شهرستان چناران
نوار تیپ آبیاری قطره ای
قیمت نوار تیپ آبیاری قطره ای

تاریخ درخواست: 1395/09/10
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت نوار تیپ آبیاری قطره ای