دنبال چه میگردید؟

خریدار نوار تیپ

نوار تیپ

نصراللهی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

نوار تیپ میخوام با ابدهی و یا ابچکان هر 30 سانتیمتر
نوار تیپ
نوارتیپ های 175 تا 200 میکرون آبیاری قطره ای با دبی 1.5 تا 3 لیتر در ساعت قیمت نوار تیپ
نوار تیپ میخوام با ابدهی و یا ابچکان هر 30 سانتیمتر

تاریخ درخواست: 1396/08/30
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت نوار تیپ