دنبال چه میگردید؟

خریدار کمربند

کمربند انشعاب

یونس

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

آیا به کمربند انشعاب کمربند زینی هم می گویند
کمربند انشعاب
کمربند هایی که جهت گرفتن انشعاب باریک تر از لوله اصلی استفاده میشوند قیمت کمربند انشعاب
آیا به کمربند انشعاب کمربند زینی هم می گویند

تاریخ درخواست: 1396/08/30
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.