دنبال چه میگردید؟

خریدار سپتیک تانک

سپتیک تانک

یزد

حیدری

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

نیاز به یک سپتیک تانک حدود 15 تا 20 مترمکعب دارم

تاریخ درخواست: 1396/08/11
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.