دنبال چه میگردید؟

خریدار فیلتر

فیلتر

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

فیلتر
فیلتر
سیستم های فیلتراسیون جهت تصفیه ناخالصی ها از مایعات به کار میروند قیمت فیلتر
ما میخواهیم برای وکیومها یشرکت فیلتر بذاریم تا ذرات دریچه های وکیوم را مسدود نکنند. چه نوع فیلتری مناسب می بینید لوله های همشون 2 اینچه

تاریخ درخواست: 1396/08/08
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت فیلتر
RSS