دنبال چه میگردید؟

خریدار اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه

قم

پروژ400واحدی طلاب

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

برای رایزه های آبرسانی اصلی وساختارپمپ ومنبع وخریدآتش نشانی
اتصالات گالوانیزه
اتصالاتی که در لوله کشی گالوانیزه و یا تحت فشار استفاده میشوند قیمت اتصالات گالوانیزه

تاریخ درخواست: 1396/07/28
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت اتصالات گالوانیزه
RSS