دنبال چه میگردید؟

خریدار لوله تراوا

لوله تراوا

محسن

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

سلام رشد ریشه بر روی آبدهی لوله تراوا اثری ندارد؟
لوله تراوا
لوله هایی جهت استفاده در سیستم آبیاری زیر سطحی با خاصیت اسفنجی و تراوایی زیر خاک قیمت لوله تراوا
سلام رشد ریشه بر روی آبدهی لوله تراوا اثری ندارد؟

تاریخ درخواست: 1396/07/21
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.