دنبال چه میگردید؟

خریدار لوله GRP

تهران

حمید قاسمی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

لوله های A333 GR1 6وA335 p5 p9 p11 22 p12و A106 GRB x42 x52 x60

تاریخ درخواست: 1396/06/09
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.