خریدار لوله های پلی اتیلن آبیاری از برای ارسال به افغانستان وپاکستان

لوله های پلی اتیلن آبیاری

برای ارسال به افغانستان وپاکستان

سعیدعزیزی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

لوله هاباید۴سوراخ داشته باشد
لوله های پلی اتیلن آبیاری
لوله های پلی اتیلن مخصوص زراعت و باغداری قیمت لوله های پلی اتیلن آبیاری

تاریخ درخواست: 1395/07/20
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.