دنبال چه میگردید؟

خریدار بابلر

بابلر تنظیمی

مهاباد

بشارت

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

پخش کننده می باشم
بابلر تنظیمی
نازل های مخصوص آبیاری درختان باغ که مقدار دبی خروجی آب آن قابل تنظیم است قیمت بابلر تنظیمی

تاریخ درخواست: 1396/04/12
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت بابلر تنظیمی
RSS