دنبال چه میگردید؟

خریدار اتصال پیچی گاز

سه راهی

علی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

آیا اتصال پیچی برای گاز وجود دارد مثلا سه راهی که به جوشکاری نیاز نداشته باشد؟
سه راهی
سه راهی جهت گرفتن انشعاب از یک لوله به کار میرود قیمت سه راهی
آیا اتصال پیچی برای گاز وجود دارد مثلا سه راهی که به جوشکاری نیاز نداشته باشد؟

تاریخ درخواست: 1396/03/27
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت سه راهی