دنبال چه میگردید؟

خریدار رابط 12443

رابط

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

سلام رابط 5 اینچ به 3 اینچ هست؟
رابط
نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند قیمت رابط
سلام رابط 5 اینچ به 3 اینچ هست؟

تاریخ درخواست: 1396/03/04
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت رابط
RSS