خریدار شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار

شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار

قروه همدان

شرکت شکوه باران

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار - خریدار شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار از قروه همدان
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار
شیر گیت کشویی که از جنس چدن ساخته شده و به وسیله فلنج به لوله متصل میشود قیمت شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار

تاریخ درخواست: 1396/02/09
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.