دنبال چه میگردید؟

لوله مانیسمان سایز ۱ اینچ چینی رده40

بازرگانی یکتا صنعت خراسان

قیمت لوله مانیسمان سایز ۱ اینچ چینی رده40 14.2kg با مارک بازرگانی یکتا صنعت خراسان پخش انواع لوله های مانیسمان،رده 20,40,80.لوله های صنعتی گالوانیزه و گازی سبک و سنگین. لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان

توزیع لوله های مانیسمان چینی و اهوازی رده 20,40,80
لوله های گالوانیزه و گازی سبک ، سنگین
اتصالات جوشی و گالوانیزه

قیمت لوله مانیسمان سایز ۱ اینچ چینی رده40 - 470,000 ریال

قیمت انواع لوله مانیسمان لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند

لوله مانیسمان 1 اینچ رده 10 شاخه 12.54 کیلویی 125,399 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 10S شاخه 12.78 کیلویی 127,799 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 160 شاخه 25.44 کیلویی 254,398 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 30 شاخه 13.08 کیلویی 130,799 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 شاخه 15 کیلویی 149,999 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40S شاخه 15.3 کیلویی 152,999 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 5S شاخه 7.98 کیلویی 79,799 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 شاخه 19.44 کیلویی 194,398 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80S شاخه 19.74 کیلویی 197,398 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده STD شاخه 15 کیلویی 149,999 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده XS شاخه 19.44 کیلویی 194,398 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده XXS شاخه 32.7 کیلویی 326,997 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده 10 شاخه 18.66 کیلویی 186,598 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده 10S شاخه 19.02 کیلویی 190,198 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده 160 شاخه 43.5 کیلویی 434,996 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده 30 شاخه 21.18 کیلویی 211,798 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده 40 شاخه 24.3 کیلویی 242,998 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده 40S شاخه 24.78 کیلویی 247,798 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده 5S شاخه 11.7 کیلویی 116,999 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده 80 شاخه 32.46 کیلویی 324,597 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده 80S شاخه 33.06 کیلویی 330,597 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده STD شاخه 24.3 کیلویی 242,998 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده XS شاخه 32.46 کیلویی 324,597 تومان
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ رده XXS شاخه 57.36 کیلویی 573,594 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده 10 شاخه 16.2 کیلویی 161,998 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده 10S شاخه 16.56 کیلویی 165,598 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده 160 شاخه 33.66 کیلویی 336,597 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده 30 شاخه 17.22 کیلویی 172,198 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده 40 شاخه 20.34 کیلویی 203,398 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده 40S شاخه 20.76 کیلویی 207,598 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده 5S شاخه 10.08 کیلویی 100,799 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده 80 شاخه 26.82 کیلویی 268,197 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده 80S شاخه 27.36 کیلویی 273,597 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده STD شاخه 20.34 کیلویی 203,398 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده XS شاخه 26.82 کیلویی 268,197 تومان
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ رده XXS شاخه 46.62 کیلویی 466,195 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 10 شاخه 6 کیلویی 59,999 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 10S شاخه 6.06 کیلویی 60,599 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 160 شاخه 11.7 کیلویی 116,999 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 30 شاخه 6.72 کیلویی 67,199 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 شاخه 7.62 کیلویی 76,199 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40S شاخه 7.8 کیلویی 77,999 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 5S شاخه 4.92 کیلویی 49,200 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 شاخه 9.72 کیلویی 97,199 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80S شاخه 9.9 کیلویی 98,999 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده STD شاخه 7.62 کیلویی 76,199 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده XS شاخه 9.72 کیلویی 97,199 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده XXS شاخه 15.3 کیلویی 152,999 تومان
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 10 شاخه 2.94 کیلویی 29,400 تومان
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 10S شاخه 3.06 کیلویی 30,600 تومان
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 30 شاخه 3.24 کیلویی 32,400 تومان
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 40 شاخه 3.78 کیلویی 37,800 تومان
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 40S شاخه 3.84 کیلویی 38,400 تومان
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 80 شاخه 4.8 کیلویی 48,000 تومان
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 80S شاخه 4.92 کیلویی 49,200 تومان
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده STD شاخه 3.78 کیلویی 37,800 تومان
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده XS شاخه 4.8 کیلویی 48,000 تومان
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 10 شاخه 1.68 کیلویی 16,800 تومان
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 10S شاخه 1.68 کیلویی 16,800 تومان
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 30 شاخه 1.92 کیلویی 19,200 تومان
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 40 شاخه 2.22 کیلویی 22,200 تومان
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 40S شاخه 2.16 کیلویی 21,600 تومان
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 80 شاخه 2.82 کیلویی 28,200 تومان
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 80S شاخه 2.88 کیلویی 28,800 تومان
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده STD شاخه 2.22 کیلویی 22,200 تومان
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده XS شاخه 2.82 کیلویی 28,200 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 10 شاخه 166.68 کیلویی 1,666,783 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 100 شاخه 688.5 کیلویی 6,884,931 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 10S شاخه 170.04 کیلویی 1,700,383 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 120 شاخه 798.36 کیلویی 7,983,520 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 140 شاخه 930.9 کیلویی 9,308,907 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 160 شاخه 1033.98 کیلویی 10,339,697 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 20 شاخه 250.62 کیلویی 2,506,175 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 30 شاخه 306.18 کیلویی 3,061,769 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 شاخه 361.86 کیلویی 3,618,564 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40S شاخه 369.12 کیلویی 3,691,163 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 5S شاخه 138.48 کیلویی 1,384,786 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 60 شاخه 489.3 کیلویی 4,892,951 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 شاخه 576.06 کیلویی 5,760,542 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80S شاخه 499.14 کیلویی 4,991,350 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده STD شاخه 361.86 کیلویی 3,618,564 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده XS شاخه 489.3 کیلویی 4,892,951 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده XXS شاخه 930.9 کیلویی 9,308,907 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 10 شاخه 216 کیلویی 2,159,978 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 100 شاخه 959.46 کیلویی 9,594,504 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 10S شاخه 220.38 کیلویی 2,203,778 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 120 شاخه 1121.82 کیلویی 11,218,088 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 140 شاخه 1248.84 کیلویی 12,488,275 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 160 شاخه 1432.56 کیلویی 14,325,457 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 شاخه 298.38 کیلویی 2,983,770 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 30 شاخه 391.2 کیلویی 3,911,961 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 شاخه 478.38 کیلویی 4,783,752 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40S شاخه 453.12 کیلویی 4,531,155 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 5S شاخه 191.34 کیلویی 1,913,381 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 60 شاخه 653.76 کیلویی 6,537,535 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 شاخه 792.48 کیلویی 7,924,721 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80S شاخه 596.58 کیلویی 5,965,740 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده STD شاخه 443.28 کیلویی 4,432,756 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده XS شاخه 584.76 کیلویی 5,847,542 تومان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده XXS شاخه 1121.82 کیلویی 11,218,088 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 10 شاخه 328.14 کیلویی 3,281,367 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 100 شاخه 1169.76 کیلویی 11,697,483 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 10S شاخه 252.84 کیلویی 2,528,375 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 120 شاخه 1347.9 کیلویی 13,478,865 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 140 شاخه 1521.36 کیلویی 15,213,448 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 160 شاخه 1690.2 کیلویی 16,901,831 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 20 شاخه 407.4 کیلویی 4,073,959 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 30 شاخه 487.98 کیلویی 4,879,751 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 شاخه 567.3 کیلویی 5,672,943 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 5S شاخه 210.36 کیلویی 2,103,579 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 60 شاخه 760.26 کیلویی 7,602,524 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 شاخه 948.6 کیلویی 9,485,905 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده STD شاخه 487.98 کیلویی 4,879,751 تومان
لوله مانیسمان 14 اینچ رده XS شاخه 644.34 کیلویی 6,443,336 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 10 شاخه 375.84 کیلویی 3,758,362 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 100 شاخه 1473.36 کیلویی 14,733,453 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 10S شاخه 289.56 کیلویی 2,895,571 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 120 شاخه 1719.84 کیلویی 17,198,228 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 140 شاخه 1999.14 کیلویی 19,991,200 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 160 شاخه 2192.1 کیلویی 21,920,781 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 20 شاخه 466.98 کیلویی 4,669,753 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 30 شاخه 559.62 کیلویی 5,596,144 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 شاخه 739.8 کیلویی 7,397,926 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 5S شاخه 254.46 کیلویی 2,544,575 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 60 شاخه 960.72 کیلویی 9,607,104 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 شاخه 1221.18 کیلویی 12,211,678 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده STD شاخه 559.62 کیلویی 5,596,144 تومان
لوله مانیسمان 16 اینچ رده XS شاخه 739.8 کیلویی 7,397,926 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 10 شاخه 423.42 کیلویی 4,234,158 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 100 شاخه 1857.72 کیلویی 18,577,014 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 10S شاخه 362.76 کیلویی 3,627,564 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 120 شاخه 2181.36 کیلویی 21,813,382 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 140 شاخه 2449.56 کیلویی 24,495,355 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 160 شاخه 2756.22 کیلویی 27,561,924 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 20 شاخه 526.26 کیلویی 5,262,547 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 30 شاخه 734.28 کیلویی 7,342,727 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 40 شاخه 934.8 کیلویی 9,347,907 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 5S شاخه 286.62 کیلویی 2,866,171 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 60 شاخه 1234.44 کیلویی 12,344,277 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 80 شاخه 1527.3 کیلویی 15,272,847 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده STD شاخه 630.96 کیلویی 6,309,537 تومان
لوله مانیسمان 18 اینچ رده XS شاخه 834.9 کیلویی 8,348,917 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 10 شاخه 23.58 کیلویی 235,798 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 10S شاخه 24.06 کیلویی 240,598 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 160 شاخه 66.66 کیلویی 666,593 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 30 شاخه 26.88 کیلویی 268,797 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 شاخه 32.64 کیلویی 326,397 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40S شاخه 33.24 کیلویی 332,397 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 5S شاخه 14.64 کیلویی 146,399 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 شاخه 44.88 کیلویی 448,796 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80S شاخه 45.78 کیلویی 457,795 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده STD شاخه 32.64 کیلویی 326,397 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده XS شاخه 44.88 کیلویی 448,796 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده XXS شاخه 80.64 کیلویی 806,392 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده 10 شاخه 31.56 کیلویی 315,597 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده 10S شاخه 32.16 کیلویی 321,597 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده 160 شاخه 107.52 کیلویی 1,075,189 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده 30 شاخه 48.24 کیلویی 482,395 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده 40 شاخه 51.78 کیلویی 517,795 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده 40S شاخه 52.86 کیلویی 528,595 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده 5S شاخه 22.62 کیلویی 226,198 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده 80 شاخه 68.46 کیلویی 684,593 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده 80S شاخه 69.84 کیلویی 698,393 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده STD شاخه 51.78 کیلویی 517,795 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده XS شاخه 68.46 کیلویی 684,593 تومان
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ رده XXS شاخه 122.34 کیلویی 1,223,388 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 10 شاخه 471.3 کیلویی 4,712,953 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 100 شاخه 2289.18 کیلویی 22,891,571 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 10S شاخه 420 کیلویی 4,199,958 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 120 شاخه 2648.94 کیلویی 26,489,135 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 140 شاخه 3048.66 کیلویی 30,486,295 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 160 شاخه 3388.86 کیلویی 33,888,261 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 20 شاخه 702.9 کیلویی 7,028,930 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 30 شاخه 930.72 کیلویی 9,307,107 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 40 شاخه 1100.52 کیلویی 11,005,090 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 5S شاخه 362.76 کیلویی 3,627,564 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 60 شاخه 1486.98 کیلویی 14,869,651 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 80 شاخه 1867.02 کیلویی 18,670,013 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده STD شاخه 702.9 کیلویی 7,028,930 تومان
لوله مانیسمان 20 اینچ رده XS شاخه 930.72 کیلویی 9,307,107 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 10 شاخه 519.24 کیلویی 5,192,348 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 100 شاخه 2708.52 کیلویی 27,084,929 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 10S شاخه 462.36 کیلویی 4,623,554 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 120 شاخه 3162.12 کیلویی 31,620,884 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 140 شاخه 3603.78 کیلویی 36,037,440 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 160 شاخه 4033.56 کیلویی 40,335,197 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 20 شاخه 774.78 کیلویی 7,747,723 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 30 شاخه 1026.54 کیلویی 10,265,297 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 5S شاخه 399.42 کیلویی 3,994,160 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 60 شاخه 1765.5 کیلویی 17,654,824 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 80 شاخه 2242.98 کیلویی 22,429,576 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده STD شاخه 774.78 کیلویی 7,747,723 تومان
لوله مانیسمان 22 اینچ رده XS شاخه 1026.54 کیلویی 10,265,297 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 10 شاخه 567.18 کیلویی 5,671,743 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 100 شاخه 3286.26 کیلویی 32,862,271 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 10S شاخه 578.22 کیلویی 5,782,142 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 120 شاخه 3840.18 کیلویی 38,401,416 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 140 شاخه 4320.9 کیلویی 43,208,568 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 160 شاخه 4849.32 کیلویی 48,492,715 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 20 شاخه 846.72 کیلویی 8,467,115 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 30 شاخه 1257.84 کیلویی 12,578,274 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 40 شاخه 1532.46 کیلویی 15,324,447 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 5S شاخه 504.96 کیلویی 5,049,550 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 60 شاخه 2131.56 کیلویی 21,315,387 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 80 شاخه 2652.48 کیلویی 26,524,535 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده STD شاخه 846.72 کیلویی 8,467,115 تومان
لوله مانیسمان 24 اینچ رده XS شاخه 1122.36 کیلویی 11,223,488 تومان
لوله مانیسمان 26 اینچ رده 10 شاخه 764.16 کیلویی 7,641,524 تومان
لوله مانیسمان 26 اینچ رده 20 شاخه 1216.32 کیلویی 12,163,078 تومان
لوله مانیسمان 26 اینچ رده STD شاخه 917.22 کیلویی 9,172,108 تومان
لوله مانیسمان 26 اینچ رده XS شاخه 1216.32 کیلویی 12,163,078 تومان
لوله مانیسمان 28 اینچ رده 10 شاخه 823.92 کیلویی 8,239,118 تومان
لوله مانیسمان 28 اینچ رده 20 شاخه 1312.14 کیلویی 13,121,269 تومان
لوله مانیسمان 28 اینچ رده 30 شاخه 1627.26 کیلویی 16,272,437 تومان
لوله مانیسمان 28 اینچ رده STD شاخه 989.1 کیلویی 9,890,901 تومان
لوله مانیسمان 28 اینچ رده XS شاخه 1312.14 کیلویی 13,121,269 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 10 شاخه 38.7 کیلویی 386,996 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 10S شاخه 39.54 کیلویی 395,396 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 160 شاخه 128.1 کیلویی 1,280,987 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 30 شاخه 59.52 کیلویی 595,194 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 شاخه 67.74 کیلویی 677,393 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40S شاخه 69.12 کیلویی 691,193 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 5S شاخه 27.6 کیلویی 275,997 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 شاخه 91.62 کیلویی 916,191 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80S شاخه 93.54 کیلویی 935,391 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده STD شاخه 67.74 کیلویی 677,393 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده XS شاخه 91.62 کیلویی 916,191 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده XXS شاخه 166.08 کیلویی 1,660,783 تومان
لوله مانیسمان 3-1/2 اینچ رده 10 شاخه 44.4 کیلویی 443,996 تومان
لوله مانیسمان 3-1/2 اینچ رده 10S شاخه 45.3 کیلویی 452,996 تومان
لوله مانیسمان 3-1/2 اینچ رده 30 شاخه 68.46 کیلویی 684,593 تومان
لوله مانیسمان 3-1/2 اینچ رده 40 شاخه 81.42 کیلویی 814,192 تومان
لوله مانیسمان 3-1/2 اینچ رده 40S شاخه 83.04 کیلویی 830,392 تومان
لوله مانیسمان 3-1/2 اینچ رده 5S شاخه 31.74 کیلویی 317,397 تومان
لوله مانیسمان 3-1/2 اینچ رده 80 شاخه 111.78 کیلویی 1,117,789 تومان
لوله مانیسمان 3-1/2 اینچ رده 80S شاخه 114.06 کیلویی 1,140,589 تومان
لوله مانیسمان 3-1/2 اینچ رده STD شاخه 81.42 کیلویی 814,192 تومان
لوله مانیسمان 3-1/2 اینچ رده XS شاخه 111.78 کیلویی 1,117,789 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 10 شاخه 7.68 کیلویی 76,7