دنبال چه میگردید؟

زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25

پخش نو اندیش

قیمت زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25 با مارک پخش نو اندیش پخش و تولید (لوله اتصالات پنج لایه,تک لایه, پلیکا). زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند
زانو
زانو

پخش و تولید (لوله اتصالات پنج لایه,تک لایه, پلیکا)
آدرس: خمینی شهر. منظریه. خیابان سینا

قیمت زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25 - 129,800 ریال

قیمت انواع زانو زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند

زانو 100 تومان
زانو 1 اینچ درزدار جوشی 2,130 تومان
زانو 1/2 درزدار جوشی 1,150 تومان
زانو 11/2اینج جوشی درزدار 4,850 تومان
زانو 110 79,365 تومان
زانو 125 94,450 تومان
زانو 16 121 تومان
زانو 16 به 1/2 85 تومان
زانو 20 902 تومان
زانو 25 1,670 تومان
زانو 3 مانیسمان 4,200 تومان
زانو 32 2,745 تومان
زانو 40 5,120 تومان
زانو 45 درجه (تک لایه)20 1,070 تومان
زانو 45 درجه (تک لایه)25 1,615 تومان
زانو 45 درجه (تک لایه)32 2,780 تومان
زانو 45 درجه 10 اینچ فولادی رده40 250,000 تومان
زانو 45 درجه 20 610 تومان
زانو 45 درجه 20 پلی پروپیلن PP 530 تومان
زانو 45 درجه 25 830 تومان
زانو 45 درجه 25 پلی پروپیلن PP 740 تومان
زانو 45 درجه 32 پلی پروپیلن PP 1,150 تومان
زانو 45 درجه 40 پلی پروپیلن PP 1,890 تومان
زانو 45 درجه 50 پلی پروپیلن PP 3,750 تومان
زانو 45 درجه 63 پلی پروپیلن PP 5,610 تومان
زانو 45 درجه 75 پلی پروپیلن PP 7,390 تومان
زانو 45 درجه پلی اتیلن فیوژن دار 225 میلیمتری 1,900,000 تومان
زانو 50 7,250 تومان
زانو 63 13,970 تومان
زانو 75 35,383 تومان
زانو 90 62,945 تومان
زانو 90 درجه رده 40 3 اینچ 19,000 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)20 1,115 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)25 1,625 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)32 2,715 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)40 5,370 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)50 9,160 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)63 16,405 تومان
زانو 90 درجه 10 اینچ فولادی رده40 350,000 تومان
زانو 90 درجه 20 610 تومان
زانو 90 درجه 20 پلی پروپیلن PP 595 تومان
زانو 90 درجه 25 830 تومان
زانو 90 درجه 25 پلی پروپیلن PP 740 تومان
زانو 90 درجه 32 1,480 تومان
زانو 90 درجه 32 پلی پروپیلن PP 1,140 تومان
زانو 90 درجه 40 پلی پروپیلن PP 1,830 تومان
زانو 90 درجه 50 پلی پروپیلن PP 4,170 تومان
زانو 90 درجه 63 پلی پروپیلن PP 5,880 تومان
زانو 90 درجه 75 پلی پروپیلن PP 7,990 تومان
زانو 90 درجه رده 40 24اینچ 3,600,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 1/2 2 اینچ 16,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 10اینچ 390,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 14اینچ 680,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 16 اینچ 1,000,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 18 اینچ 1,500,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 20اینچ 2,200,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 8اینچ 220,000 تومان
زانو 90 درجه رده40 5اینچ 58,000 تومان
زانو 90 درجه سایز 20 776 تومان
زانو 90 درجه سایز 25 1,131 تومان
زانو 90 درجه سایز 32 1,911 تومان
زانو 90 درجه سایز 40 3,822 تومان
زانو 90 درجه سایز 50 6,456 تومان
زانو 90 درجه سایز 63 11,709 تومان
زانو 90 درجه سایز 75 11,785 تومان
زانو 90 درجه سایز 90 32,250 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 100 میلی متر PN10 100,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 125 میلی متر PN10 128,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 150 میلی متر PN10 148,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 200 میلی متر PN10 179,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 250 میلی متر PN10 620,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 50 میلی متر PN10 70,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 65 میلی متر PN10 70,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 80 میلی متر PN10 91,000 تومان
زانو 90 درجه پلی اتیلن فیوژن دار 225 میلیمتری 1,900,000 تومان
زانو 90-45-180 long&short رده 10-160 سایز 1/2 - 48 اینچ 1,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 11/4اینچ 37,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 1/2 اینچ 17,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 3/4 اینچ 20,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 11/2اینچ 5,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 12اینچ 500,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 2 اینچ 87,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 6اینچ 88,000 تومان
زانو 90درجه رده40 4اینچ 33,000 تومان
زانو برقی 20 تومان
زانو تبدیلی (تک لایه)20-25 1,940 تومان
زانو تبدیلی (تک لایه)25-32 2,480 تومان
زانو تبدیلی20*25 855 تومان
زانو تو پیچ پرسی "1*25 39,848 تومان
زانو تو پیچ پرسی "1*32 50,610 تومان
زانو تو پیچ پرسی "1.2*16 21,635 تومان
زانو تو پیچ پرسی "1.2*20 25,210 تومان
زانو تو پیچ پرسی "3.4*20 30,120 تومان
زانو تو پیچ پرسی "3.4*25 26,790 تومان
زانو توپیچ کوپلی "1*25 50,810 تومان
زانو توپیچ کوپلی "1*32 54,538 تومان
زانو توپیچ کوپلی "1.2*16 20,768 تومان
زانو توپیچ کوپلی "1.2*20 19,332 تومان
زانو توپیچ کوپلی 3/4*25 33,068 تومان
زانو جوشی63/45 3,380 تومان
زانو دیواری خاردار توپیج پرسی "1.2*16 27,670 تومان
زانو دیواری خاردار توپیج پرسی "1.2*20 26,557 تومان
زانو دیواری خاردار توپیج پرسی "3.4*25 45,970 تومان
زانو دیواری خاردار توپیج پرسی رژیمی"1.2*16 14,050 تومان
زانو دیواری خاردار توپیج پرسی رژیمی"1.2*20 20,100 تومان
زانو دیواری خاردار توپیچ کوپلی 1/2*20 25,038 تومان
زانو دیواری خاردار توپیچ کوپلی رژیمی"1.2*16 18,515 تومان
زانو دیواری خاردار توپیچ کوپلی رژیمی1/2*20 23,740 تومان
زانو دیواری صفحه دار تو پیچ کوپلی "1.2*16 25,015 تومان
زانو دیواری صفحه دار تو پیچ کوپلی "1.2*20 30,921 تومان
زانو رو پیچ پرسی "1*25 50,290 تومان
زانو رو پیچ پرسی "1*32 53,370 تومان
زانو رو پیچ پرسی "1.2*16 19,280 تومان
زانو رو پیچ پرسی "1.2*20 24,765 تومان
زانو رو پیچ پرسی "3.4*20 27,670 تومان
زانو رو پیچ پرسی "3.4*25 36,480 تومان
زانو روپیچ توپیچ "1 38,680 تومان
زانو روپیچ توپیچ "1.2 16,040 تومان
زانو روپیچ توپیچ "3.4 29,315 تومان
زانو روپیچ کوپلی "1*25 29,938 تومان
زانو روپیچ کوپلی "1*32 56,140 تومان
زانو سفید20 800 تومان
زانو شابلون دار 1/2*20 9,795 تومان
زانو شابلون دار 1/2*25 10,365 تومان
زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*20 12,400 تومان
زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25 12,980 تومان
زانو شابلون دار1/2*20 13,606 تومان
زانو شابلون دار1/2*25 14,629 تومان
زانو صفحه دار تو پیچ پرسی "1.2*16 27,728 تومان
زانو صفحه دار تو پیچ پرسی "1.2*20 31,910 تومان
زانو فلزی دوقلو شابلوندار 20 به 1/2 5,179 تومان
زانو فلزی دوقلو شابلوندار 25 به 1/2 5,797 تومان
زانو ماده3/4*25 3,200 تومان
زانو مساوی63*63 29,000 تومان
زانو مغزی 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 4,450 تومان
زانو مغزی 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 4,750 تومان
زانو مغزی 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 5,150 تومان
زانو مغزی بست دار 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 4,590 تومان
زانو مغزی بست دار 20 به 3/4 پلی پروپیلن PP 5,260 تومان
زانو مغزی سفید 20 به 1/2 بستدار 3,193 تومان
زانو مغزی سفید 20 به 3/4 بستدار 4,233 تومان
زانو مغزی سفید 25 به 1/2 بستدار 3,505 تومان
زانو مغزی سفید 25 به 3/4 بستدار 4,443 تومان
زانو نر1*32 4,720 تومان
زانو چپقی گالوانیزه 2 اینچ 4,500 تومان
زانو یکسر دنده 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 2,220 تومان
زانو یکسر دنده 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 2,380 تومان
زانو یکسر دنده 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 2,380 تومان
زانو یکسردنده 5,000 تومان
زانو11/4 اینچ درزدار 3,600 تومان
زانو2اینچ درزدار جوشی 7,500 تومان
زانو3/4درزدار جوشی 1,600 تومان
زانو45 درجه پلی اتیلن فیوژن دار پلی اتیلن سایز225 میلیمتری فری آلان 1,800,000 تومان
زانو45درجه20 775 تومان
زانو45درجه25 1,154 تومان
زانو45درجه32 1,993 تومان
زانو45درجه40 3,965 تومان
زانو45درجه50 6,663 تومان
زانو45درجه63 8,041 تومان
زانو90 درجه پلی اتیلن فیوژن دار پلی اتیلن سایز225 میلیمتری فری آلان 1,800,000 تومان
زانو90درجه رده 40. 1اینچ. 28,000 تومان
زانوبشن فلزی 1*32 11,607 تومان
زانوبوشن فلزی بستدار 3/4*25 7,525 تومان
زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20 1,376 تومان
زانوجوشی 90/45 10,580 تومان
زانومغزی بستدار1/2*20 8,042 تومان
زانومغزی بستدار1/2*25 9,244 تومان
زانومغزی بستدار3/4*20 10,136 تومان
زانومغزی بستدار3/4*25 10,489 تومان
زانوچدنی فلنجدار 90 درجه سایز 125 96,000 تومان
زانوی 45 درجه 10 اینچ فولادی رده40 250,000 تومان
زانوی 90 درجه 10 اینچ فولادیرده40 350,000 تومان
زانوی تیپ به تیپ 400 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 110 میلیمتر PN10 10,100 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 110 میلیمتر PN6 8,420 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 125 میلیمتر PN10 20,220 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 125 میلیمتر PN6 17,690 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 160 میلیمتر PN10 42,120 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 160 میلیمتر PN6 34,530 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 200 میلیمتر PN10 67,370 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 200 میلیمتر PN6 50,530 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 50 میلیمتر PN10 5,550 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 63 میلیمتر PN10 5,980 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 63 میلیمتر PN6 5,400 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 75 میلیمتر PN10 6,400 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 75 میلیمتر PN6 5,980 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 90 میلیمتر PN10 6,740 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 90 میلیمتر PN6 6,230 تومان
شیر زانویی کلکتورکوپلی 1/2*20 37,670 تومان
شیر زانویی کلکتورکوپلی 3/4*20 39,650 تومان
شیر زانویی کوپلی "1*25 77,248 تومان
شیر زانویی کوپلی "1*32 104,670 تومان
شیر زانویی کوپلی 3/4*25 60,851 تومان

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: فروشگاه منافی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02155811669
 • همراه: 09127334958

زانو

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

فروش زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25:

 • خریدار زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25 هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

قیمت زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25 با مارک پخش نو اندیش پخش و تولید (لوله اتصالات پنج لایه,تک لایه, پلیکا)

لیست قیمت پخش نو اندیش

بوشن پخش نو اندیش

 • بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال بوشن 1*32 87,700 ریال
اتصال بوشن 1/2*20 37,600 ریال
اتصال بوشن 1/2*25 38,750 ریال
اتصال بوشن 3/4*25 53,550 ریال
بوشن ساده 20 4,100 ریال
بوشن ساده 25 4,350 ریال
بوشن ساده 32 0 ریال
زانو بوشن 1/2*20 39,900 ریال
زانو بوشن 1/2*25 40,450 ریال
زانو بوشن 3/4*25 55,850 ریال
زانو بوشن بست دار 1/2*20 39,900 ریال
زانو بوشن بست دار 3/4*25 55,850 ریال
زاو بوشن بست دار 1/2*25 40,450 ریال
پل بوشن دار 20 19,000 ریال
پل بوشن دار 25 239,000 ریال

درپوش رزوه پخش نو اندیش

 • درپوش رزوه
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش رزوه دار 20 1,150 ریال
درپوش رزوه دار 25 1,300 ریال
درپوش رزوه دار 32 2,250 ریال

درپوش پخش نو اندیش

 • درپوش
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش پایه بلند 20 2,500 ریال
درپوش پایه بلند 25 4,200 ریال
درپوش پایه بلند 32 8,000 ریال

درپوش کپ پخش نو اندیش

 • درپوش کپ
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش کپ 20 2,850 ریال
درپوش کپ 25 3,900 ریال
درپوش کپ 32 4,450 ریال
درپوش کپ 40 8,800 ریال
درپوش کپ 50 17,100 ریال
درپوش کپ 60 27,350 ریال

زانو پخش نو اندیش

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 45 درجه 20 6,100 ریال
زانو 45 درجه 25 8,300 ریال
زانو 90 درجه 20 6,100 ریال
زانو 90 درجه 25 8,300 ریال
زانو 90 درجه 32 14,800 ریال
زانو تبدیلی20*25 8,550 ریال
زانو شابلون دار 1/2*20 97,950 ریال
زانو شابلون دار 1/2*25 103,650 ریال
زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*20 124,000 ریال
زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25 129,800 ریال

سه راه پخش نو اندیش

 • سه راه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 20*1/2*20 45,550 ریال
سه راه 25*1/2*25 49,000 ریال
سه راه 25*3/4*25 64,950 ریال
سه راه تبدیلی 25*20*25 10,000 ریال

سه راه ساده پخش نو اندیش

 • سه راه ساده
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه ساده 20 7,400 ریال
سه راه ساده 25 10,000 ریال
سه راه ساده 32 0 ریال

شیر پخش نو اندیش

 • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
شابلون شیر مخلوط 2,300 ریال

شیر تکضرب پخش نو اندیش

 • شیر تکضرب
نام کالا قیمت (ریال)
شیر تکضرب 20 147,400 ریال
شیر تکضرب 25 147,400 ریال
شیر تکضرب 32 262,600 ریال
شیر تکضرب 40 415,400 ریال
شیر تکضرب 50 610,000 ریال
شیر تکضرب 60 1,005,000 ریال

شیر فلکه پخش نو اندیش

 • شیر فلکه
نام کالا قیمت (ریال)
شیر فلکه کامل 20 160,800 ریال
شیر فلکه کامل 25 247,900 ریال
شیر فلکه کامل 32 375,200 ریال

مهره ماسوره پخش نو اندیش

 • مهره ماسوره
نام کالا قیمت (ریال)
مهره ماسوره برنجی 1*32 190,000 ریال
مهره ماسوره برنجی 1/2*20 100,800 ریال
مهره ماسوره برنجی 3/4*25 135,500 ریال
مهره ماسوره دو سر جوش 20 27,300 ریال
مهره ماسوره دو سر جوش 25 32,400 ریال
مهره ماسوره دو سر جوش 32 42,700 ریال
مهره ماسوره یکسر جوش 20 58,600 ریال
مهره ماسوره یکسر جوش 25 78,550 ریال
مهره ماسوره یکسر جوش 32 107,000 ریال

پل بست دار پخش نو اندیش

 • پل بست دار
نام کالا قیمت (ریال)
پل بست دار 20 10,800 ریال
پل بست دار 25 11,700 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال مغزی 1/2*20 53,550 ریال
اتصال مغزی 1/2*25 56,950 ریال
اتصال مغزی 3/4*25 78,600 ریال
برقو 16 270,000 ریال
برقو 20 310,000 ریال
بست تکی 16 1,150 ریال
بست تکی 20 1,150 ریال
بست تکی 25 1,300 ریال
بست تکی 32 2,300 ریال
بست خاردار 16 290 ریال
بست دو قلو 16 2,300 ریال
بست دو قلو 20 2,300 ریال
بست دو قلو 25 2,550 ریال
تنه فلکه 20 51,250 ریال
تنه فلکه 25 64,950 ریال
تنه فلکه 32 97,950 ریال
شابلون رادیاتور مشکی 12,500 ریال
صفحه نصب 153 9,650 ریال
صفحه نصب 245 11,000 ریال
صفحه نصب 280 12,000 ریال
صفحه نصب 500 25,500 ریال
صفحه نصب تک 73 5,100 ریال
فنر تو کار 16 121,000 ریال
فنر تو کار 20 148,000 ریال
فنر تو کار 25 202,000 ریال
فنر تو کار 32 242,000 ریال
فنر روکار 16 148,000 ریال
فنر روکار 20 175,000 ریال
فنر روکار 25 230,000 ریال
فنر روکار 32 270,000 ریال
قیچی لوله بر 245,000 ریال
لوله بر 670,000 ریال
چسب تفلون 250میل tos 300,000 ریال
چسب تفلون 50میل tos 150,000 ریال
شرکت های تولید کننده زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران زانو
خریدار اتصالات جوشی (علی عباباف) 108118 در دزفول -خوزستان

خرید اتصالات جوشی سایز 160 و 200و 125 رینگ و فلنج زانو سه راهی واشر لاستیکی


خریدار زانو چدنی (علی فاضلی پور) 107191 در اهواز

قیمت


خریدار زانو 106361 در تهران
خریدار زانو 106360 در بوشهر
خریدار لوله و اتصالات (شرکت آذرسیویل کیش) 106122 در کیش

لطفا پیش فاکتور لوله پلی اتیلن ٤٠٠ PE100 ده اتمسفر به مقدار ٣٠٠متر طول و زانو ٢٢.٥ ٣٠ و ٦٠ درجه با تعداد هرکدام ٤ عدد به ایمیل زیر ارسال فرمایید.


خریدار زانو سر شلنگی (علیرضا زیبایی ) 105606 در فارس فیروزاباد

قیمت زانو سرشیلنگی 500 عدد


خریدار زانو یکسر مغزی فلزی 105368 در تهران

سلام وقت بخیرتعداد20 هزارزانویکسرمغزی و10000یکسربوشن سایز201/2 موجوددارم


خریدار زانو 105357 در کرمانشاه
خریدار لوله 5 لایه (داراب ثاقب پور ) 104618 در اصفهان

در رابطه با کیفیت جنس و قیمت و نحوه تحویل و شرایط فروش (نقدی و اعتباری ) لوله های پنج لایه سایز های 32-25-16 و لوله فاضلاب سایز 110-63 و اتصالات و تبدیل ها زانوها و جعبه کلکتور


خریدار لوله و اتصالات ساختمانی (اسلامی) 102538 در کاشان

خریدار مصالح ذیل هستم : الف : 400 عدد لوله دولایه سفید 2 اینچی . ب : 150 عدد لوله دولایه سفید 2.5 اینچی . ج : 300 عدد زانویی عصایی دولایه سفید 2 اینچی. د : 200 عدد زانویی عصایی دولایه سفید 2.5 اینچی. ه : چسب برق 30 عدد . و : قوطی کلید 250 عدد .


خریدار لوله چدنی 101675 در کرمان

خرید زانو شش اینچ و اشغالگیر


خریدار لوله و اتصالات (رادمنش) 100908 در گرگان

فروشنده لوازم ابیاری و کشاورزی هستم و خریدار بست لوله اهنی 3 و 4اینچ و سر شلنگی و زانو هستم


خریدار رینگ (قمری) 100251

قیمت رینگ فولادی 500 میلیمتر؟ قیمت زانوی چدنی فلنجدار 500 میلیمتر؟


خریدار تجهیزات آبیاری قطره ای 99104 در تهران

سلام 70 مترلوله 16. 80 تا دریپر.10تا سه راهی.30 تازانویی.10تاتبدیل.10تا کمربند انتهایی.بست دیوار30 تا باپیچ ورول پلاک .شیرآب. وبست فلزی.شب بخیر لوازم فوق مورد نیاز میباشد


خریدار زانو سر شلنگی 99032
خریدار اتصالات گاز (پدیده عمران) 98063 در گیلان

خط انتقال گاز 10 اینچ فولادی...زانو و اتصالات


خریدار مغزی شیر (علی بیگزاده) 96197 در تهران افسریه قصر فیروزه1 بلوک 17 ط 4

اینجانب احتیاج به 4 عدد مغزی شیر زانویی جهت دستگاه رادیاتور رادارم واز همکاری شما متشکرم


خریدار اتصالات گالوانیزه (داود خوشنواز) 95834 در استان اردبیل

بنده به عنوان پیمانکار نصب کنتور شرکت گاز درشهرستان اردبیل می باشم و هر هفته حدود 120 عدد زانو با سی عدد سه راهی یک اینچ مصرف می کنیم و هم اکنون به تعداد هزار عدد زانو یک اینچ با دویست عدد سه راهی احتیاج دارم


خریدار لوله پلیکا و اتصالات (محمد) 95637 در قم

سلام چند شاخه لوله برا،کار در ساختمان میخواستم همراه اتصالات شاخه لوله 110 (4شاخه) .......90( 2شاخه) ........6(2 شاخه) سیفون 125 کامل 1 عدد سیفون 6 کامل 3عدد سیفون 9 کامل 2عدد زانو(110)45 درجه10عدد زانو(6)45 درجه 20 عدد زانو(9)45درجه6عدد


خریدار زانوی استیل (اطلاقی) 95532 در البرز،کرج
خریدار زانو جوشی (عبدی) 95497 در زنجان
خریدار زانو گالوانیزه (جواد) 94188 در تهران
خریدار پلی اتیلن 93731 در البرز

زمینه فعالیت و محصولات  زمینه فعالیت: طرح های فاضلاب ، آبرسانی ، آتش نشانی، شبکه های آبیاری و زهکشی، نفت و گاز ، دریایی و کلیه متعلقات صنعت پلیمر  شرح محصولات تولیدی(اتصالات جوشی پلی اتیلن) از سایز 50 الی 2000 میلیمتر تا 40 اتمسفر با دستگاه های اتوماتیک با بهترین کیفیت و قیمت مناسب: • تولید انواع سه راه جوشی 45 – 90 درجه جوشی پلی اتیلن • تولید انواع چهار راه جوشی 45 – 90 درجه جوشی پلی اتیلن • تولید انواع زانوی 30 – 45 – 60 – 90 درجه جوشی پلی اتیلن • تولید انواع گپ پلی اتیلن • تولید انواع سوپاپ پلی اتیلن • تولید انواع تبدیل هم مرکز و غیر مرکز پلی اتیلن • تولید انواع فلنج پایه کوتاه و پایه بلند پلی اتیلن • تولید انواع رینگ هسته فولادی و فلنچ هسته فولادی(از سایز 90 الی200میلیمترتا فشاری کاری 40 اتمسفر) • تولید انواع رینگ پلی اتیلن (از سایز 75 الی 800 میلیمترتا فشاری کاری 40 اتمسفر)


خریدار اتصالات گالوانیزه (داود خوشنواز(شرکت روژان پی همت سبلان) ) 92779 در اردبیل

بنده به عنوان پیمانکار گاز می باشم که جهت نصب کنتور گاز به حدود دو هزار عدد زانوی یک و سیصد عدد سه راهی یک اینچ دنده ای نیاز دارم


خریدار لوله سفید و اتصالات گالوانیزه و فولادی 91968 در تهران

باسلام تعدادی لوله سفید در سایز های 63 و 55 با انضمام اتصالات آن بعلاوه اتصالات گالوانیزه که اکثرا سایز 2 اینچ1اینچ البته برندهای معتبر ازجمله زانوی .چوپوقی. و اتصالات فولادی جوشی موجود می باشد


خریدار لوله و اتصالات (بیدرام) 91048 در اصفهان

130 متر لوله 63 شیرفلکه 63 1 عدد کمربندی 200 به 63 1 عدد چپقی 63 90 درجه 1 عدد زانو و مغضی 63 1عدد رابط 63 به 75 1عدد


خریدار زانو چدنی فلنجدار 90832 در کرج

با سلام حدود 10 تن اتصالات چدن خاکستری ( زانو .سه راه .تبدیل ) در انواع سایزها برای فروش هستم در خدمت شما


خریدار لوله و اتصالات (شخصی هستم) 89389 در یزد

لطفا قیمت1- زانویی 2- سراهی 3-دربند وفلنج هردو سایز را برایم پیام کنید


خریدار لوله فاضلابی (ابراهیم سبزی) 89386 در سنندج

سلام قصد خرید انواع لوله فاضلاب وسه راهی وزانو وسایر


خریدار لوله اهنی (محسن) 89096 در مازندران

احتیاج به 40 متر لوله 8 اینچ بدون درز یا با درز مخفی و 30 عدد زانویی 45 درجه .


خریدار اتصالات فولادی (داود اله بخشی پور) 88916 در کرمان

خرید دستگاه تولید زانو جوشی گاز


خریدار زانو چپقی (قادری) 88868 در خوزستان،اهواز
خریدار زانو برنجی (شرکت ماشین سازان بادله) 88849

قیمت لطفا اعلام بفرمایید


خریدار مغزی شیر (پویا) 88601 در تبریز

خریدار مغز شیرزانو گرما


خریدار زانو 88551 در یزد
خریدار لوله فولادی (حسینی) 87586 در آذربایجان غربی،ارومیه
خریدار سه راه،زانویی،چوپوقی،تبدیل،مهره ماسوره همگی گالوانیزه 87505 در tehran

تعدادی سه راهی ،زانویی،چوپوقی ،مهره ماسوره و مغزی ،بوشن گالوانیزه درسایزهای3 و2، 1/2 1،1 اینچ خارجی و برزیلی بعلت محدودیت اجناس صرفا جهت ارایه به مصرف کنندگان محترم می باشد


خریدار زانو 87080 در اصفهان
خریدار خط تولید پی وی سی (حسن) 86914 در شهرضا

سلام می خواستم ببینم دستگاه تولید زانو pvc دارید یا نه


خریدار شیرفلکه (محمد ابراهیم باقری) 86561 در استان مرکزی دلیجان

قبلا از شیر فلکه های اردستان استفاده نمودم راضی هستم در حال حاضر خرید دارم بخشی نقد بخشی چک معتبر کارمندی حدود 400 متر لوله پلی اتیلن 6 بار استاندارد میخام بع اضافه 1- شیر فلکع 4 اینچ چدنی - سه راهی زانو پلی اتیلن - شن گیر و خیلی اتصالات دیگه قیمت مناسب میخام پی ان فلکه ها حد اقل 10 باشه


خریدار اتصالات (رضاییه) 85457 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار خط تولید لوله خرطومی (مجیدی) 85445 در اردبیل

با سلام قیمت خط تولید لوله خرطومی و زانو


خریدار پمپ کارواش (سجادکردی پور) 85360 در ایلام،شهرستان مهران

لطفاقیمت به روزانواع پمپ کارواش اعلام بفرمایید


خریدار اتصالات (امیری) 83711 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار زانو 83571 در تهران
خریدار اتصالات (ابوطبیخ) 83314 در تهران
خریدار اتصالات مانیسمان (بوجاری شرکت صنعت و هنر شهباز) 82071 در مرکزی،اراک
خریدار لوله خم 80356 در کرج

سلام لوله خم کن مسی میخام با ار کم ....زانو مسی


خریدار فلنج (گل محمدپور) 80030 در ساری

پیشفاکتورفلج جوشی فولادی 800 و500وسه راه فلنجدار500چدن داکتیل وتبدیل لوله 800*500چدن وزانوی لوله 500-45چدن ودرپوش کور500 و800 چدن


خریدار اتصالات مسی 79827 در یزد

باسلام تعدادی اتصالات مسی واسه فروش دارم مثل زانو و تبدیل و بوشن در سایزهای مختلف


خریدار لوله فولادی (ایزدی) 79237 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار زانو جوشی (علی بهرامی) 78825 در قزوین

تعداد 150عدد زانوی 90 درجه فولادی سبک خریداریم


خریدار شیرآلات استنلس استیل 78675 در تهران

وارد کننده شیرالات استیل صنایع غذایی شیر پروانه ای،مهره ماسوره،زانو،سراه،کلمپ،بست پایه دار


خریدار شیرآلات استنلس استیل صنایع شیری 78528 در تهران

وارد کننده شیرالات استیل صنایع غذایی شیر پروانه ای،مهره ماسوره،زانو،سراه،کلمپ و بست پایه دار


خریدار اتصالات آهنی (زمانی زاده) 77938 در اصفهان

خرید تعدادی زانوی 12 اینچ مانسمان


خریدار اتصالات (رضا الوند) 76892 در کارخونه ارد شیراز

اتصالات از قبیل سراهیا و سیکلون و زانو ها ولوله ها


خریدار لوله برق (محمد جوادمنش) 76870 در شیراز

می‌خواستم قیمت شاخه‌ای لوله برق 20 میل قوی رو بپرسم و همچنین زانو 90 درجه و سه راه 90 درجه برای همین نوع لوله. علاوه بر این آیا در رنگ‌های مختلف هم تولید داره؟ با تشکر


خریدار اتصالات (رحمانی) 76648 در اصفهان
خریدار لوله پلیکا (تقی اسماعیلی) 75770 در استان چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-بن-شهروردنجان

تعداد23شاخه لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8-زانو9/90عدد-سه راه2/90عدد


خریدار لوله کاروگیت (شرکت سازه آب سنجابی) 75760 در کرمانشاه

لوله فاضلابی سایزهای 200،250،315،1000 و لوله پلی پروپیلن سایز 110 زانو پوش فیت 45 سایز 110 ، سیفون پوش فیت 110 ، رابط پوش فیت 110 ، انشعاب گیر رزوه ای 110، درپوش پلاستیکی فاضلابی


خریداراتصالات پلیکا (میلاد اسمی شکردشت هستم) 74667 در غزنی،گیلان
خریداراتصالات (فروشگاه خسروانی .. پناهی) 73514 در هرمزگان،بندرلنگه،کیش
خریدار خط تولید لوله برق (شمس) 73172 در خرم اباد

با سلام.. دستگاه تولید لوله خرطومی و پلیکا در سایز 13 و 16 میخاستم.. با قابلیت ساخت زانو و همچنین با قالب قوطی کلید پریز


خریدار اتصالات پنج لایه 72076 در اصفهان

باسلام.تولید کننده‌اتصالات 5لایه هستم.با کیفیت عالی و رعایت استاندارد.در صورتی که نیاز دارید در خدمت شما هستم.در حال حاضر زانو خاردار کوپلی سه راه کنج و رابط کوپلی موجود میباشد.سفارشات شما هم حتی با برند شما انجام میگیرد


خریدار اتصالات (مهرشادی) 71867 در تهران
خریدار لوله برق (محمد ستوده) 71341 در کرمان شهربابک

500 شاخه لوله ب ق و 300 عدد زانویی


خریدار لوله خرطومی (فرج وند) 69680 در محمد شهر

تعداد20بسته لوله 13به همراه قوطی و زانو وخرطومی نیازمندم


خریدار اتصالات (صفادوست هستم) 69671 در تهران
خریدار لوله خرطومی (محمودی) 69163 در تبریز کوی فردوس

خریدار لوله‌خرطوم برق زانو قوطی کلید و...


خریدار چپقی گالوانیزه (رضوانی - شرکت مانا) 68633 در تهران

قیمت زانو چپقی دوردار سایز 1/2 تعداد 13 عدد


خریدار لوله برق (شرکت صدرا) 67998 در کرمانشاه

لوله گالوانیزه برق شماره 16و21 .اتصالات بوشن، زانو ،سه راهی


خریدار اتصالا pvc (نیکخواه) 67749 در اصفهان
خریدار زانو 67707 در تهران
خریدار زانوهای لوله برق ( پلی آمید ) 66809 در مشهد

باعرض سلام،تولیدکننده زانوهای لوله برق هستم،چنانچه نیاز به همکاری داشتید،درخدمتم.


خریدار لوله خرطومی (الکترو نور صالحی) 65998 در لرستان الیگودرز

خریدار انواع لوله خرطومی زانو و قوطی به صورت تعداد


خریدار لوله چدنی (حسین چوبانی) 65551 در چابهار

درخواست خرید و حمل ١٢ عدد لوله چدنی ١٥٠هرکدام بطول یک مترو ٢٤ عدد زانوی ٩٠درجه جهت استفاده بعنوان ونت مخازن


خریدار زانو 65081 در تهران
خریدار شیررادیاتور (سلیمانی) 64974 در تهران
خریدار لوله سبز (خانم هادی) 64945 در تهران
خریدار زانو جوشی (مرعشی) 64563 در خوزستان،اهواز
خریدار زانو 63966 در سمنان
خریدار اتصالات گاز 63934 در تهران

تولید اتصالات گازی زانو سراه تبدیل نیپل سردنده شیرگازی اتصالات دنده ای لوازم‌آتشینشانی 09126308970


خریدار زانو 63111 در گیلان
خریداراتصالات (دلاوری) 61677 در فارس،شیراز
خریداراتصالات مسی (الوند) 61530 در تهران

اتصالات مسی زیره قیمت بازار زانو سه راهی تبدیل بوشن..


خریدار اتصالات پلیکا (محمودی) 60852 در تهران
خریدار کالیبراتورهای تنظیم شونده و ثابت و قالبهای لوله وماشین الات مرتبط با خط تول 60802 در استان زنجان _ ابهر

سابقه طراحی و ساخت انواع قالبهای لوله و کالیبراتورهای برگی و تنظیم شونده و ثابت از سایز 16 الی 560. ساخت و تانکهای استیل جهت خط 16 الی 160 طراحی وساخت کشنده سه فک جهت لوله16 الی 160طراحی وساخت دستگاه کشنده دوفک جهت سایز 16 الی 63 طراحی دو ساخت حدود 250 دست قالب اتصال پلی اتیلن فشارقوی از سایز 50 الی 250 اعم از فلنچ و تبدیل و سه راه مساوی و نامساوی و زانو 90.درجه و45درجه اماده هر گونه همکاری با شر کت های مرتبط با تولید لوله و اتصالات هستم


خریدار زانو 60514 در اصفهان
خریدار اتصالات جوشی 60112 در مشهد

تولید انواع اتصالات جوشی : زانو؛ تبدیل؛ سه راهی


خریدار خط تولید اتصالات فولادی 59622 در خرم آباد ‌لرستان

در مورد دستگاه تولید زانو ، تبدیل ، سه راهی فلزی


خریدار لوله و اتصالات پلیکا (کاشانی) 59071 در قزوین شهرصنعتی البرز

زانویی. تبدیل. اتصالات. سیفون....


خریدار اتصالات (زهرا وثوقی) 57483 در زنجان

ما تولید کننده سه راهی ،زانو و برگشت،تبدیل هستیم به دنبال بازار فروش بیشتری هستیم.ممنون میشم کمک و راهنمایی کنید


خریدار زانو جوشی (بهسازان) 56732
خریدار زانو مانسمان (طبسی) 55559
خریدار زانو جوشی (امان الهی) 54760 در تهران
خریدار اتصالات (عمران آب زیست) 54496 در تهران

سلام 16 عدد زانوی فلزی 20 جوشی 90 درجه


خریدار تجهیزات آبیاری قطره ای (حسین نژاد) 54474

قطعات مثل زانو؛نازل؛سه راهی درتهران ازکجا خریدکنم


خریدار لوله پلی اتیلن 54130 در کرمان

سلام جهت ابیاری قطره ای حدود150درخت بااب شهرعرض باغچه 2متر وطول باغچه 135متر میباشد.نیاز به حدود150مترلوله قطره چکان .دربند .زانو .شیرنیازدارم


خریداراتصالات (زنگنه) 53546 در کرمانشاه
خریدار زانو 52829

زانو شابلون دار رادیاتوری 1/2*25 (زانو) - پخش نو اندیش .

RSS