دنبال چه میگردید؟

زانو شابلون دار1/2*25

پرشین لوله

قیمت زانو شابلون دار1/2*25 در هر کارتن30عدد با مارک پرشین لوله تولید لوله پلی اتیلن از سایز 6 میلیمتر تا 315. زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند
زانو
زانو

تولید لوله پلی اتیلن از سایز 6 میلیمتر تا 315 و تامین ملزومات ابیاری ابیاری قطره ای .
آدرس:منطقه صنعتی دولت اباد . روبروی بانک صادرات .

قیمت زانو شابلون دار1/2*25 - 146,290 ریال

قیمت انواع زانو زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند

زانو 100 تومان
زانو 110 79,365 تومان
زانو 125 94,450 تومان
زانو 16 121 تومان
زانو 16 به 1/2 85 تومان
زانو 20 902 تومان
زانو 25 1,670 تومان
زانو 3 مانیسمان 4,200 تومان
زانو 32 2,745 تومان
زانو 40 5,120 تومان
زانو 45 درجه (تک لایه)20 420 تومان
زانو 45 درجه (تک لایه)25 630 تومان
زانو 45 درجه (تک لایه)32 1,080 تومان
زانو 45 درجه 10 اینچ فولادی رده40 250,000 تومان
زانو 45 درجه 20 پلی پروپیلن PP 530 تومان
زانو 45 درجه 25 پلی پروپیلن PP 740 تومان
زانو 45 درجه 32 پلی پروپیلن PP 1,150 تومان
زانو 45 درجه 40 پلی پروپیلن PP 1,890 تومان
زانو 45 درجه 50 پلی پروپیلن PP 3,750 تومان
زانو 45 درجه 63 پلی پروپیلن PP 5,610 تومان
زانو 45 درجه 75 پلی پروپیلن PP 7,390 تومان
زانو 45 درجه پلی اتیلن فیوژن دار 225 میلیمتری 1,900,000 تومان
زانو 45 درجهPN4 سایز 110پلی اتیلن 5,310 تومان
زانو 45 درجهPN4 سایز 125پلی اتیلن 14,040 تومان
زانو 45 درجهPN4 سایز 160پلی اتیلن 21,710 تومان
زانو 45 درجهPN4 سایز 50پلی اتیلن 700 تومان
زانو 45 درجهPN4 سایز 63پلی اتیلن 1,410 تومان
زانو 45 درجهPN4 سایز 75پلی اتیلن 3,000 تومان
زانو 45 درجهPN4 سایز 90پلی اتیلن 4,510 تومان
زانو 45 درجهPN6سایز110پلی اتیلن 8,340 تومان
زانو 45 درجهPN6سایز125پلی اتیلن 15,000 تومان
زانو 45 درجهPN6سایز160پلی اتیلن 25,460 تومان
زانو 45 درجهPN6سایز200پلی اتیلن 41,070 تومان
زانو 50 7,250 تومان
زانو 63 13,970 تومان
زانو 75 35,383 تومان
زانو 90 62,945 تومان
زانو 90 درجه رده 40 3 اینچ 19,000 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)20 399 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)25 580 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)32 1,050 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)40 2,080 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)50 3,550 تومان
زانو 90 درجه (تک لایه)63 6,380 تومان
زانو 90 درجه 10 اینچ فولادی رده40 350,000 تومان
زانو 90 درجه 20 پلی پروپیلن PP 595 تومان
زانو 90 درجه 25 پلی پروپیلن PP 740 تومان
زانو 90 درجه 32 پلی پروپیلن PP 1,140 تومان
زانو 90 درجه 40 پلی پروپیلن PP 1,830 تومان
زانو 90 درجه 50 پلی پروپیلن PP 4,170 تومان
زانو 90 درجه 63 پلی پروپیلن PP 5,880 تومان
زانو 90 درجه 75 پلی پروپیلن PP 7,990 تومان
زانو 90 درجه رده 40 24اینچ 3,600,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 1/2 2 اینچ 16,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 10اینچ 390,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 14اینچ 680,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 16 اینچ 1,000,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 18 اینچ 1,500,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 20اینچ 2,200,000 تومان
زانو 90 درجه رده 40 8اینچ 220,000 تومان
زانو 90 درجه رده40 5اینچ 58,000 تومان
زانو 90 درجه سایز 110 50,872 تومان
زانو 90 درجه سایز 20 776 تومان
زانو 90 درجه سایز 25 1,131 تومان
زانو 90 درجه سایز 32 1,911 تومان
زانو 90 درجه سایز 40 3,822 تومان
زانو 90 درجه سایز 50 6,456 تومان
زانو 90 درجه سایز 63 11,709 تومان
زانو 90 درجه سایز 75 11,785 تومان
زانو 90 درجه سایز 90 32,250 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 100 میلی متر PN10 100,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 125 میلی متر PN10 128,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 150 میلی متر PN10 148,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 200 میلی متر PN10 179,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 250 میلی متر PN10 620,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 50 میلی متر PN10 70,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 65 میلی متر PN10 70,000 تومان
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 80 میلی متر PN10 91,000 تومان
زانو 90 درجه پلی اتیلن فیوژن دار 225 میلیمتری 1,900,000 تومان
زانو 90 درجهPN4 سایز 110پلی اتیلن 5,560 تومان
زانو 90 درجهPN4 سایز 125پلی اتیلن 14,160 تومان
زانو 90 درجهPN4 سایز 160پلی اتیلن 20,650 تومان
زانو 90 درجهPN4 سایز 50پلی اتیلن 790 تومان
زانو 90 درجهPN4 سایز 63پلی اتیلن 1,620 تومان
زانو 90 درجهPN4 سایز 75پلی اتیلن 3,430 تومان
زانو 90 درجهPN4 سایز 90پلی اتیلن 5,070 تومان
زانو 90 درجهPN6سایز110پلی اتیلن 8,250 تومان
زانو 90 درجهPN6سایز125پلی اتیلن 17,350 تومان
زانو 90 درجهPN6سایز160پلی اتیلن 33,670 تومان
زانو 90 درجهPN6سایز200پلی اتیلن 49,270 تومان
زانو 90-45-180 long&short رده 10-160 سایز 1/2 - 48 اینچ 1,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 11/4اینچ 37,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 1/2 اینچ 17,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 3/4 اینچ 20,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 11/2اینچ 5,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 12اینچ 500,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 2 اینچ 87,000 تومان
زانو 90درجه رده 40 6اینچ 88,000 تومان
زانو 90درجه رده40 4اینچ 33,000 تومان
زانو جوشی63/45 3,380 تومان
زانو سفید20 800 تومان
زانو شابلون دار1/2*20 13,606 تومان
زانو شابلون دار1/2*25 14,629 تومان
زانو فلزی دوقلو شابلوندار 20 به 1/2 5,179 تومان
زانو فلزی دوقلو شابلوندار 25 به 1/2 5,797 تومان
زانو ماده3/4*25 3,200 تومان
زانو مساوی63*63 29,000 تومان
زانو مغزی 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 4,450 تومان
زانو مغزی 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 4,750 تومان
زانو مغزی 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 5,150 تومان
زانو مغزی بست دار 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 4,590 تومان
زانو مغزی بست دار 20 به 3/4 پلی پروپیلن PP 5,260 تومان
زانو مغزی سفید 20 به 1/2 بستدار 3,193 تومان
زانو مغزی سفید 20 به 3/4 بستدار 4,233 تومان
زانو مغزی سفید 25 به 1/2 بستدار 3,505 تومان
زانو مغزی سفید 25 به 3/4 بستدار 4,443 تومان
زانو نر1*32 4,720 تومان
زانو پیچی فشار 10 سایز20 1,570 تومان
زانو پیچی فشار 10 سایز25 1,650 تومان
زانو پیچی فشار 10 سایز32 2,720 تومان
زانو پیچی فشار 10 سایز40 5,070 تومان
زانو پیچی فشار 10 سایز50 6,990 تومان
زانو پیچی فشار 10 سایز63 14,760 تومان
زانو پیچی فشار 10 سایز75 38,700 تومان
زانو چپقی گالوانیزه 2 اینچ 4,500 تومان
زانو یکسر دنده 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 2,220 تومان
زانو یکسر دنده 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 2,380 تومان
زانو یکسر دنده 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 2,380 تومان
زانو یکسردنده 5,000 تومان
زانو45 درجه پلی اتیلن فیوژن دار پلی اتیلن سایز225 میلیمتری فری آلان 1,800,000 تومان
زانو45درجه20 775 تومان
زانو45درجه25 1,154 تومان
زانو45درجه32 1,993 تومان
زانو45درجه40 3,965 تومان
زانو45درجه50 6,663 تومان
زانو45درجه63 8,041 تومان
زانو90 درجه پلی اتیلن فیوژن دار پلی اتیلن سایز225 میلیمتری فری آلان 1,800,000 تومان
زانو90درجه رده 40. 1اینچ. 28,000 تومان
زانوبشن فلزی 1*32 11,607 تومان
زانوجوشی 90/45 10,580 تومان
زانومغزی بستدار1/2*20 8,042 تومان
زانومغزی بستدار1/2*25 9,244 تومان
زانومغزی بستدار3/4*20 10,136 تومان
زانومغزی بستدار3/4*25 10,489 تومان
زانوچدنی فلنجدار 90 درجه سایز 125 96,000 تومان
زانوی 45 درجه 10 اینچ فولادی رده40 250,000 تومان
زانوی 90 درجه 10 اینچ فولادیرده40 350,000 تومان
زانوی تیپ به تیپ 400 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 110 میلیمتر PN10 10,100 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 110 میلیمتر PN6 8,420 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 125 میلیمتر PN10 20,220 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 125 میلیمتر PN6 17,690 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 160 میلیمتر PN10 42,120 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 160 میلیمتر PN6 34,530 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 200 میلیمتر PN10 67,370 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 200 میلیمتر PN6 50,530 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 50 میلیمتر PN10 5,550 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 63 میلیمتر PN10 5,980 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 63 میلیمتر PN6 5,400 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 75 میلیمتر PN10 6,400 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 75 میلیمتر PN6 5,980 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 90 میلیمتر PN10 6,740 تومان
زانوی جوشی فشار قوی 90 میلیمتر PN6 6,230 تومان

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: فروشگاه منافی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن:
 • همراه: 09127334958

زانو

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

فروش زانو شابلون دار1/2*25:

 • خریدار زانو شابلون دار1/2*25
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار زانو شابلون دار1/2*25

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه زانو شابلون دار1/2*25 هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

قیمت زانو شابلون دار1/2*25 در هر کارتن30عدد با مارک پرشین لوله تولید لوله پلی اتیلن از سایز 6 میلیمتر تا 315

لیست قیمت پرشین لوله

بوشن پرشین لوله

 • بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال بوشن فلزی1*32 114,360 ریال
اتصال بوشن فلزی1/2*1*50 291,760 ریال
اتصال بوشن فلزی1/2*20 47,770 ریال
اتصال بوشن فلزی1/2*25 48,970 ریال
اتصال بوشن فلزی1/4*1*40 257,260 ریال
اتصال بوشن فلزی2*63 652,490 ریال
اتصال بوشن فلزی3/4*25 71,990 ریال
بوشن پرو پیلن 110 285,900 ریال
بوشن پرو پیلن 20 5,320 ریال
بوشن پرو پیلن 25 7,170 ریال
بوشن پرو پیلن 32 12,210 ریال
بوشن پرو پیلن 40 21,780 ریال
بوشن پرو پیلن 50 39,210 ریال
بوشن پرو پیلن 63 63,610 ریال
بوشن پرو پیلن 75 107,390 ریال
بوشن پرو پیلن 90 180,000 ریال
زانوبوشن فلزی بستدار 3/4*25 75,250 ریال
پل دوسربوشن20 29,850 ریال
پل دوسربوشن25 39,490 ریال

بست ابتدایی پرشین لوله

 • بست ابتدایی
نام کالا قیمت (ریال)
بست ابتدایی لی فلت 6,000 ریال

بست دوقلو پرشین لوله

 • بست دوقلو
نام کالا قیمت (ریال)
بست دوقلو 20 2,920 ریال
بست دوقلو25 3,400 ریال

تبدیل پرشین لوله

 • تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل پروپیلن20*40 12,140 ریال
تبدیل پروپیلن20*50 18,840 ریال
تبدیل پروپیلن25*50 18,800 ریال
تبدیل پروپیلن25*63 29,400 ریال
تبدیل پروپیلن32*50 20,400 ریال
تبدیل پروپیلن32*63 30,500 ریال
تبدیل پروپیلن40*50 23,800 ریال
تبدیل پروپیلن40*63 39,600 ریال
تبدیل پروپیلن50*63 45,070 ریال
تبدیل پروپیلن 32*40 16,040 ریال
تبدیل پروپیلن 20*32 7,000 ریال
تبدیل پروپیلن25*20 5,530 ریال
تبدیل پروپیلن25*35 7,540 ریال
تبدیل پروپیلن25*40 12,960 ریال
زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20 13,760 ریال

درپوش پرشین لوله

 • درپوش
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش پایه بلند 20 4,700 ریال
درپوش پایه بلند 25 9,250 ریال
درپوش کب20 4,830 ریال
درپوش کب25 7,000 ریال
درپوش کب32 9,470 ریال
درپوش کب40 15,700 ریال
درپوش کب50 28,240 ریال
درپوش کب63 63,210 ریال

دریچه پرشین لوله

 • دریچه
نام کالا قیمت (ریال)
دریچه لوله 20,000 ریال
پانچر دریچه 150,000 ریال

رابط تیپ پرشین لوله

 • رابط تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تیپ 16*17 3,500 ریال

رابط تیپ به تیپ پرشین لوله

 • رابط تیپ به تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تیپ به تیپ 17*17 4,500 ریال

زانو پرشین لوله

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 90 درجه سایز 110 508,720 ریال
زانو 90 درجه سایز 20 7,760 ریال
زانو 90 درجه سایز 25 11,310 ریال
زانو 90 درجه سایز 32 19,110 ریال
زانو 90 درجه سایز 40 38,220 ریال
زانو 90 درجه سایز 50 64,560 ریال
زانو 90 درجه سایز 63 117,090 ریال
زانو 90 درجه سایز 75 117,850 ریال
زانو 90 درجه سایز 90 322,500 ریال
زانو شابلون دار1/2*20 136,060 ریال
زانو شابلون دار1/2*25 146,290 ریال
زانو45درجه20 7,750 ریال
زانو45درجه25 11,540 ریال
زانو45درجه32 19,930 ریال
زانو45درجه40 39,650 ریال
زانو45درجه50 66,630 ریال
زانو45درجه63 80,410 ریال
زانوبشن فلزی 1*32 116,070 ریال
زانومغزی بستدار1/2*20 80,420 ریال
زانومغزی بستدار1/2*25 92,440 ریال
زانومغزی بستدار3/4*20 101,360 ریال
زانومغزی بستدار3/4*25 104,890 ریال

زانو بوشن فلزی پرشین لوله

 • زانو بوشن فلزی
نام کالا قیمت (ریال)
زانو بوشن فلزی 1/2*20 51,860 ریال
زانو بوشن فلزی 3/4*25 75,460 ریال
زانو بوشن فلزی بستدار 1/2*25 52,940 ریال
زانو بوشن فلزی بستدار 20*1/2 51,990 ریال
زانو بوشن فلزی1/5*25 50,810 ریال

سه راه پرشین لوله

 • سه راه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه ناف بستدار1/2*20 53,740 ریال
سه راه ناف بستدار1/2*25 56,710 ریال
سه راه ناف بستدار3/4*25 76,750 ریال
سه راه ناف فلزی1*32 125,000 ریال
سه راه ناف فلزی1/2*20 54,990 ریال
سه راه ناف فلزی1/2*25 60,150 ریال
سه راه ناف فلزی3/4*25 75,460 ریال
سه راه پروپیلن تبئیلی 63*32*63 149,320 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 25*20*25 12,940 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 32*20*32 19,920 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 50*20*50 61,120 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 50*25*50 61,100 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 50*32*50 61,150 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 50*40*50 61,450 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 63*20*63 148,850 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 63*25*63 149,640 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 63*40*63 151,630 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 63*50*63 155,390 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی32*25*32 22,690 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی40*20*40 37,640 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی40*25*40 38,940 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی40*32*40 41,610 ریال
سه راه پروپیلن مساوی110 639,560 ریال
سه راه پروپیلن مساوی20 9,890 ریال
سه راه پروپیلن مساوی25 13,600 ریال
سه راه پروپیلن مساوی32 23,040 ریال
سه راه پروپیلن مساوی40 45,840 ریال
سه راه پروپیلن مساوی50 74,640 ریال
سه راه پروپیلن مساوی63 134,450 ریال
سه راه پروپیلن مساوی75 240,330 ریال
سه راه پروپیلن مساوی90 468,340 ریال
سه راه کنج 20 14,460 ریال
سه راه کنج 25 18,160 ریال

سه راهی پرشین لوله

 • سه راهی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی لی فلت 8,500 ریال

شیر انشعاب تیپ پرشین لوله

 • شیر انشعاب تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
شیر انشعاب تیپ 16*17 19,000 ریال
شیر انشعاب تیپ 17*17 20,000 ریال

شیر انشعاب پرشین لوله

 • شیر انشعاب
نام کالا قیمت (ریال)
شیر انشعاب لی فلت 15,000 ریال

شیر کشویی پرشین لوله

 • شیر کشویی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر کشویی 20 178,440 ریال
شیر کشویی 25 274,000 ریال
شیر کشویی 32 423,000 ریال

لوله بارانی پرشین لوله

 • لوله بارانی
نام کالا قیمت (ریال)
لوله بارانی "1 اینچ 10,000 ریال
لوله بارانی "2.5 اینچ 15,000 ریال
لوله بارانی "1.5 اینچ 11,000 ریال
لوله بارانی "2 اینچ 13,000 ریال

لوله سفید پرشین لوله

 • لوله سفید
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 110 (pn20) 0 ریال
لوله سفید 20 (pn20) 39,790 ریال
لوله سفید 25 (pn20) 62,550 ریال
لوله سفید 32 (pn20) 117,650 ریال
لوله سفید 40 (pn20) 201,450 ریال
لوله سفید 50 (pn20) 326,300 ریال
لوله سفید 63 (pn20) 523,300 ریال
لوله سفید 90 (pn20) 0 ریال

لوله سفید 75 پرشین لوله

 • لوله سفید 75
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 75 (pn20) 755,980 ریال

لوله لی فلت پرشین لوله

 • لوله لی فلت
نام کالا قیمت (ریال)
لوله لی فلت "2 اینچ 65,000 ریال
لوله لی فلت "5اینچ 195,000 ریال
لوله لی فلت " 2.1/ 2اینچ 90,000 ریال
لوله لی فلت "3اینچ 105,000 ریال
لوله لی فلت "4اینچ 150,000 ریال
لوله لی فلت "6اینچ 215,000 ریال

لوله مشکی پرشین لوله

 • لوله مشکی
نام کالا قیمت (ریال)
لوله مشکی تاشو در جه2 (داخل مشکی) "10اینچ 92,000 ریال
لوله مشکی تاشو در جه2 (داخل مشکی) "2اینچ 19,000 ریال
لوله مشکی تاشو در جه2 (داخل مشکی) "3اینچ 27,500 ریال
لوله مشکی تاشو در جه2 (داخل مشکی) "5اینچ 43,500 ریال
لوله مشکی تاشو در جه2 (داخل مشکی) "6اینچ 54,500 ریال
لوله مشکی تاشو درجه 1(داخل سبز) "12 اینچ 150,000 ریال
لوله مشکی تاشو درجه 1(داخل سبز) "15اینچ 162,000 ریال
لوله مشکی تاشو درجه 1(داخل سبز) "2 اینچ 24,500 ریال
لوله مشکی تاشو درجه 1(داخل سبز) "6 اینچ 74,000 ریال
لوله مشکی تاشو درجه 1(داخل سبز) "8 اینچ 96,000 ریال
لوله مشکی تاشودر جه2 (داخل مشکی) "4اینچ 35,000 ریال
لوله مشکی تاشودر جه2 (داخل مشکی) "8اینچ 70,000 ریال
لوله مشکی تاشودرجه 1(داخل سبز) "10اینچ 125,000 ریال
لوله مشکی تاشودرجه 1(داخل سبز) "3 اینچ 37,500 ریال
لوله مشکی تاشودرجه 1(داخل سبز) "4اینچ 48,000 ریال
لوله مشکی تاشودرجه 1(داخل سبز) "5اینچ 59,000 ریال

لوله نخدار پرشین لوله

 • لوله نخدار
نام کالا قیمت (ریال)
لوله نخدار 150 ("6) 86,000 ریال
لوله نخدار 160 ("6/5) 96,000 ریال
لوله نخدار 50 ("2) 26,000 ریال
لوله نخدار 63 ("2/5) 32,500 ریال
لوله نخدار 75 ("3) 40,000 ریال
لوله نخدار 100 ("4) 57,500 ریال
لوله نخدار 110 ("4/5) 62,000 ریال
لوله نخدار 125 ("5) 72,000 ریال
لوله نخدار 140 ("5/5) 74,000 ریال
لوله نخدار 200 ( "8) 122,000 ریال
لوله نخدار 90 ("3/5) 49,000 ریال
پانچر لوله نخدار 185,000 ریال

لوله پلی اتیلن پرشین لوله

 • لوله پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)
لوله پلی اتیلن (پالت یکدست) کیفیت عالی 75,000 ریال
لوله پلی اتیلن ابرسانی یکدست کیفیت عالی 98,000 ریال
لوله پلی اتیلن معمولی (دوره ای) کیفیت عالی 68,000 ریال

مهره ماسوره پرشین لوله

 • مهره ماسوره
نام کالا قیمت (ریال)
مهره ماسوره 20 188,340 ریال
مهره ماسوره 25 261,610 ریال
مهره ماسوره 32 354,890 ریال
مهره ماسوره 40 630,700 ریال
مهره ماسوره 50 944,100 ریال
مهره ماسوره بوشی فلزی"1*32 132,720 ریال
مهره ماسوره بوشی فلزی1/2*20 80,230 ریال
مهره ماسوره بوشی فلزی3/4*25 111,600 ریال
مهره ماسوره پلی پروپیلن 20 34,670 ریال
مهره ماسوره پلی پروپیلن 25 47,490 ریال

والو پرشین لوله

 • والو
نام کالا قیمت (ریال)
والو تک ضرب20 149,890 ریال
والو تک ضرب25 177,840 ریال
والو تک ضرب32 296,890 ریال
والو تک ضرب40 470,490 ریال

کمربند پرشین لوله

 • کمربند
نام کالا قیمت (ریال)
کمربند جدید لی فلت 230,000 ریال

کور کن پرشین لوله

 • کور کن
نام کالا قیمت (ریال)
کور کن 17 3,500 ریال

کورکن پرشین لوله

 • کورکن
نام کالا قیمت (ریال)
کورکن لی فلت 5,000 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال مغزی فلزی1*32 174,370 ریال
اتصال مغزی فلزی1/2*20 74,590 ریال
اتصال مغزی فلزی1/2*25 75,840 ریال
اتصال مغزی فلزی3/4*25 100,820 ریال
بست تکی سایز 20 1,790 ریال
بست تکی سایز 25 1,990 ریال
بست تکی سایز 32 3,600 ریال
بست فلزی هندلی "2 اینچ 41,000 ریال
بست فلزی هندلی "2.5 اینچ 44,000 ریال
بست فلزی هندلی "3 اینچ 47,000 ریال
بست فلزی هندلی "4 اینچ 53,000 ریال
بست فلزی هندلی "5 اینچ 65,000 ریال
بست فلزی هندلی "6 اینچ 68,500 ریال
بست فلزی هندلی "8 اینچ 82,500 ریال
در پوش رزوه دار پلی پرو پیلن 20 3,610 ریال
در پوش رزوه دار پلی پرو پیلن 25 5,910 ریال
در پوش رزوه دار پلی پرو پیلن 32 8,000 ریال
شابلون 20cm 6,790 ریال
شابلون 50cm 25,000 ریال
لوله 16قطره ای 1,850,000 ریال
لوله 16قطره ای نانو پلیمر 1,950,000 ریال
مهرهه ماسوره 63 1,323,850 ریال
میخ تثبیت کننده لوله(15MM--16,20) 1,700 ریال
میخ تثبیت کننده لوله(20MM--16,20) 2,000 ریال
نوار پلاک دارضخامت180میکرون 10سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,300 ریال
نوار پلاک دارضخامت180میکرون 15سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,100 ریال
نوار پلاک دارضخامت180میکرون 20سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,000 ریال
نوار پلاک دارضخامت180میکرون 30سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 1,900 ریال
نوار پلاک دارضخامت200میکرون 10سانتی (1500متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,450 ریال
نوار پلاک دارضخامت200میکرون 15سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,250 ریال
نوار پلاک دارضخامت200میکرون 30سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,000 ریال
نوار پلاک دارضخامت200میکرون20سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,100 ریال
پایه نگهدارنده (اسپاکتی) 4-5-6 MM 900 ریال
پل کوتاه20 13,990 ریال
پل کوتاه25 18,240 ریال
پل20 21,420 ریال
پل25 31,600 ریال
پل32 53,880 ریال
شرکت های تولید کننده زانو شابلون دار1/2*25

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران زانو
خریدار لوله و اتصالات (بیدرام) 91048 در اصفهان

130 متر لوله 63 شیرفلکه 63 1 عدد کمربندی 200 به 63 1 عدد چپقی 63 90 درجه 1 عدد زانو و مغضی 63 1عدد رابط 63 به 75 1عدد


خریدار زانو چدنی فلنجدار 90832 در کرج

با سلام حدود 10 تن اتصالات چدن خاکستری ( زانو .سه راه .تبدیل ) در انواع سایزها برای فروش هستم در خدمت شما


خریدار لوله و اتصالات (شخصی هستم) 89389 در یزد

لطفا قیمت1- زانویی 2- سراهی 3-دربند وفلنج هردو سایز را برایم پیام کنید


خریدار لوله فاضلابی (ابراهیم سبزی) 89386 در سنندج

سلام قصد خرید انواع لوله فاضلاب وسه راهی وزانو وسایر


خریدار لوله اهنی (محسن) 89096 در مازندران

احتیاج به 40 متر لوله 8 اینچ بدون درز یا با درز مخفی و 30 عدد زانویی 45 درجه .


خریدار اتصالات فولادی (داود اله بخشی پور) 88916 در کرمان

خرید دستگاه تولید زانو جوشی گاز


خریدار زانو چپقی (قادری) 88868 در خوزستان،اهواز
خریدار زانو برنجی (شرکت ماشین سازان بادله) 88849

قیمت لطفا اعلام بفرمایید


خریدار مغزی شیر (پویا) 88601 در تبریز

خریدار مغز شیرزانو گرما


خریدار زانو 88551 در یزد
خریدار لوله فولادی (حسینی) 87586 در آذربایجان غربی،ارومیه
خریدار سه راه،زانویی،چوپوقی،تبدیل،مهره ماسوره همگی گالوانیزه 87505 در tehran

تعدادی سه راهی ،زانویی،چوپوقی ،مهره ماسوره و مغزی ،بوشن گالوانیزه درسایزهای3 و2، 1/2 1،1 اینچ خارجی و برزیلی بعلت محدودیت اجناس صرفا جهت ارایه به مصرف کنندگان محترم می باشد


خریدار زانو 87080 در اصفهان
خریدار خط تولید پی وی سی (حسن) 86914 در شهرضا

سلام می خواستم ببینم دستگاه تولید زانو pvc دارید یا نه


خریدار شیرفلکه (محمد ابراهیم باقری) 86561 در استان مرکزی دلیجان

قبلا از شیر فلکه های اردستان استفاده نمودم راضی هستم در حال حاضر خرید دارم بخشی نقد بخشی چک معتبر کارمندی حدود 400 متر لوله پلی اتیلن 6 بار استاندارد میخام بع اضافه 1- شیر فلکع 4 اینچ چدنی - سه راهی زانو پلی اتیلن - شن گیر و خیلی اتصالات دیگه قیمت مناسب میخام پی ان فلکه ها حد اقل 10 باشه


خریدار اتصالات (رضاییه) 85457 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار خط تولید لوله خرطومی (مجیدی) 85445 در اردبیل

با سلام قیمت خط تولید لوله خرطومی و زانو


خریدار پمپ کارواش (سجادکردی پور) 85360 در ایلام،شهرستان مهران

لطفاقیمت به روزانواع پمپ کارواش اعلام بفرمایید


خریدار اتصالات (امیری) 83711 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار زانو 83571 در تهران
خریدار اتصالات (ابوطبیخ) 83314 در تهران
خریدار اتصالات مانیسمان (بوجاری شرکت صنعت و هنر شهباز) 82071 در مرکزی،اراک
خریدار لوله خم 80356 در کرج

سلام لوله خم کن مسی میخام با ار کم ....زانو مسی


خریدار فلنج (گل محمدپور) 80030 در ساری

پیشفاکتورفلج جوشی فولادی 800 و500وسه راه فلنجدار500چدن داکتیل وتبدیل لوله 800*500چدن وزانوی لوله 500-45چدن ودرپوش کور500 و800 چدن


خریدار اتصالات مسی 79827 در یزد

باسلام تعدادی اتصالات مسی واسه فروش دارم مثل زانو و تبدیل و بوشن در سایزهای مختلف


خریدار لوله فولادی (ایزدی) 79237 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار زانو جوشی (علی بهرامی) 78825 در قزوین

تعداد 150عدد زانوی 90 درجه فولادی سبک خریداریم


خریدار شیرآلات استنلس استیل 78675 در تهران

وارد کننده شیرالات استیل صنایع غذایی شیر پروانه ای،مهره ماسوره،زانو،سراه،کلمپ،بست پایه دار


خریدار شیرآلات استنلس استیل صنایع شیری 78528 در تهران

وارد کننده شیرالات استیل صنایع غذایی شیر پروانه ای،مهره ماسوره،زانو،سراه،کلمپ و بست پایه دار


خریدار اتصالات آهنی (زمانی زاده) 77938 در اصفهان

خرید تعدادی زانوی 12 اینچ مانسمان


خریدار اتصالات (رضا الوند) 76892 در کارخونه ارد شیراز

اتصالات از قبیل سراهیا و سیکلون و زانو ها ولوله ها


خریدار لوله برق (محمد جوادمنش) 76870 در شیراز

می‌خواستم قیمت شاخه‌ای لوله برق 20 میل قوی رو بپرسم و همچنین زانو 90 درجه و سه راه 90 درجه برای همین نوع لوله. علاوه بر این آیا در رنگ‌های مختلف هم تولید داره؟ با تشکر


خریدار اتصالات (رحمانی) 76648 در اصفهان
خریدار لوله پلیکا (تقی اسماعیلی) 75770 در استان چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-بن-شهروردنجان

تعداد23شاخه لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8-زانو9/90عدد-سه راه2/90عدد


خریدار لوله کاروگیت (شرکت سازه آب سنجابی) 75760 در کرمانشاه

لوله فاضلابی سایزهای 200،250،315،1000 و لوله پلی پروپیلن سایز 110 زانو پوش فیت 45 سایز 110 ، سیفون پوش فیت 110 ، رابط پوش فیت 110 ، انشعاب گیر رزوه ای 110، درپوش پلاستیکی فاضلابی


خریداراتصالات پلیکا (میلاد اسمی شکردشت هستم) 74667 در غزنی،گیلان
خریداراتصالات (فروشگاه خسروانی .. پناهی) 73514 در هرمزگان،بندرلنگه،کیش
خریدار خط تولید لوله برق (شمس) 73172 در خرم اباد

با سلام.. دستگاه تولید لوله خرطومی و پلیکا در سایز 13 و 16 میخاستم.. با قابلیت ساخت زانو و همچنین با قالب قوطی کلید پریز


خریدار اتصالات پنج لایه 72076 در اصفهان

باسلام.تولید کننده‌اتصالات 5لایه هستم.با کیفیت عالی و رعایت استاندارد.در صورتی که نیاز دارید در خدمت شما هستم.در حال حاضر زانو خاردار کوپلی سه راه کنج و رابط کوپلی موجود میباشد.سفارشات شما هم حتی با برند شما انجام میگیرد


خریدار اتصالات (مهرشادی) 71867 در تهران
خریدار لوله برق (محمد ستوده) 71341 در کرمان شهربابک

500 شاخه لوله ب ق و 300 عدد زانویی


خریدار لوله خرطومی (فرج وند) 69680 در محمد شهر

تعداد20بسته لوله 13به همراه قوطی و زانو وخرطومی نیازمندم


خریدار اتصالات (صفادوست هستم) 69671 در تهران
خریدار لوله خرطومی (محمودی) 69163 در تبریز کوی فردوس

خریدار لوله‌خرطوم برق زانو قوطی کلید و...


خریدار چپقی گالوانیزه (رضوانی - شرکت مانا) 68633 در تهران

قیمت زانو چپقی دوردار سایز 1/2 تعداد 13 عدد


خریدار لوله برق (شرکت صدرا) 67998 در کرمانشاه

لوله گالوانیزه برق شماره 16و21 .اتصالات بوشن، زانو ،سه راهی


خریدار اتصالا pvc (نیکخواه) 67749 در اصفهان
خریدار زانو 67707 در تهران
خریدار زانوهای لوله برق ( پلی آمید ) 66809 در مشهد

باعرض سلام،تولیدکننده زانوهای لوله برق هستم،چنانچه نیاز به همکاری داشتید،درخدمتم.


خریدار لوله خرطومی (الکترو نور صالحی) 65998 در لرستان الیگودرز

خریدار انواع لوله خرطومی زانو و قوطی به صورت تعداد


خریدار لوله چدنی (حسین چوبانی) 65551 در چابهار

درخواست خرید و حمل ١٢ عدد لوله چدنی ١٥٠هرکدام بطول یک مترو ٢٤ عدد زانوی ٩٠درجه جهت استفاده بعنوان ونت مخازن


خریدار زانو 65081 در تهران
خریدار شیررادیاتور (سلیمانی) 64974 در تهران
خریدار لوله سبز (خانم هادی) 64945 در تهران
خریدار زانو جوشی (مرعشی) 64563 در خوزستان،اهواز
خریدار زانو 63966 در سمنان
خریدار اتصالات گاز 63934 در تهران

تولید اتصالات گازی زانو سراه تبدیل نیپل سردنده شیرگازی اتصالات دنده ای لوازم‌آتشینشانی 09126308970


خریدار زانو 63111 در گیلان
خریداراتصالات (دلاوری) 61677 در فارس،شیراز
خریداراتصالات مسی (الوند) 61530 در تهران

اتصالات مسی زیره قیمت بازار زانو سه راهی تبدیل بوشن..


خریدار اتصالات پلیکا (محمودی) 60852 در تهران
خریدار کالیبراتورهای تنظیم شونده و ثابت و قالبهای لوله وماشین الات مرتبط با خط تول 60802 در استان زنجان _ ابهر

سابقه طراحی و ساخت انواع قالبهای لوله و کالیبراتورهای برگی و تنظیم شونده و ثابت از سایز 16 الی 560. ساخت و تانکهای استیل جهت خط 16 الی 160 طراحی وساخت کشنده سه فک جهت لوله16 الی 160طراحی وساخت دستگاه کشنده دوفک جهت سایز 16 الی 63 طراحی دو ساخت حدود 250 دست قالب اتصال پلی اتیلن فشارقوی از سایز 50 الی 250 اعم از فلنچ و تبدیل و سه راه مساوی و نامساوی و زانو 90.درجه و45درجه اماده هر گونه همکاری با شر کت های مرتبط با تولید لوله و اتصالات هستم


خریدار زانو 60514 در اصفهان
خریدار اتصالات جوشی 60112 در مشهد

تولید انواع اتصالات جوشی : زانو؛ تبدیل؛ سه راهی


خریدار خط تولید اتصالات فولادی 59622 در خرم آباد ‌لرستان

در مورد دستگاه تولید زانو ، تبدیل ، سه راهی فلزی


خریدار لوله و اتصالات پلیکا (کاشانی) 59071 در قزوین شهرصنعتی البرز

زانویی. تبدیل. اتصالات. سیفون....


خریدار اتصالات (زهرا وثوقی) 57483 در زنجان

ما تولید کننده سه راهی ،زانو و برگشت،تبدیل هستیم به دنبال بازار فروش بیشتری هستیم.ممنون میشم کمک و راهنمایی کنید


خریدار زانو جوشی (بهسازان) 56732
خریدار زانو مانسمان (طبسی) 55559
خریدار زانو جوشی (امان الهی) 54760 در تهران
خریدار اتصالات (عمران آب زیست) 54496 در تهران

سلام 16 عدد زانوی فلزی 20 جوشی 90 درجه


خریدار تجهیزات آبیاری قطره ای (حسین نژاد) 54474

قطعات مثل زانو؛نازل؛سه راهی درتهران ازکجا خریدکنم


خریدار لوله پلی اتیلن 54130 در کرمان

سلام جهت ابیاری قطره ای حدود150درخت بااب شهرعرض باغچه 2متر وطول باغچه 135متر میباشد.نیاز به حدود150مترلوله قطره چکان .دربند .زانو .شیرنیازدارم


خریداراتصالات (زنگنه) 53546 در کرمانشاه
خریدار زانو 52829
خریدار اتصالات (جعفری) 52506 در فارس

زانوی مورد نیاز با شعاع 3D


خریدار زانو چدنی 52124
خریدار زانو 51165 در اذربایجان غربی

مقداری زانو و اتصالات لوله پولیکا برای فروش دارم


خریدار زانو استنلس (استوار) 51156 در فارس،شیراز
خریدار اتصالات (ملازاده) 50630 در اصفهان،کاشان
خریدار اتصالات جوشی (اتصالات قائم) 50478 در اصفهان

جهت زانو 2اینچ و 3اینچ رده 80


خریدار زانو سفید 49729
خریدار زانو چدنی (مصباح) 47945 در اصفهان
خریدار زانو جوشی 47214
خریدار اتصالات (حیدری) 46564 در تهران
خریدار لوله پلیکا (کیانفر) 46252 در یاسوج

نیاز به 2 شاخه لوله پلیکا بعلاوه 4 عدد زانو 90 درجه و 4 عدد بوشن همگی 10 اینچ فشار قوی جنس درجه 1


خریدار زانو 45956 در تهران
خریدار اتصالات مسی 45122 در تهران

Hamid: با سلام و عرض ادب جهت ساخت یک دستگاه نیازمند موارد زیر هستیم خواستم بدونم قطعات این لیست موجود هست لوله 50 میلی به طول 915 سانتیمتر، یک عدد سر ممه بریده شده از لوله 50 به طول 76، سه راهی 50در 50 در 38 یک عدد،درپوش 50 میلییک عدد. 4عدد سرممه بریده شده از لوله 38 میلی به طول 64، زانویی 38در 38 یک عدد، تبدیل (کوپلانگ) 38 به 25 یک عدد، لوله 38 میلی یک عدد به طول 438، سه راهی 38در38در 12 به تعداد 2 عدد، درپوش 38 دو عدد،. تبدیل (کوپلانگ) 25 به 12 یک عدد، لوله 25 میلی به طول 584،دو عدد لوله 12 میلی به طول 178.


خریدار زانو و فلنج (علیمحمدی) 45000 در تهران
خریدار زانو جوشی (متقی زاده) 44218 در هرمزگان،بندرعباس
خریدار شیر زانو (سلطانی) 43305 در کرمان،رفسنجان
خریدار لوله برق (ارتا پلاست) 42780 در اذربایجان شرقی

لوله تک لایه. دولایه.سایز 13-16 .زانو. جای کلید


خریدار فلنج جوشی (پدید آبراه گستر آریا) 42700 در مشهد

وزن فلنج جوشی 3اینچ و 4اینچ و زانو جوشی 3و4اینچ و زانو 90درجه میخواستم.سپاس


خریدار زانو جوشی درزدار مانیسمان 42536 در ارسال به تمام کشور

تولیدی اتصالات صفازانو1/2#3/4#1اینچ درزدار ومانیسمان


خریدار لوله مانسمان (رحیم سبزی) 42300 در تهران

خریدار لوله وفلانچ و زانو6اینچ هستم


خریدار زانو 41784 در کرمان
خریدار لوله پلیکا (Mohammad Sajadi) 41237 در بیجار

500 شاخه پلیکا استاندارد همراه زانو مربوطه احتیاج داشتم لطفا تماس بگیرید فوری


خریدار تعدادی اتصالات گالوانیزه دارم برای فروش 40600 در خوزستان ایذه

تعدادی اتصالات گالوانیزه شامل زانو سراهی کوبلینگ تبدیل در سایزهای مختلف کلاس 6000 و 3000 برای فروش دارم


خریدار اتصالات 39786

قیمت زانو400پلی اتیلن و معرفی شرکت سازنده


خریدار لوله و اتصالات پلیکا (ابراهیم صادقی ) 39571 در شیراز

2شاخه 6متری لوله با قطر 400ویکعدد زانو جهت جوی آب مصنوعی


زانو شابلون دار1/2*25 (زانو) - پرشین لوله.

RSS