دنبال چه میگردید؟

شیر قطره ای بین راهی لوله به نوارتیپ ( پیلتار piltar )

رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا )

شیر

قیمت شیر قطره ای بین راهی لوله به نوارتیپ ( پیلتار piltar )

‍ ❌‍ در مورد بیت کوین خیلی حرف زده شیر شده ولی معمولا سوالات فنی زیادی هست که در پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی شیرآلات موردش داریم و سراغش نرفتیم. خوبه اینها رو کشف کنیم چون هم تکنولوژی رو بهتر یاد می گیریم هم رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا ) شبیه خوندن راه حل بقیه برای مسائل پیچیده است که باعث می شه خودمون بهتر فکر کنیم به مسائلمون. این ویدئو به شکل خیلی ساده و غیرریاضی / فنی در پنج دقیقه توضیح می ده که بیت کوین شیر قطره ای بین راهی لوله به نوارتیپ ( پیلتار piltar ) یا هر رمزپول دیگه چطوری کار می کنه. صرفاجهت اطلاع: t.me/joinchat/AAAAADusqB4mRm3mvPXhng

قیمت انواع شیر

بست شیر مخلوط 20 400 تومان
جعبه شیر 10 در 15 اینچ 37,500 تومان
جعبه شیر 6 اینچ 7,700 تومان
جعبه شیر 9 اینچ 17,600 تومان
درب شیر یک طرفه بدون قفل110 11,350 تومان
درب شیریکطرفه بدون قفل110 10,300 تومان
شیر 0/5 اینچ PVC 2,530 تومان
شیر 1 اینچ PVC 4,510 تومان
شیر 1/2 به 16 680 تومان
شیر 1/2 به تیپ 750 تومان
شیر 1/5 اینچ PVC 9,840 تومان
شیر 2 اینچ PVC 12,950 تومان
شیر 2/5 اینچ PVC 31,280 تومان
شیر 3 اینچ PVC 50,170 تومان
شیر 3/4 اینچ PVC 3,685 تومان
شیر 4 اینچ PVC 79,900 تومان
شیر ابتدایی 0/5 اینچ 770 تومان
شیر ابتدایی 16 770 تومان
شیر ابتدایی تیپ 850 تومان
شیر ابتدایی لوله لی فلت به تیپ 800 تومان
شیر انشعاب16 910 تومان
شیر انشعاب16*1/2 910 تومان
شیر انشعاب16*16 910 تومان
شیر انشعاب16*5/8 910 تومان
شیر انشعاب2/1*2/1” 1,020 تومان
شیر انشعاب42737 1,020 تومان
شیر انشعاب42863 910 تومان
شیر دستشویی 7,280 تومان
شیر دستشویی مخلوط سرد و گرم اهرمی با پوشش کرم ABS 32,240 تومان
شیر دسته بلند 2 اینچ به 2 اینچ 75,000 تومان
شیر دسته بلند 63 75,000 تومان
شیر دسته بلند 63 به 2 اینچ 75,000 تومان
شیر دسته بلند 75 109,000 تومان
شیر دسته بلند 75 به 2 اینچ 80,000 تومان
شیر دسته بلند 75 به 63 85,000 تومان
شیر قطره ای 16*16 750 تومان
شیر لی فلت به 16 750 تومان
شیر لی فلت به تیپ 900 تومان
شیر ویفری-گیربکسدار-فشار16(100میلیمتر4اینج) 65,000 تومان
شیر ویفری-گیربکسدار-فشار16(125میلیمتر5اینج) 92,000 تومان
شیر ویفری-گیربکسدار-فشار16(150میلیمتر6اینج) 112,000 تومان
شیر ویفری-گیربکسدار-فشار16(200میلیمتر8اینج) 176,000 تومان
شیر ویفری-گیربکسدار-فشار16(250میلیمتر10اینج) 328,000 تومان
شیر ویفری-گیربکسدار-فشار16(300میلیمتر12اینج) 496,000 تومان
شیر ویفری-گیربکسدار-فشار16(50میلیمتر2اینج) 33,600 تومان
شیر ویفری-گیربکسدار-فشار16(65میلیمتر2.5اینج) 44,000 تومان
شیر ویفری-گیربکسدار-فشار16(85میلیمتر3اینج) 52,000 تومان
شیر یک طرفه بدون قفل110 88,570 تومان
شیر یک طرفه قفل دار110 93,650 تومان
شیرانشعاب 16*17 850 تومان
شیرانشعاب تیپ به تیپ 17*17 950 تومان
شیرصافی فلنجدار چدنی pn16/100mmیاراب 253,000 تومان
شیرصافی فلنجدار چدنی pn16/125mmیاراب 366,000 تومان
شیرصافی فلنجدار چدنی pn16/150mmیاراب 432,000 تومان
شیرصافی فلنجدار چدنی pn16/65mmیاراب 167,000 تومان
شیرصافی فلنجدار چدنی pn16/80mmیاراب 194,000 تومان
شیرصافی چدنی فلنجیPN16/100mm(4اینچ) 243,000 تومان
شیرصافی چدنی فلنجیPN16/125mm(5اینچ) 366,000 تومان
شیرصافی چدنی فلنجیPN16/150mm(6اینچ) 413,000 تومان
شیرصافی چدنی فلنجیPN16/65mm(2.5اینچ) 161,000 تومان
شیرصافی چدنی فلنجیPN16/80mm(3اینچ) 186,500 تومان
شیرپروانه ای اهرمی چدنی pn16/100mm/GGG40 165,000 تومان
شیرپروانه ای اهرمی چدنی pn16/125mm/GGG40 200,000 تومان
شیرپروانه ای اهرمی چدنی pn16/150mm/GGG40 222,000 تومان
شیرپروانه ای اهرمی چدنی pn16/200mm/GGG40 372,000 تومان
شیرپروانه ای اهرمی چدنی pn16/50mm/GGG40 105,000 تومان
شیرپروانه ای اهرمی چدنی pn16/65mm/GGG40 125,000 تومان
شیرپروانه ای اهرمی چدنی pn16/80mm/GGG40 145,000 تومان
شیرپروانه ای اهرمی گیربکسی چدنی pn16/250mm/GGG40 505,000 تومان
شیریکطرفه بدون قفل 110 80,500 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/100mm 412,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/100mm/GGG40 476,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/125mm 636,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/125mm/GGG40 729,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/150mm 880,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/150mm/GGG40 1,012,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/15mm 125,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/15mm/GGG40 144,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/200mm 1,357,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/200mm/GGG40 1,565,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/20mm 126,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/20mm/GGG40 146,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/25mm 129,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/25mm/GGG40 149,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/32mm 136,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/32mm/GGG40 157,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/40mm 165,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/40mm/GGG40 189,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/50mm 218,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/50mm/GGG40 250,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/65mm 272,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/65mm/GGG40 312,500 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/80mm 360,000 تومان
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/80mm/GGG40 415,000 تومان
شیریکطرفه قفل دار110 85,100 تومان
شیریکطرفه(خودکار) دریچه ای فلنجدار چدنی pn16/100mmیاراب 302,000 تومان
شیریکطرفه(خودکار) دریچه ای فلنجدار چدنی pn16/125mmیاراب 396,000 تومان
شیریکطرفه(خودکار) دریچه ای فلنجدار چدنی pn16/150mmیاراب 512,000 تومان
شیریکطرفه(خودکار) دریچه ای فلنجدار چدنی pn16/200mmیاراب 892,000 تومان
شیریکطرفه(خودکار) دریچه ای فلنجدار چدنی pn16/250mmیاراب 1,225,000 تومان
شیریکطرفه(خودکار) دریچه ای فلنجدار چدنی pn16/65mmیاراب 195,000 تومان
شیریکطرفه(خودکار) دریچه ای فلنجدار چدنی pn16/80mmیاراب 234,000 تومان
واشر در ب شیر یکطرفه 450 تومان
واشر درب شیریکطرفه 410 تومان

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: بازرگانی نگار
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 03142442856
 • همراه: 09033669991 - 09033669992

شیر

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

فروش شیر قطره ای بین راهی لوله به نوارتیپ ( پیلتار piltar ):

 • خریدار شیر قطره ای بین راهی لوله به نوارتیپ ( پیلتار piltar )
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار شیر قطره ای بین راهی لوله به نوارتیپ ( پیلتار piltar )

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه شیر قطره ای بین راهی لوله به نوارتیپ ( پیلتار piltar ) هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

قیمت شیر قطره ای بین راهی لوله به نوارتیپ ( پیلتار piltar ) با مارک رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا ) تولیدی و بازرگانی و نماینده انحصاری پیلتار و باکیم و ناس دریپ ترکیه در ایران

لیست قیمت رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا )

بست انتهایی رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا )

 • بست انتهایی
نام کالا قیمت (ریال)
بست انتهایی کورکن کلیدی و عینکی ( پیلتار piltar ) 0 ریال

رابط رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا )

 • رابط
نام کالا قیمت (ریال)
رابط قطره ای سرخط فشاری به لوله ( پیلتار piltar ) 0 ریال
رابط قطره ای سرخط فشاری به نوارتیپ ( پیلتار piltar ) 0 ریال
رابط قطره ای لوله به لوله ( پیلتار piltar ) 0 ریال
رابط قطره ای نوارتیپ به نوارتیپ ( پیلتار piltar ) 0 ریال

سه راهی رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا )

 • سه راهی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی مساوی و تبدیلی لوله ( پیلتار piltar ) 0 ریال

شیر رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا )

 • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
شیر قطره ای بین راهی لوله به لوله ( پیلتار piltar ) 0 ریال
شیر قطره ای بین راهی لوله به نوارتیپ ( پیلتار piltar ) 0 ریال
شیر قطره ای بین راهی نوار تیپ به نوارتیپ ( پیلتار piltar ) 0 ریال
شیر قطره ای سرخط رزوه ای به لوله ( پیلتار piltar ) 0 ریال
شیر قطره ای سرخط رزوه ای به نوارتیپ ( پیلتار piltar ) 0 ریال
شیر قطره ای سرخط فشاری به لوله ( پیلتار piltar ) 0 ریال
شیر قطره ای سرخط فشاری به نوارتیپ ( پیلتار piltar ) 0 ریال

قطره چکان رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا )

 • قطره چکان
نام کالا قیمت (ریال)
قطره چکان دبی متغیر ( پیلتار piltar ) 0 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
آبیاش آبیاری بارانی تمام دور SP4000 آبپاش پلیمری : ساخت ترکیه شرکت پیلتار P 0 ریال
آبیاش تنظیمی پیلتار SP4000 آبپاش پیلتار : ساخت ترکیه شرکت پیلتار PILTAR دا 0 ریال
واشر آب بندی ( پیلتار piltar ) 0 ریال
شرکت های تولید کننده شیر قطره ای بین راهی لوله به نوارتیپ ( پیلتار piltar )

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران شیر
خریدار شیربرقی (امیر) 28563

سلام شیر برقی 1/5 اینچی برای پمپ آب می خواهم لطفا مرا راهنمائی کنید


خریدار شیرفلکه 28550
خریدار شیریکطرفه برنجی 28547

قیمت بهترین شیر یکطرفه برنجی 3 اینچ چنده؟


خریدار شیرتوپی 28430

شیر توپی سایز 3 اینچ میخواهم.


خریدار شیرفلکه (فروشگاه مهرگان ) 28388

سلام لیست قیمت شیر فلکه چدنی زبانه لاستیکی رو می خواستم


خریدار لوله و اتصالات (فروشگاه مرکزی) 28330 در استان هرمزگان

خریدار لوله و لوازم .شیرالات هستم


خریدار شیرخودکار 28272

سلام. مدیر یک مجتمع مسکونی هستم. هر شیر خودکاری که می‌خرم بعد از مدت کوتاهی خراب میشه. حدود دو بار فشار پشت شیر هست آخه. یک شیر خودکار فشار قوی یک اینچ لازم دارم


خریدار شیرفشارشکن (جبلی) 28199 در تهران/باغستان

یک عدد شیر فشارشکن 2 یک عدد شیر فشارشکن 2/1


خریدار شیرکشویی چدنی (علیرضا جدی) 28192 در مشهد .چناران

هدف تهیه شیر فلکه چدنی کشویی به تعداد 15 عدد.با سایز 200


خریدار شیرماشین لباسشویی (ساداتی فروشگاه ساداتی) 28185 در با بلسر
خریدار شیرفلکه (مصطفی افضلی) 28179

سلام شیر فلکه تنظیم اب برای لوله گلپایگان سایز 160 میخوام


خریدار شیر یک ضرب (سعید) 28172

سلام-شیر یک ضرب معمولی(شیلنگ خور) دستگیره آلمینیومی چیه؟


خریدار اتصالات فولادی (جلیل یوسفی) 28169 در خراسان رضوی

خرید اتصالات و شیرالات گازی


خریدار شیر هندلی (محمود یعقوبکیش) 28138

شیر هندلی 125که با فلنچ آهنی مچ باشد


خریدار لوله فاضلابی از شیراز (شهبازی) 28129

برای لوله کشی اب و فاضل اب در شیراز فروشگاه با قیمت مناسب معرفی بفرمایید سپاسگزارم


خریدار لوله پلی اتیلن 28126

لوله پلی اتیلن شاخه ای در شیراز


خریدار شیربرقی (احمد ثقفی خور و بیابانک روستای خنج ) 28060

سلام مرغوب ترین شیر برقی کدام برند است


خریدار شیربرنجی (مقصودی) 28015

سلام . قیمت شیرشلنگی برنجی سایز1.2 از محصولات تک شیر را می خواستم بدانم.


خریدار شیر بال ولو 27973
خریدار شیراهرمی 27881

سلام.صبح بخیر.مایه دونه شیراهرمی برای آشپزخونه گرفتیم .روی قوطی مدل شیرمشخص نشد؟شماره استانداردو...داره.میخوام قیمتش روبدونم.


خریدار مهره ماسوره (مهدی پورعابد، گروه تاسیساتی پمپیکال) 27872 در دزفول

با درود و احترام مهره ماسوره تمام برنج و شیر ماسوره دار برنجی احتیاج دارم


خریدار شیرآلات 27845

سلام.شیر آلات آتش نشانی کجا تهیه کنم؟


خریدار شیربرقی بخار (مجتبی محمدی) 27838 در تهران

شیر برقی بخار برای سونا بخار مجموعه ورزشی خرمشاد


خریدار شیرگیوتینی (نبی زاده) 27822
خریدار صافی استیل (ژیمان) 27818

سلام.صافی استیل سایز 1 اینچ می خواستم.البته ساده و بدون شیر.


خریدار 27817

سلام ،قیمت شیر قفلی که برای نصب کنتور گاز استفاده میشه چنده؟


خریدار کارتریج (یعقوبی) 27811 در تهران

درموردقیمت انواع کاتریج شیر اهرمی توضیحات می خواستیم


خریدار شیر (مریم احمدی) 27798

سلام روز بخیر شیر اطمینان 5 اینچ از کجا خریداری کنیم


خریدار شیر (بیات) 27796

با سلام قیمت شیر پلاگ ولو 4 اینچ ایرانی میخواستم .


خریدار شیر کنترل 27793

قیمت شیر کنترل دبی 3 اینچ


خریدار 27783

سلام ی لیست قیمت ازشیرهای پلی اتیلن میخاستم واینکه نحوه پرداخت چگونه است؟باتشکر


خریدار شیرفشارشکن (سید عطار) 27739

سلام من شیرفشارشکن با فشار خروجی 0.5 تا 20 بار می خواهم


خریدار شیرخودکار (محمد رضاخالویی) 27672 در خوزستان

دارای شرکت مجری وفروشگاه اتصالات وشیر آلات آبیاری هستم


خریدار شیر (رضا شمسایی) 27643 در کنگاور

مغازه لوله و اتصالات


خریدار شیرفلکه (منظومه زاگرس) 27634 در مبارکه
خریدار شیرکشویی (دانشور) 27592
خریدار 27536

سلام بنده 145عددشیر پروانه یوپی سی دارم 6اینچ میخام بفروشم شرکت تولید کننده تکسونیرمیباشد


خریدار شیرپروانه ای 27535
خریدار لوله پلیکا رو کار 27513 در اصفهان

پخش لوله اتصالات پلیکا آب گاز واتصالات تولید کننده شیرالات بهداشتی هود گاز سینک روشویی کابین دارو....09131160440 09306300440


خریدار شیر یکطرفه (مجتبی) 27505

سلام . شیر یکطرفه 8 اینچ فلنجدار برای بخار مارک ksp یا mav میخواستم


خریدار شیرفشار قوی 27434

شیر فشار قوی تعداد بالا میخواهم


خریدار شیر (سعید یعقوب خانی) 27389 در تهران
خریدار شیربرقی (محمدی) 27303 در ارومیه

سفارش شیربرقی


خریدار شیر (علی مرادی) 27291 در اهواز
خریدار آب شیرین کن (وزیری) 27290 در اصفهان
خریدار شیر فلکه (داود رنجبریان) 27275 در تهران

یک سری اطلاعات و توضیحات فنی در مورد شیر فلکه ده اینچ و در نهایت خرید


خریدار 27211

شیر ظرفشویی طالقان قیمتش چنده


خریدار شیرآلات (شهاب صفاری) 27096

فروش شیرآلات سهند با چند درصد تخفیف است؟


خریدار 27091

سلام.میخواستم بدونم شیر یک طرفه برای اکسیژن دهی به کوره چیزی وجود دارد .در صورت امکان راهنمایی نمایید .سپاس


خریدار شیر برنجی (شرکت شن کش ) 27060 در فولاد شهر
خریدار شیر (معتمد) 27047

سلام قیمت شیر ربع گرد upvc رو می خواستم


خریدار شیرآلات برنجی طرح گازی 27017 در مبارکه

شیرطرح گازی 2اینچ جهت استفاده برای لوله کشی آب 2اینچ با فشار 10بار


خریدار 27014

سلام قیمت شیر طرح گازی جهت قطع ووصل اب 2اینچ


خریدار 26989

باسلام شیر اطمینان جهت سرویس بخار با فشار تنظیم 24 بار و سایز 2 به 3 اینچ فلنج pn40


خریدار 26968

کالیبراسون در شیراز کجا انجام میشه؟


خریدار لوله و اتصالات 26958 در آذربایجان غربی چالدران

توضیح مختصر راجع به موضوع همکاری خریدلوله واتصالات وشیرالات می خواهم فروشندگی راهندازی کنم وخودم نیزمجری نصب هستم سردگرم وشوفاژوپکیچ


خریدار 26955

شیر سماوری


درخواست اعطای نمایندگی برای فروش شیرآلات در بوشهر (راد) 26939

سلام تولید کننده شیرالات هستم دنبال پخش قوی در بوشهر هستم میتونید کمکم کنید


خریدار 26910

سلام شیر اطمینان بخار 1 اینچ میخوام


خریدار شیرپکیج (ازاد) 26897

شیر پکیجی 3/4 ارزان


خریدار لوله نخدار و شیر (خسروی راد) 26727

با سلام درخواست بررسی قیمت شیر سایز 16 ولوله نواری با عرض 200 میل جهت آبیاری قطره ای دارم متشکر میشوم از همکاری خسروی راد


خریدار شیر فلنج دار (علی اشرف ) 26709
خریدار شیرفلکه 26705
خریدار 26672

سلام من فروشنده لوله و اتصالات پلیکا و لوله سفید و شیرآلات ساختمانی هستم


خریدار 26656

باسلام لطفا قیمت شیرفلکه چدنی فلنج دار زبانه لاستیک 5 اینج میخواستم


خریدار شیربرنجی (علی) 26602 در اصفهان

سلام شیر یک طرفه برنجی نوع با کیفیت با تشکر


خریدار شیر سوزنی (شاهرودی) 26451
خریدار 26442

سلام خسته نباشید شیر قطع کن میخواستم وصلش کنم به لوله پولیکا 6


خریدار شیر قطره ای (نوید امینی قطران) 26440 در تهران اراک
خریدار 26375

سلام درباره شیر های برنجی اطلاعات میخواستم


خریدار شیربرقی 26316

سلام من 1دونه شیر برقی میخام نرمالی کلوز باشه و وقتی برق قطع میشه اپن بشه . برای لوله اب خانگی(2/5 یا 1اینچی) باشه. قطعی برق زیاد نداریم یعنی شاید 1سال بگذره تا برق قطع بشه


خریدار لوله شیردار 26241

سلام و عصر بخیر قیمت لوله شیاردار پلی اتیلن برای زهکشی چقدر هست؟


خریدار تولید کننده قطعات لاستیکی واشرجات آببندی لاستیک زبانه های شیر وگلیه قطعاتی 26207 در مشهد بعداز پمپ بنزین ناظریه

تولید کلیه زبانه های لاستیکی شیر ولاستیک شیر پروانه ای واشرهای آببندی وغیره .


خریدار شیرپروانه ای (نصیری) 26106 در فارسان چهار محال بختیاری

زیاد گرون نباشه متشکرم


خریدار شیربرقی (صمد اسمعیلی) 26104 در اردبیل

پیمانکار


خریدار شیرخودکار (صادق چراغی) 26089 در کرمانشاه
خریدار 26083

سلام شیر پورپشنال ولو هیدرولیک موجود دارین


خریدار شیرپروانه ای (شعبانزاده) 26062

با سلام. شیر پروانه ای موتوردار و 12 ولت با ظرفیت حرارتی بین 300 تا 500 درجه سانتی گراد سایز 2 ، 1/2 اینچ به ورت فلنچ یا جوشی را از کجا میتوانم تهیه کنم؟


خریدار 26002

سلام ببخشید این شیر آلات توسط کارخانه فروخته میشن یا شرکت؟


خریدار شیر پلی اتیلن 25980

سلام.شیر 6 اینچ دو سر فلنج دارید؟؟


خریدار 25965

لوله 6 اینچ پلی اتیلن و شیر فلکه میخوام


خریدار شیرپلی اتیلن 25946

سلام. شیر مناسب برای عبور دوغاب و لجن چه شیری هست؟ آیا پلیمری ان هم وجود دارد؟ قیمت ان چند است.


خریدار شیرگازی 25928
خریدار 25927

قیمت شیر گازی77


خریدار شیر پلی اتیلن (UCDCD) 25917

سلام شیر 2اینچ P.P


خریدار 25914

سلام شیر ظرفشویی اهرمی متحرک کسری


خریدار مهره ماسوره (عارف) 25891

طرز اتصال شیر گازی قفلی آیا با مهره ماسوره درست است؟


خریدار شیر برقی تایمردار (اکابری) 25838 در بوشهر
خریدار شیرپروانه ای 25833

شیر پروانه ای 4" قیمت


خریدار تایمر و شیربرقی (حسین) 25807

سلام برای 80 درخت تو زمین 1200متری میخواهم ابیاری هوشمند بزلرم فکر کنم با یک تایمر دیجیتالی وشیر برقی بتونم اب استخر رو که سطحش بالاتر از باغ هست را انجام بدم نظر شما در مورد این کار و نوع تایمر وشیر برقی چیه


خریدار 25801

لیست قیمت شیر آلات و اتصالات و لوله PVC


خریدار شیرپروانه ای 25793

سلام شیر 1/4 1 پروانه موجود دارید؟


خریدار 25765

سلام قیمت شیر برقی آب میخاستم


خریدار 25758

سلام. روز بخیر. قیمت شیر برقی 1/2 چقدره؟


خریدار شیرحوضچه (پوریا شمسی) 25749 در مازندران.قائمشهر

نیازمند 8 عدد شیر حوضچه هندلی برای لوله 200 میلیمتر


خریدار شیرپروانه ای 25743
خریدار 25708

شیرفلکه با فشار50 اتمسفر چه قیمتی دارد


خریدار زبانه شیرفلکه (نیازی) 25702

زبانه شیرفلکه خزر واب نیک میخاهیم قیمت چند


خریدار شیر پلی اتیلن 150 25670 در مشهد

نصب آسان قیمت ارزان به علت جنس شیر ازموادپلی اتیلن مورد سرقت قرار نمی گیرد و قابل اتصال به لوله هیدروفکس


خریدار شیرفشار شکن (محمد رضا) 25655

سلام. شیر فشار شکن خانگی با قابلیت تنظیم حداکثر 15 بار دارید؟