دنبال چه میگردید؟

تبدیل چدنی فلنجدار 100*80

گروه صنعتی نورآب

قیمت تبدیل چدنی فلنجدار 100*80 تبدیل فلنجدار تا سایز 1000 موجود میباشد با مارک گروه صنعتی نورآب تولید کننده اتصالات چدنی تحت فشار(اتصالات چدن فلنجدار). اتصال ردیوسر یا تبدیل کاهنده از جنس چدن داکتیل که توسط فلنج در مسیر خط لوله نصب میشود
تبدیل چدنی فلنجدار
تبدیل چدنی فلنجدار

گروه صنعتی نورآب با مدیریت آقای رمضان حسن زاده تولید کننده اتصالات چدنی تحت فشار( اتصالات چدن فلنجدار)(سه راه فلنجدار،تبدیل فلنجدار،زانو فلنجدار و....)از سایز50تا 1000،شیر هوا تخت واتصال قابل پیاده شدن
تولید کننده دریچه های منهول و کنتور وچهار گوش ،شیر خط ،تخلیه آب و......
آدرس: جاده خاوران.فرون آباد .جنب آجر سازی پرجلا پلاک 25
تماس: 02195118425
09121718300
09126220741

قیمت تبدیل چدنی فلنجدار 100*80 - 580,000 ریال

قیمت انواع تبدیل چدنی فلنجدار اتصال ردیوسر یا تبدیل کاهنده از جنس چدن داکتیل که توسط فلنج در مسیر خط لوله نصب میشود

تبدیل چدنی فلنجدار 100*80 58,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 100 به 50 میلیمتر 51,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 100 به 65 میلیمتر 51,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 100 به 80 میلیمتر 57,600 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 125 به 100 میلیمتر 70,400 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 125 به 50 میلیمتر 60,800 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 125 به 65 میلیمتر 60,800 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 125 به 80 میلیمتر 67,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 150 به 100 میلیمتر 83,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 150 به 125 میلیمتر 96,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 150 به 50 میلیمتر 76,800 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 150 به 65 میلیمتر 76,800 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 150 به 80 میلیمتر 80,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 200 به 100 میلیمتر 121,600 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 200 به 125 میلیمتر 128,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 200 به 150 میلیمتر 128,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 200 به 80 میلیمتر 112,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 250 به 100 میلیمتر 147,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 250 به 125 میلیمتر 153,600 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 250 به 150 میلیمتر 160,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 250 به 200 میلیمتر 172,800 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 250 به 80 میلیمتر 140,800 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 300 به 100 میلیمتر 198,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 300 به 125 میلیمتر 198,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 300 به 150 میلیمتر 200,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 300 به 200 میلیمتر 220,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 300 به 250 میلیمتر 250,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 300 به 80 میلیمتر 198,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 350 به 100 میلیمتر 280,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 350 به 150 میلیمتر 308,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 350 به 200 میلیمتر 336,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 350 به 250 میلیمتر 364,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 350 به 300 میلیمتر 3,990,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 350 به 80 میلیمتر 280,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 400 به 100 میلیمتر 357,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 400 به 150 میلیمتر 364,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 400 به 200 میلیمتر 371,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 400 به 250 میلیمتر 434,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 400 به 300 میلیمتر 455,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 400 به 350 میلیمتر 504,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 450 به 150 میلیمتر 385,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 450 به 200 میلیمتر 420,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 450 به 250 میلیمتر 455,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 450 به 300 میلیمتر 525,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 450 به 350 میلیمتر 560,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 450 به 400 میلیمتر 700,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 500 به 150 میلیمتر 623,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 500 به 200 میلیمتر 658,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 500 به 250 میلیمتر 700,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 500 به 300 میلیمتر 749,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 500 به 350 میلیمتر 805,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 500 به 400 میلیمتر 910,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 500 به 450 میلیمتر 9,800,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 600 به 200 میلیمتر 875,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 600 به 400 میلیمتر 1,050,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 600 به 450 میلیمتر 185,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 600 به 500 میلیمتر 1,155,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 65 به 50 میلیمتر 51,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 80 به 50 میلیمتر 51,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار آرم دار 80 به 65 میلیمتر 51,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 100 به 50 میلیمتر 37,100 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 100 به 65 میلیمتر 37,100 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 100 به 80 میلیمتر 37,100 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 125 به 100 میلیمتر 44,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 125 به 50 میلیمتر 40,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 125 به 65 میلیمتر 40,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 125 به 80 میلیمتر 40,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 150 به 100 میلیمتر 52,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 150 به 125 میلیمتر 55,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 150 به 50 میلیمتر 59,400 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 150 به 65 میلیمتر 59,400 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 150 به 80 میلیمتر 52,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 200 به 100 میلیمتر 74,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 200 به 125 میلیمتر 79,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 200 به 150 میلیمتر 79,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 200 به 80 میلیمتر 69,300 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 250 به 100 میلیمتر 104,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 250 به 125 میلیمتر 109,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 250 به 150 میلیمتر 118,800 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 250 به 200 میلیمتر 120,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 250 به 80 میلیمتر 104,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 300 به 100 میلیمتر 198,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 300 به 125 میلیمتر 198,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 300 به 150 میلیمتر 200,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 300 به 200 میلیمتر 220,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 300 به 250 میلیمتر 250,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 300 به 80 میلیمتر 198,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 350 به 100 میلیمتر 280,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 350 به 150 میلیمتر 315,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 350 به 200 میلیمتر 336,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 350 به 250 میلیمتر 371,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 350 به 300 میلیمتر 406,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 350 به 80 میلیمتر 280,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 400 به 100 میلیمتر 364,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 400 به 150 میلیمتر 371,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 400 به 200 میلیمتر 371,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 400 به 250 میلیمتر 441,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 400 به 300 میلیمتر 448,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 400 به 350 میلیمتر 504,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 450 به 150 میلیمتر 385,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 450 به 200 میلیمتر 420,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 450 به 250 میلیمتر 4,550,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 450 به 300 میلیمتر 525,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 450 به 350 میلیمتر 504,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 450 به 400 میلیمتر 700,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 500 به 150 میلیمتر 623,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 500 به 200 میلیمتر 665,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 500 به 250 میلیمتر 700,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 500 به 300 میلیمتر 749,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 500 به 350 میلیمتر 791,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 500 به 400 میلیمتر 910,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 500 به 450 میلیمتر 980,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 600 به 200 میلیمتر 875,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 600 به 400 میلیمتر 1,050,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 600 به 450 میلیمتر 1,085,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 600 به 500 میلیمتر 1,155,000 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 65 به 50 میلیمتر 27,200 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 80 به 50 میلیمتر 32,100 تومان
تبدیل چدنی فلنجدار بدون آرم 80 به 65 میلیمتر 34,600 تومان

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: تجهیز صنعت اندیس
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02165831737
 • همراه: 09123261608

تبدیل چدنی فلنجدار

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

فروش تبدیل چدنی فلنجدار 100*80:

 • خریدار تبدیل چدنی فلنجدار 100*80
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار تبدیل چدنی فلنجدار 100*80

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه تبدیل چدنی فلنجدار 100*80 هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

قیمت تبدیل چدنی فلنجدار 100*80 تبدیل فلنجدار تا سایز 1000 موجود میباشد با مارک گروه صنعتی نورآب تولید کننده اتصالات چدنی تحت فشار(اتصالات چدن فلنجدار)

لیست قیمت گروه صنعتی نورآب

اتصال قابل پیاده گروه صنعتی نورآب

 • اتصال قابل پیاده
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال قابل پیاده شدن چدنی سایز 100 2,300,000 ریال
اتصال قابل پیاده شدن چدنی سایز 125 3,700,000 ریال
اتصال قابل پیاده شدن چدنی سایز 300 7,500,000 ریال
اتصال قابل پیاده شدن چدنی سایز 350 11,000,000 ریال
اتصال قابل پیاده شدن چدنی سایز 80 2,050,000 ریال

تبدیل چدنی فلنجدار گروه صنعتی نورآب

 • تبدیل چدنی فلنجدار
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل چدنی فلنجدار 100*80 580,000 ریال

درپوش گروه صنعتی نورآب

 • درپوش
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش چدنی(فلنج کور) سایز 100 250,000 ریال
درپوش چدنی(فلنج کور) سایز 125 250,000 ریال
درپوش چدنی(فلنج کور) سایز 150 330,000 ریال
درپوش چدنی(فلنج کور) سایز 200 400,000 ریال
درپوش چدنی(فلنج کور) سایز 50 150,000 ریال
درپوش چدنی(فلنج کور) سایز 500 2,670,000 ریال
درپوش چدنی(فلنج کور) سایز 60 150,000 ریال
درپوش چدنی(فلنج کور) سایز 80 200,000 ریال

دریچه بتونی گروه صنعتی نورآب

 • دریچه بتونی
نام کالا قیمت (ریال)
دریچه بتونی سایز60(چدن،بتون) 2,200,000 ریال

دریچه گروه صنعتی نورآب

 • دریچه
نام کالا قیمت (ریال)
دریچه شیر خط 560,000 ریال

دریچه منهول گروه صنعتی نورآب

 • دریچه منهول
نام کالا قیمت (ریال)
دریچه منهول سایز 50.60.70.80.90 43,000 ریال

زانو چدنی فلنجدار گروه صنعتی نورآب

 • زانو چدنی فلنجدار
نام کالا قیمت (ریال)
زانو چدنی فلنجدار 90 درجه سایز 100 1,000,000 ریال
زانو چدنی فلنجدار 90 درجه سایز 150 1,490,000 ریال
زانو چدنی فلنجدار 90 درجه سایز 200 1,960,000 ریال
زانو چدنی فلنجدار 90 درجه سایز 250 3,180,000 ریال
زانو چدنی فلنجدار 90 درجه سایز 300 5,600,000 ریال

زانو گروه صنعتی نورآب

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانوچدنی فلنجدار 90 درجه سایز 125 960,000 ریال

سه راه فلنجدار چدنی گروه صنعتی نورآب

 • سه راه فلنجدار چدنی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه فلنجدار چدنی 150*150 2,330,000 ریال
سه راه فلنجدار چدنی سایز 150 *80 1,790,000 ریال

سه راه چدنی گروه صنعتی نورآب

 • سه راه چدنی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه چدنی فلنجدار 100×100 1,080,000 ریال
سه راه چدنی فلنجدار 150*150 2,330,000 ریال
سه راه چدنی فلنجدار200×200 3,120,000 ریال
سه راه چدنی فلنجدار250×250 4,150,000 ریال
سه راه چدنی فلنجدار300×300 5,700,000 ریال
سه راه چدنی فلنجدار400*400 12,000,000 ریال

شیر هوا چدنی گروه صنعتی نورآب

 • شیر هوا چدنی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر هوا چدنی تک روزنه سایز 50 1,800,000 ریال
شیر هوا چدنی دو روزنه سایز 50 2,200,000 ریال

فلنج اسپیکات گروه صنعتی نورآب

 • فلنج اسپیکات
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج اسپیکات سایز 100 450,000 ریال

فلنج گروه صنعتی نورآب

 • فلنج
نام کالا قیمت (ریال)
چهارراه چدنی فلنجدار 100*100 1,800,000 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
ژوئن چدنی مخصوص لوله پلی اتیلن سایز 150 870,000 ریال

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران تبدیل چدنی فلنجدار
خریدار تبدیل چدنی 35578
خریدار تبدیل چدنی فلنجدار 34386 در تهران

تولید کننده اتصالات چدنی تحت فشار(سه راه تبدیل زانو فلنجدار دریچه چدنی شیر هوا


تبدیل چدنی فلنجدار 100*80 (تبدیل چدنی فلنجدار) - گروه صنعتی نورآب. تبدیل چدنی فلنجدار اتصال ردیوسر یا تبدیل کاهنده از جنس چدن داکتیل که توسط فلنج در مسیر خط لوله نصب میشود.

RSS