دنبال چه میگردید؟

بازار لوله گالوانیزه مازندران - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در ساری

کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه مازندران - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در ساری - استعلام قیمت لوله گالوانیزه مازندران - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در ساری

بورخیل لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر، چایباغ لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر، پنبه چوله پائین لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر، گل نشین لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر، پائین دسته رکن کلا لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر، خراط کلا لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر، سی سرا لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر، آهنگرکلا لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر، فیروزکلای وسطی لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر، بابل پشت لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر، پائین گنج افروز لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر، گویتر لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر، ماکران لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر، تاکر لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر، کاردگر محله لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر، نظام آباد لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر، طویر لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر، سوته لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر، کوتنا لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر، خشکرود لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر، زرندین سفلی لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر، کلوده لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر، مرانده لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر، چمستان لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر، فیروزکنده لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر، لاریم لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر، باقر تنگه لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر، خالخیل لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر، سنگتاب لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر، واحد لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر، رئیس آباد لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر، ایزدشهر لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر، رئیس کلا لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر، بالا مرزبال لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر، نیالا لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر، دراز کلا لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر، خلیل شهر لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر، گالش محله لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر، میر شمس الدین لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر، چارز لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر، شیخ کلی لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر، آزادمون لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر، خورشید کلاه لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر، ازباران لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر، نارنج بن لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر، نجار کلا جدید لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر، هچی رود، پائین هولار، پول، لمراسک، اتو، قلعه پایان، گل خیل، دارابکلا، قلعه گردن، موسی آباد، سمسکنده علیا، بی نمد، سنگده، سلیاکتی، ریگ چشمه، بائیجان، زرگر محله، سنگتراشان، اندرور، کیاسر، تمشکل، ترک کلا، عزیزک، سفید چاه، زیارت کلا، اسلام آباد، طوسکلا، شیب آبندان، شرفدار کلاه، شورمست رودبار، بنفشه ده، گلیرد، استخر پشت، تازه آباد، سخت سر (میان لات )، قادی محله، اسبوکلا، خط آهی، سید محله، زاغمرز، ایسی کلا، لله بند، خوش رودپی، قادیکلا بزرگ، بلده، جنت رودبار، بیشه کلا، جامخانه، طبق ده، شهید آباد، فرح آباد، شارقلت، کردیچال، تمل، پائین احمد چاله پی، رزکه، کاسیگر محله، سرخکلا، سلطان محمد طاهر، رکابدار کلا، سرخرود، کترا، ولیکستان، دشت نظیر، پیل، فیروزجاه ثابت، تلمادره، قادیکلا ارطه، کلیج خیل، گلوگاه، گتاب، بیشه بنه، سلیمان آباد، کجور، یوج، بندار خیل، کوهستان، آلاشت، آمل، ارطه، امیر کلا، ایزد شهر، بابل، بابلسر، بهشهر، بهنمیر، پایین هولار، پل سفید، تنکابن، جویبار، چالوس، دابودشت، رامسر، رستمکلا، رویان، رینه، زیرآب، ساری، سلمان شهر، سورک، شیرگاه، شیرود، عباس آباد، فریدونکنار، فریم، قائم شهر، کتالم و سادات شهر، کلارآباد، کلاردشت، کوهی خیل، کیاکلا، گزنک، محمود آباد، مرزن آباد، مرزیکلا، نشتارود، نکا، نور، نوشهر، هادی شهر، هچیرود

سوادکوه شمالی ، ساری ، سیمرغ ، عباس آباد ، آمل ، بابلسر ، بابل ، چالوس ، میاندورود ، نور ، فریدونکنار ، قائم شهر ، نکا ، محمود آباد ، جویبار ، کلاردشت ، گلوگاه ، بهشهر ، رامسر ، تنکابن ، نوشهر ، چالوس، ساری، نوشهر، گلوگاه، سواد کوه، نکا، میاندورود، تنکابن، فریدونکنار، نور، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جویبار، رامسر، محمود آباد، عباس آباد، قائم شهر، سوادکوه شمالی، کلاردشت، سیمرغ

مازندران

قیمت لوله گالوانیزه مازندران 204,000 ریال رتبه 2.4 از 1,836 رأی.

قیمت نبشی 2متری جهت حصار کشی دور باغ 2متری جهت حصار دور باغ. ضخامت 3 میل لوله نمره 5 و نمره 6 و نمره 7 و نمره 9. من لوله چهار اینج می خوام چه کنم مجدد منخریدارم لوله می خوام برای پایه گلخونه 3ه اینج میخوام قیمت چنده؟. لوله سیاه سایز 3 اینچ و 10 اینچ قیمت میخوام درزدار باشه. دبی اب خروجی از لوله 2 اینچ گالوانیزه در ساعت چقدر است لوله 2 اینچ که دهنه داخلی ان 57 میلیمتر است. لوله برای گلخانه نه همینجا راهنماییم کنید لطفا. عصر بخیرمیخواستم ببینم فشار استاندار لوله های اب گالوانیزه چقدره؟ میخواستم ببینم فشار استاندار لوله های اب گالوانیزه چقدره؟. من تو بابلسر می خوام گلخانه با بزنم گلخانه می خوام ایجاد کنم با لوله گالولنیزه شماره 4. قیمت 4 اینچ 3 میل را میخواستم گل محمدی. خیر منبع اب می خواستم منبع ای و . میخواستم قیمت لوله 4 اینچ گالوانیزه جهت آب باران را بدونم گالوانیزه جسارتا. قیمت لوله درزجوش 5 اینچ ضخامت 4 شاخهای چنده؟ قیمت لوله درزجوش 5 اینچ ضخامت 4 شاخهای چنده؟ 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر. فروش لوله گالوانیزه لوله و اتصالات برای ساخت گلخانه میخوام و ستون.

قیمت لوله گالوانیزه گرم سایز 1/5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر را می خواستم

قیمت . میخواستم به میزان 100 متر در نوار حفاری استفاده کنم چه اقلامی بجز لوله نیازه. قیمت لوله "3چدنی نشکن و گالوانیزه چند هست امروز اول جنس نو ضخامت 2.5. نمره 4و5و6 برای گلخانه لوله نمره 2 با ضخامت 2.5 اینها لوله آبیاری هستن که من واسه سازه گلخانه میخوام. 1 اینچ قیمت 1 اینچ لطفا ضخامت 2.5. من به دنبال لوله دسته دوم گالوانیزه هستم بله برای نصب گلخانه اینهادسته دوم هستن میتونم شماره تماس داشته باشم ازشما. سلم لطفا قیمت لوله خم 2 اینچ گالوانیزه 3 متری اعلام بفرمایید 2 اینچ ضخامت 2.5 میل 22 کیلویی اسپرجانی هستم از مجتمع آهن آلات پار . لوله 8 میل 127 چه قیمته؟ لوله 8 میل 127 چه قیمته؟ . "1/2 با ضخامت 3.7 میلیمتر موجود هست؟ لوله 1/2 اینچ گالوانیزه با اسکجول 80 مورد نیازهست. همون که پرسیدم ،قطر و وزن نه من خواستم. قیمت لوله گالوانیزه اهواز لوله دو اینچ سه میل قیمت خواستم. نه من برای استفاده کشاورزی میخام من 4 اینچ برای ساخت دستگاه آبیاری بارانی میخام برای اینکار نیاز دارم لوله های مورد استفاده. دنبال خم کن 2 اینچ سایز 5 یا 6 هستم با ضخامت 2.

لوله گالوانیزه 1/2میخواستم برا لوله کشی کارواش میخواستم

.قیمت لوله سبک نمره 4 را میخواستم. لوله جهت گلخانه دست دوم مبلغش چقده به مقدار00متر جهت گلخانه دست دوم. بنده خریدار لوله برای فنس کشی هستم قیمت برای فنس کشی. ، قیمت 1.1/2اینچ دست دوم رو میخواستم ممکنه قیمت؟؟؟ برای ستون جهت فنس کشی دور زمین میخواهم . یه شرکت گالوانیزه کار تو اصفهان میخوام تازه کار باشه. برای ساخت گلخانه لوله میخوام لطفا برام بر آورد هزینه میکنید . می خواستم بخرم. لوله 2 میل شاخه 6 متری قیمت چنده ؟ دست دوم . خرید لوله گالوانیزه قیمت اوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5میل چقدر میباشد؟. لوله 4 بدون درز برای گلخانه چه قیمتیه. نه من پیمانکار هستم و ابپاش نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر دو سر رزوه. لیست . خسته نباشید گالوانیزه کییلویی چند قیمت لوله گ کیلویی چند قیمت چه اشکال داره قیمت بدهید.

قیمت لوله گالوانیزه رو میخواستم لوله گالوانیزه سایز 6 ضخامت 2 فروشنده لوله گالوانیزه جهت گلخانه دارین

قیمت لوله 2 اینچ گالوانیزه جهت لوله آتش نشایی لطف میکنید متراژ حدود 30 متر. قیمت لوله 8 اینچ گالوانیزه به ضخامت 4 ت 6 میلیمتر . قیمت لوله گرم و سرد(1/2-3/4)می خواستم اگر مقدور باشد تهران شهر ری ببخشید نخواستم نه pvc. وقت بخیر میخواستم بدون جهت ساوه صادراتی "3/4 آیا بست روکش دار 25 جواب میده؟ میگم آیا بست روکش دار 25 میخوره یا یل بست روکش د. لطفا قیمت لوله 3/4 گالوانیزه رزوه شده را بفرمایید.

لوله گالوانیزه مازندران
لوله گالوانیزه مازندران لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود لوله گالوانیزه مازندران

لوله گالوانیزه مازندران لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود قیمت لوله گالوانیزه مازندران

لوله گالوانیزه چیست؟

فروش لوله گالوانیزه در مازندران

کانال بازار لوله
لوله گالوانیزه

پخش عمده لوله گالوانیزه در مازندران
تلفن تماس: 09116811951-01133116859

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

لوله و اتصالات مازندران

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

  • خریدار لوله گالوانیزه
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله گالوانیزه مازندران - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در ساری لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

قیمت انواع لوله گالوانیزه

گالوانیزه لوله گالوانیزه لوله های فولادی لوله های فولادی فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله گالوانیزه مازندران - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در ساری

لوله گالوانیزه مازندران - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در ساری. مخزن پلیمری تانک های چند لایه و تانکرهای تک لایه پلی اتیلن برای نگهداری آب و انواع مایعات اسیدی و شیمیایی.

RSS