دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلی اتیلن هرمزگان - فروش لوله پلی اتیلن و انواع لوله در بندرعباس

کارخانه تولید کننده لوله پلی اتیلن هرمزگان - فروش لوله پلی اتیلن و انواع لوله در بندرعباس - استعلام قیمت لوله پلی اتیلن هرمزگان - فروش لوله پلی اتیلن و انواع لوله در بندرعباس

لوله پلی اتیلن هرمزگان
لوله پلی اتیلن هرمزگان انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2 لوله پلی اتیلن هرمزگان

لوله پلی اتیلن هرمزگان انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2 قیمت لوله پلی اتیلن هرمزگان

لوله پلی اتیلن چیست؟

فروش لوله پلی اتیلن در هرمزگان

کانال بازار لوله
لوله پلی اتیلن

پخش عمده لوله پلی اتیلن در هرمزگان
تلفن تماس: 09033669994 - 09033669997

لیست قیمت لوله پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

لوله و اتصالات هرمزگان

ثبت سفارش خرید لوله پلی اتیلن:

  • خریدار لوله پلی اتیلن
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلی اتیلن

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلی اتیلن هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلی اتیلن هرمزگان - فروش لوله پلی اتیلن و انواع لوله در بندرعباس انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2

قیمت انواع لوله پلی اتیلن

پلی اتیلن لوله پلی اتیلن اتیلن لوله پلی پلی لوله

نام کالا قیمت (ریال)برندکد
لوله پلی اتیلن و اتصالات 0 فروشگاه اخوان غلامی 9632-19338
لوله پلی اتیلن 200 0 شرکت سرداب لوله 9610-19300
لوله پلی اتیلن 160 0شرکت سرداب لوله 9610-19299
لوله پلی اتیلن 125 0شرکت سرداب لوله 9610-19298
لوله پلی اتیلن 90 0شرکت سرداب لوله 9610-19296
لوله پلی اتیلن 63 0شرکت سرداب لوله 9610-19295
لوله پلی اتیلن 10 اینچ 12 بار PE63 ضخامت 27.9 1,066,981 مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18600
لوله پلی اتیلن 10 اینچ 16 بار PE63 ضخامت 34.2 1,264,977مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18601
لوله پلی اتیلن 10 اینچ 20 بار PE63 ضخامت 41.5 1,484,973مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18602
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 4 بار PE100 ضخامت 7.7 676,792مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18603
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 5 بار PE100 ضخامت 9.7 843,291مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18604
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 6 بار PE100 ضخامت 12.1 1,043,988مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18605
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 8 بار PE100 ضخامت 15 1,277,986مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18606
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 10 بار PE100 ضخامت 18.7 1,565,983مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18607
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 12 بار PE100 ضخامت 23.2 1,907,979مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18608
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 16 بار PE100 ضخامت 28.6 2,303,974مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18609
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 20 بار PE100 ضخامت 35.2 2,771,969مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18610
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 25 بار PE100 ضخامت 43.1 3,284,964مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18611
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 3 بار PE80 ضخامت 7.7 639,192مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18612
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 4 بار PE80 ضخامت 9.7 796,441مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18613
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 5 بار PE80 ضخامت 12.1 985,988مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18614
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 6 بار PE80 ضخامت 15 1,206,986مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18615
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 8 بار PE80 ضخامت 18.7 1,478,983مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18616
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 10 بار PE80 ضخامت 23.2 1,801,979مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18617
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 12 بار PE80 ضخامت 28.6 2,175,974مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18618
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 16 بار PE80 ضخامت 35.2 2,617,969مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18619
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 20 بار PE80 ضخامت 43.1 3,102,464مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18620
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 25 بار PE80 ضخامت 52.3 3,629,457مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18621
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 2 بار PE63 ضخامت 7.7 413,592مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18622
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 3 بار PE63 ضخامت 9.7 515,341مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18623
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 4 بار PE63 ضخامت 12.1 637,988مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18624
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 5 بار PE63 ضخامت 15 780,986مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18625
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 6 بار PE63 ضخامت 18.7 956,983مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18626
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 8 بار PE63 ضخامت 23.2 1,165,979مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18627
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 10 بار PE63 ضخامت 28.6 1,407,974مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18628
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 12 بار PE63 ضخامت 35.2 1,693,969مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18629
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 16 بار PE63 ضخامت 43.1 2,007,464مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18630
لوله پلی اتیلن 12 اینچ 20 بار PE63 ضخامت 52.3 2,348,457مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18631
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 4 بار PE100 ضخامت 8.7 859,490مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18632
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 5 بار PE100 ضخامت 10.9 1,061,988مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18633
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 6 بار PE100 ضخامت 13.6 1,313,985مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18634
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 8 بار PE100 ضخامت 16.9 1,439,984مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18635
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 10 بار PE100 ضخامت 21.1 1,980,878مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18636
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 12 بار PE100 ضخامت 26.1 2,420,973مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18637
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 16 بار PE100 ضخامت 32.2 2,924,968مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18638
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 20 بار PE100 ضخامت 39.7 3,518,961مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18639
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 25 بار PE100 ضخامت 48.5 4,166,954مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18640
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 3 بار PE80 ضخامت 8.7 811,740مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18641
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 4 بار PE80 ضخامت 10.9 1,002,988مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18642
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 5 بار PE80 ضخامت 13.6 1,240,985مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18643
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 6 بار PE80 ضخامت 16.9 1,359,984مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18644
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 8 بار PE80 ضخامت 21.1 1,870,828مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18645
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 10 بار PE80 ضخامت 26.1 2,286,473مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18646
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 12 بار PE80 ضخامت 32.2 2,762,468مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18647
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 16 بار PE80 ضخامت 39.7 3,323,461مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18648
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 20 بار PE80 ضخامت 48.5 3,935,454مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18649
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 25 بار PE80 ضخامت 59.3 4,615,446مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18650
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 2 بار PE63 ضخامت 8.7 525,240مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18651
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 3 بار PE63 ضخامت 10.9 648,988مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18652
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 4 بار PE63 ضخامت 13.6 802,985مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18653
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 5 بار PE63 ضخامت 16.9 879,984مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18654
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 6 بار PE63 ضخامت 21.1 1,210,528مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18655
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 8 بار PE63 ضخامت 26.1 1,479,473مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18656
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 10 بار PE63 ضخامت 32.2 1,787,468مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18657
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 12 بار PE63 ضخامت 39.7 2,150,461مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18658
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 16 بار PE63 ضخامت 48.5 2,546,454مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18659
لوله پلی اتیلن 14 اینچ 20 بار PE63 ضخامت 59.3 2,986,446مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18660
لوله پلی اتیلن 16 اینچ 4 بار PE100 ضخامت 9.8 1,358,985مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18661
لوله پلی اتیلن 16 اینچ 5 بار PE100 ضخامت 12.3 1,358,985مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18662
لوله پلی اتیلن 16 اینچ 6 بار PE100 ضخامت 15.3 1,673,981مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18663
لوله پلی اتیلن 16 اینچ 8 بار PE100 ضخامت 19.1 2,060,977مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18664
لوله پلی اتیلن 16 اینچ 10 بار PE100 ضخامت 23.7 2,519,972مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18665
لوله پلی اتیلن 16 اینچ 12 بار PE100 ضخامت 29.4 3,068,966مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18666
لوله پلی اتیلن 16 اینچ 16 بار PE100 ضخامت 36.3 3,716,959مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18667
لوله پلی اتیلن 16 اینچ 20 بار PE100 ضخامت 44.7 4,463,950مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعت لوله و اتصالات نگار آسیا 8724-18668

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.