دنبال چه میگردید؟

بازار شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد - فروش شیر و انواع شیرآلات در یزد

کارخانه تولید کننده شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد - فروش شیر و انواع شیرآلات در یزد - استعلام قیمت شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد - فروش شیر و انواع شیرآلات در یزد

قیمت شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد 12,483,636 ریال رتبه 2.4 از 8 رأی.

شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد

شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار قیمت شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد

شیر چیست؟
پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی

فروش شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار در یزد

کانال بازار لوله
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار

پخش عمده شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار در یزد
تلفن تماس: 09033669994 - 09033669997

لیست قیمت شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار
قیمت شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار

شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار

لوله و اتصالات یزد

ثبت سفارش خرید شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار:

  • خریدار شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد - فروش شیر و انواع شیرآلات در یزد

قیمت انواع شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار

کشوئی زبانه فلزی فلنجدار زبانه فلزی زبانه فلزی فلنجدار فلزی فلنجدار کشوئی زبانه کشوئی زبانه فلزی شیرفلکه کشوئی شیرفلکه کشوئی زبانه شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار کشوئی فلزی زبانه شیرفلکه شیر

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/250mm/GGG40 17,440,000 شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11319
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/200mm/GGG40 11,970,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11318
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/150mm/GGG40 7,840,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11317
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/125mm/GGG40 6,180,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11316
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/100mm/GGG40 4,760,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11315
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/80mm/GGG40 4,055,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11314
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/65mm/GGG40 3,495,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11313
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/50mm/GGG40 3,280,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11312
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/40mm/GGG40 3,235,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11311
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/250mm 14,140,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11310
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/200mm 9,390,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11309
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/150mm 6,480,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11308
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/125mm 5,100,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11307
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/100mm 3,930,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11306
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/80mm 3,235,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11305
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/65mm 2,800,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11304
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/50mm 2,570,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11303
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/40mm 2,550,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11302
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn16/250mmیاراب 14,950,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11213
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn16/200mmیاراب 8,700,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11212
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn16/150mmیاراب 5,700,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11211
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn16/125mmیاراب 4,470,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11210
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn16/100mmیاراب 3,450,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11209
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn16/80mmیاراب 2,750,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11208
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn16/65mmیاراب 2,440,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11207
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn16/50mmیاراب 1,950,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11206
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn10/250mmیاراب 11,490,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11205
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn10/200mmیاراب 7,110,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11204
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn10/150mmیاراب 4,310,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11203
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn10/125mmیاراب 3,480,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11202
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn10/100mmیاراب 2,530,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11201
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn10/80mmیاراب 2,210,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11200
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn10/65mmیاراب 1,870,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11199
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی فلنجدار چدنی pn10/50mmیاراب 1,690,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11198
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/400mmیاراب 43,700,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11197
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/350mmیاراب 34,250,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11196
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/300mmیاراب 19,500,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11195
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/250mmیاراب 12,550,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11194
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/200mmیاراب 8,030,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11193
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/150mmیاراب 5,210,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11192
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/125mmیاراب 4,210,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11191
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/100mmیاراب 3,220,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11190
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/80mmیاراب 2,500,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11189
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/65mmیاراب 2,160,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11188
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/50mmیاراب 1,990,000شرکت ذوب فلزات یاراب5 مرداد 96 516-11187
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/400mm/GG25(16اینچ) 39,850,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6265
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/350mm/GG25(14اینچ) 31,000,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6264
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/300mm/GG25(12اینچ) 18,216,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6263
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/250mm/GG25(10اینچ) 11,675,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6262
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/200mm/GG25(8اینچ) 7,670,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6261
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/150mm/GG25(6اینچ) 4,730,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6260
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/125mm/GG25(5اینچ) 3,850,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6259
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/100mm/GG25(4اینچ) 2,940,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6258
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/80mm/GG25(3اینچ) 2,280,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6257
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/65mm/GG25(2.5اینچ) 1,980,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6256
شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی چدنی فلنجیPN10/50mm/GG25(2اینچ) 1,900,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6255
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10-16/200mm/GGG40-50(8اینچ) 9,500,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6253
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10-16/150mm/GGG40-50(6اینچ) 5,775,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6252
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10-16/125mm/GGG40-50(5اینچ) 4,665,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6251
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10-16/100mm/GGG40-50(4اینچ) 3,335,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6250
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10-16/80mm/GGG40-50(3اینچ) 2,940,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6249
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10-16/65mm/GGG40-50(2.5اینچ) 2,490,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6248
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10-16/50mm/GGG40-50(2اینچ) 2,280,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6247
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10/250mm/GG25(10اینچ) 10,960,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6246
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10/200mm/GG25(8اینچ) 6,785,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6245
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10/150mm/GG25(6اینچ) 4,125,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6244
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10/125mm/GG25(5اینچ) 3,300,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6243
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10/100mm/GG25(4اینچ) 2,380,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6242
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10/80mm/GG25(3اینچ) 2,110,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6241
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10/65mm/GG25(2.5اینچ) 1,780,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6240
شیرفلکه کشوئی زبانه لاستیکی چدنی فلنجیPN10/50mm/GG25(2اینچ) 1,620,000شرکت ذوب فلزات یاراب8 آبان 95 516-6239
شرکت های تولید کننده شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد - فروش شیر و انواع شیرآلات در یزد

شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار یزد - فروش شیر و انواع شیرآلات در یزد. شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی فلنجدار . شیرفلکه کشوئی زبانه فلزی شیر گیت هایی با بدنه چدنی و زبانه داخلی فلزی از جنس استیل یا کروم. شیر اتوماتیک انواع شیرآلات آبیاری، صنعتی و بهداشتی که حرکت سیال در آن به صورت اتوماتیک مدیریت میشود. شیر پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی.