دنبال چه میگردید؟

بازار گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان

کارخانه تولید کننده گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان - استعلام قیمت گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان

گیج فشار زاهدان
گیج فشار زاهدان گیج فشار گیج فشار زاهدان

گیج فشار زاهدان گیج فشار قیمت گیج فشار زاهدان

فروش گیج فشار در زاهدان

کانال بازار لوله
گیج فشار

پخش عمده گیج فشار در زاهدان
تلفن تماس: 05433435805 - 09151409948

لوله و اتصالات زاهدان

ثبت سفارش خرید گیج فشار:

  • خریدار گیج فشار
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار گیج فشار

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه گیج فشار هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان

قیمت انواع گیج فشار

نام کالا قیمت (ریال)برند
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-11 پمپیران مدل 32-11 25,574,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-2 پمپیران مدل 40-2 12,405,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-10 پمپیران مدل 40-10 26,311,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-2 پمپیران مدل 50-2 15,292,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-11 پمپیران مدل 65-11 42,728,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-10 پمپیران مدل 50-10 30,679,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-8 پمپیران مدل 80-8 51,322,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-4 پمپیران مدل 65-4 22,121,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-6 پمپیران مدل 100-6 54,923,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-6 پمپیران مدل 125-6 78,991,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-3 پمپیران مدل 32-3 12,414,000 ایزو دریپ
موتور پمپ بنزینی 2 اینچ - فشار بالا Stream (طرح Honda) مدل GWP20 H 5,350,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-8 پمپیران مدل 32-8 20,178,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-16 پمپیران مدل 32-16 35,547,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-7 پمپیران مدل 40-7 20,581,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-15 پمپیران مدل 40-15 36,870,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-8 پمپیران مدل 65-8 33,217,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-7 پمپیران مدل 50-7 24,277,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-5 پمپیران مدل 80-5 37,813,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-1 پمپیران مدل 65-1 14,898,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-3 پمپیران مدل 100-3 38,023,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-3 پمپیران مدل 125-3 54,544,000 ایزو دریپ
پمپ خانگی 1 اسب فشار بالا Stream مدل PH90 قدرت 1HP 1,545,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-5 پمپیران مدل 150-5 105,803,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-13 پمپیران مدل 32-13 29,412,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-4 پمپیران مدل 40-4 15,461,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-12 پمپیران مدل 40-12 30,490,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-4 پمپیران مدل 50-4 19,046,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-2 پمپیران مدل 80-2 25,845,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-12 پمپیران مدل 50-12 35,443,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-10 پمپیران مدل 80-10 61,721,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-6 پمپیران مدل 65-6 27,744,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-8 پمپیران مدل 100-8 67,525,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-2 پمپیران مدل 150-2 70,287,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-5 پمپیران مدل 32-5 15,336,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-10 پمپیران مدل 32-10 23,711,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-1 پمپیران مدل 40-1 10,968,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-9 پمپیران مدل 40-9 24,328,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-1 پمپیران مدل 50-1 13,529,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-10 پمپیران مدل 65-10 39,454,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-9 پمپیران مدل 50-9 28,468,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-7 پمپیران مدل 80-7 46,593,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-3 پمپیران مدل 65-3 19,670,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-5 پمپیران مدل 100-5 48,979,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-5 پمپیران مدل 125-5 70,502,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-2 پمپیران مدل 32-2 11,048,000 ایزو دریپ
موتور پمپ بنزینی 1½ اینچ - فشار بالا Stream (طرح Honda) مدل GWP15 H 5,100,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-7 پمپیران مدل 32-7 18,507,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-15 پمپیران مدل 32-15 33,501,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-6 پمپیران مدل 40-6 18,808,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-14 پمپیران مدل 40-14 34,733,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-7 پمپیران مدل 65-7 30,273,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-6 پمپیران مدل 50-6 22,295,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-4 پمپیران مدل 80-4 33,647,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-14 پمپیران مدل 50-14 40,588,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-2 پمپیران مدل 100-2 33,487,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-2 پمپیران مدل 125-2 48,702,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-4 پمپیران مدل 150-4 93,449,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-12 پمپیران مدل 32-12 27,493,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-3 پمپیران مدل 40-3 14,079,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-11 پمپیران مدل 40-11 28,376,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-3 پمپیران مدل 50-3 17,359,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-1 پمپیران مدل 80-1 22,218,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-11 پمپیران مدل 50-11 33,014,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-9 پمپیران مدل 80-9 56,342,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-5 پمپیران مدل 65-5 25,058,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-7 پمپیران مدل 100-7 61,106,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-1 پمپیران مدل 150-1 59,478,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-4 پمپیران مدل 32-4 13,847,000 ایزو دریپ
موتور پمپ بنزینی 3 اینچ - فشار بالا Stream (طرح Honda) مدل GWP30 H 10,400,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-9 پمپیران مدل 32-9 21,916,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-17 پمپیران مدل 32-17 37,598,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-8 پمپیران مدل 40-8 22,419,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-16 پمپیران مدل 40-16 39,016,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-9 پمپیران مدل 65-9 36,292,000 ایزو دریپ
شرکت های تولید کننده گیج فشار

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان

گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان.