دنبال چه میگردید؟
گروه صنعتی طهرانی

بازار گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان

کارخانه تولید کننده گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان - استعلام قیمت گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان

گیج فشار زاهدان
گیج فشار زاهدان گیج فشار گیج فشار زاهدان

گیج فشار زاهدان گیج فشار قیمت گیج فشار زاهدان

فروش گیج فشار در زاهدان

کانال بازار لوله
گیج فشار

پخش عمده گیج فشار در زاهدان
تلفن تماس: 05433435805 - 09151409948

لوله و اتصالات زاهدان

ثبت سفارش خرید گیج فشار:

  • خریدار گیج فشار
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار گیج فشار

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه گیج فشار هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان

قیمت انواع گیج فشار

نام کالا قیمت (ریال)برند
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-2 پمپیران مدل 32-2 11,048,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-10 پمپیران مدل 32-10 23,711,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-1 پمپیران مدل 40-1 10,968,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-9 پمپیران مدل 40-9 24,328,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-1 پمپیران مدل 50-1 13,529,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-9 پمپیران مدل 50-9 28,468,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-3 پمپیران مدل 65-3 19,670,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-6 پمپیران مدل 100-6 54,923,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-6 پمپیران مدل 125-6 78,991,000 ایزو دریپ
موتور پمپ بنزینی 2 اینچ - فشار بالا Stream (طرح Honda) مدل GWP20 H 5,350,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-11 پمپیران مدل 65-11 42,728,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-8 پمپیران مدل 80-8 51,322,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-7 پمپیران مدل 32-7 18,507,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-15 پمپیران مدل 32-15 33,501,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-6 پمپیران مدل 40-6 18,808,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-14 پمپیران مدل 40-14 34,733,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-6 پمپیران مدل 50-6 22,295,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-14 پمپیران مدل 50-14 40,588,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-3 پمپیران مدل 100-3 38,023,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-3 پمپیران مدل 125-3 54,544,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-5 پمپیران مدل 150-5 105,803,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-8 پمپیران مدل 65-8 33,217,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-5 پمپیران مدل 80-5 37,813,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-4 پمپیران مدل 32-4 13,847,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-12 پمپیران مدل 32-12 27,493,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-3 پمپیران مدل 40-3 14,079,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-11 پمپیران مدل 40-11 28,376,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-3 پمپیران مدل 50-3 17,359,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-11 پمپیران مدل 50-11 33,014,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-5 پمپیران مدل 65-5 25,058,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-10 پمپیران مدل 80-10 61,721,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-8 پمپیران مدل 100-8 67,525,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-2 پمپیران مدل 150-2 70,287,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-2 پمپیران مدل 80-2 25,845,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-1 پمپیران مدل 32-1 9,740,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-9 پمپیران مدل 32-9 21,916,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-17 پمپیران مدل 32-17 37,598,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-8 پمپیران مدل 40-8 22,419,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-16 پمپیران مدل 40-16 39,016,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-8 پمپیران مدل 50-8 26,335,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-2 پمپیران مدل 65-2 17,193,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-5 پمپیران مدل 100-5 48,979,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-5 پمپیران مدل 125-5 70,502,000 ایزو دریپ
موتور پمپ بنزینی 1½ اینچ - فشار بالا Stream (طرح Honda) مدل GWP15 H 5,100,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-10 پمپیران مدل 65-10 39,454,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-7 پمپیران مدل 80-7 46,593,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-6 پمپیران مدل 32-6 16,892,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-14 پمپیران مدل 32-14 31,456,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-5 پمپیران مدل 40-5 17,098,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-13 پمپیران مدل 40-13 32,604,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-5 پمپیران مدل 50-5 20,389,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-13 پمپیران مدل 50-13 37,969,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-2 پمپیران مدل 100-2 33,487,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-2 پمپیران مدل 125-2 48,702,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-4 پمپیران مدل 150-4 93,449,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-7 پمپیران مدل 65-7 30,273,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-4 پمپیران مدل 80-4 33,647,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-3 پمپیران مدل 32-3 12,414,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-11 پمپیران مدل 32-11 25,574,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-2 پمپیران مدل 40-2 12,405,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-10 پمپیران مدل 40-10 26,311,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-2 پمپیران مدل 50-2 15,292,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-10 پمپیران مدل 50-10 30,679,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-4 پمپیران مدل 65-4 22,121,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-7 پمپیران مدل 100-7 61,106,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-1 پمپیران مدل 150-1 59,478,000 ایزو دریپ
موتور پمپ بنزینی 3 اینچ - فشار بالا Stream (طرح Honda) مدل GWP30 H 10,400,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-1 پمپیران مدل 80-1 22,218,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-9 پمپیران مدل 80-9 56,342,000 ایزو دریپ
پمپ خانگی 1 اسب فشار بالا Stream مدل PH90 قدرت 1HP 1,545,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-8 پمپیران مدل 32-8 20,178,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-16 پمپیران مدل 32-16 35,547,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-7 پمپیران مدل 40-7 20,581,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-15 پمپیران مدل 40-15 36,870,000 ایزو دریپ
پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-7 پمپیران مدل 50-7 24,277,000 ایزو دریپ
شرکت های تولید کننده گیج فشار

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان

گیج فشار زاهدان - فروش گیج فشار و انواع تجهیزات در زاهدان و سیستان و بلوچستان. تجهیزات موتورخانه لوله ها، اتصالات، شیرآلات و تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده در موتورخانه های گرمایش ساختمان. گیج اختلاف فشار فشار سنجی که دو ورودی مجزا دارد و اختلاف فشار سیالات بین دو ورودی را نشان میدهد. دریپر سه راهی کنترل فشار قطره چکانی است که شبیه سه راهی 16 میلیمتری آبیاری قطره ایست و دارای تجهیزات کنترل فشار آب جهت ثابت نگهداشتن دبی خروجی است. گیج فشار . تجهیزات آبیاری قطره ای تجهیزات مورد نیاز آبیاری قطره ای از قبیل فیلتراسیون ها و قطره چکان ها. لوله فشار قوی انواع لوله های فشار قوی با جنس های مختلف پلیکا، پلی اتیلن، پلیمری و فلزی. تجهیزات آبیاری بارانی تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای سامانه های نوین آبیاری بارانی. تله بخار انواع تله بخار که مهمترین قسمت سیستم بخار در انواع ترموستاتیک و مکانیکی. تجهیزات آبیاری قطره ای جالیز لوازم آبیاری قطره ای جالیز شامل لوله و قطره چکان و اتصالات قطره ای جهت کشت انواع صیفی جات. گیج استیل فشار سنجی از جنس فولاد ضد زنگ جهت اندازه گیری فشار مایعات شیمیایی و خورنده. خط تولید لوله تجهیزات خطوط تولید انواع مختلف لوله. ابیاری قطره ای فروش کلیه تجهیزات آبیاری قطره ای. آبپاش زراعی انواع آب پاش های مورد استفاده در آبیاری های تحت فشار. آبپاش فضای سبز آبپاش هایی پلاستیکی و فلزی که جهت آبیاری تحت فشار و بارانی پارک ها به کار میرود. شیر ایمنی استیل شیرآلات سوپاپی ضد زنگ جهت کنترل فشار در بویلرها و مخازن تحت فشار. تجهیزات تقلیل فشار . تجهیزات ایستگاه تقلیل فشار . فشارشکن چدنی فلنجدار شیر فشار شکن از جنس چدن جهت کنترل شدت جریان برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات شبکه انتقال. انواع اتصالات لوله کلیه اتصالات مرتبط با انواع لوله آب، نفت، فاضلاب و گاز. شیراطمینان عملکرد شبیه به سوپاپ دارد جهت اطمینان از اینکه فشار بالای سیال به سایر تجهیزات آسیبی نرساند. تاسیسات بخار عرضه کلیه تجهیزات مرتبط با تأسیسات بخار در ساختمان و صنعت. لوازم آبیاری تجهیزات مورد استفاده در سیستم ها و طرح های آبیاری. رادیاتور پانلی اطلاعات فنی و عکسها و قیمت و اطلاعات فروش انواع مختلف رادياتور پنلی. لوله پلی اتیلن انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2. حوضچه مکعب پلاستیکی جهت حفاظت از شیر های و تجهیزات مورد استفاده در خط لوله.