دنبال چه میگردید؟

بازار فلنج پایه بلند ایبک - فروش فلنج و انواع اتصالات در آیبک و سمنگان

کارخانه تولید کننده فلنج پایه بلند ایبک - فروش فلنج و انواع اتصالات در آیبک و سمنگان - استعلام قیمت فلنج پایه بلند ایبک - فروش فلنج و انواع اتصالات در آیبک و سمنگان

قیمت فلنج پایه بلند ایبک 295,067 ریال رتبه 2.4 از 86 رأی.

فلنج پایه بلند ایبک
فلنج پایه بلند ایبک فلنج جوشی گلو بلند پلی اتیلن فلنج پایه بلند ایبک

فلنج پایه بلند ایبک فلنج جوشی گلو بلند پلی اتیلن قیمت فلنج پایه بلند ایبک

  فلنج چیست؟
  پخش عمده فلنج های فلزی و پلی اتیلن برای مصارف کشاورزی، آبرسانی و پتروشیمی

  فروش فلنج پایه بلند در ایبک

  کانال بازار لوله
  فلنج پایه بلند

  پخش عمده فلنج پایه بلند در ایبک
  تلفن تماس:

  لیست قیمت فلنج پایه بلند
  قیمت فلنج پایه بلند

  فلنج پایه بلند

  ثبت سفارش خرید فلنج پایه بلند:

  • خریدار فلنج پایه بلند
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار فلنج پایه بلند

  اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه فلنج پایه بلند هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

  فلنج پایه بلند ایبک - فروش فلنج و انواع اتصالات در آیبک و سمنگان فلنج جوشی گلو بلند پلی اتیلن

  قیمت انواع فلنج پایه بلند

  پایه بلند فلنج پایه بلند فلنج پایه بلند پایه فلنج

  نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 355 2,500,000 تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20237
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 315 2,000,000تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20236
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 250 1,047,240تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20235
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 225 800,000تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20234
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 200 698,400تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20233
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 160 616,600تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20232
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 125 224,640تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20231
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 110 184,500تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20229
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 90 149,760تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20228
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 75 107,540تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20227
  فلنج پلی اتیلن پایه بلند 63 91,640تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20226
  فلنج پایه بلندPN16 سایز63پلی اتیلن 55,400 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان12 اسفند 96 4513-15509
  فلنج جوشی پایه بلند 315 میلیمتر PN10 1,060,000 اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10990
  فلنج جوشی پایه بلند 315 میلیمتر PN6 937,700اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10989
  فلنج جوشی پایه بلند 250 میلیمتر PN10 503,400اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10988
  فلنج جوشی پایه بلند 250 میلیمتر PN6 458,600اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10987
  فلنج جوشی پایه بلند 200 میلیمتر PN10 273,400اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10984
  فلنج جوشی پایه بلند 200 میلیمتر PN6 229,800اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10983
  فلنج جوشی پایه بلند 160 میلیمتر PN10 187,300اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10982
  فلنج جوشی پایه بلند 160 میلیمتر PN6 156,300اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10981
  فلنج جوشی پایه بلند 125 میلیمتر PN10 101,600اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10980
  فلنج جوشی پایه بلند 125 میلیمتر PN6 88,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10979
  فلنج جوشی پایه بلند 110 میلیمتر PN10 84,690اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10978
  فلنج جوشی پایه بلند 110 میلیمتر PN6 59,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10977
  فلنج جوشی پایه بلند 90 میلیمتر PN10 60,300اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10976
  فلنج جوشی پایه بلند 90 میلیمتر PN6 50,200اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10975
  فلنج جوشی پایه بلند 75 میلیمتر PN10 32,000اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10974
  فلنج جوشی پایه بلند 75 میلیمتر PN6 26,600اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10973
  فلنج جوشی پایه بلند 63 میلیمتر PN10 21,990اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10972
  فلنج جوشی پایه بلند 63 میلیمتر PN6 19,600اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10971
  فلنج پایه بلند 355 PN16 1,239,900 شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5012
  فلنج پایه بلند 315 PN16 846,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5011
  فلنج پایه بلند 250 PN16 846,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5010
  فلنج پایه بلند 225 PN16 623,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5009
  فلنج پایه بلند 200 PN16 398,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5008
  فلنج پایه بلند 160 PN16 262,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5007
  فلنج پایه بلند 140 PN16 262,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5006
  فلنج پایه بلند 125 PN16 128,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5005
  فلنج پایه بلند 110 PN16 86,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5004
  فلنج پایه بلند 90 PN16 71,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5003
  فلنج پایه بلند 75 PN16 51,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5002
  فلنج پایه بلند 63 PN16 30,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5001
  فلنج پایه بلند 355 PN10 879,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-5000
  فلنج پایه بلند 315 PN10 676,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4999
  فلنج پایه بلند 250 PN10 540,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4998
  فلنج پایه بلند 225 PN10 363,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4997
  فلنج پایه بلند 200 PN10 327,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4996
  فلنج پایه بلند 160 PN10 159,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4995
  فلنج پایه بلند 140 PN10 155,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4994
  فلنج پایه بلند 125 PN10 83,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4993
  فلنج پایه بلند 110 PN10 80,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4992
  فلنج پایه بلند 90 PN10 65,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4991
  فلنج پایه بلند 75 PN10 44,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4990
  فلنج پایه بلند 63 PN10 27,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4989
  فلنج پایه بلند 355 PN6 719,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4988
  فلنج پایه بلند 315 PN6 455,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4987
  فلنج پایه بلند 250 PN6 350,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4986
  فلنج پایه بلند 225 PN6 262,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4985
  فلنج پایه بلند 200 PN6 175,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4984
  فلنج پایه بلند 160 PN6 118,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4983
  فلنج پایه بلند 140 PN6 87,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4982
  فلنج پایه بلند 125 PN6 67,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4981
  فلنج پایه بلند 110 PN6 44,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4980
  فلنج پایه بلند 90 PN6 38,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4979
  فلنج پایه بلند 75 PN6 20,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4978
  فلنج پایه بلند 63 PN6 15,900شرکت پلی غرب6 شهریور 95 283-4977
  فلنج جوشی پایه بلند 16بار 110 82,200 پلی رود اتصال3 خرداد 95 57-1288
  فلنج جوشی پایه بلند 16بار 90 66,800پلی رود اتصال3 خرداد 95 57-1287
  فلنج جوشی پایه بلند 16بار 75 57,100پلی رود اتصال3 خرداد 95 57-1286
  فلنج جوشی پایه بلند 16 بار 63 48,700پلی رود اتصال3 خرداد 95 57-1285
  فلنج جوشی پایه بلند 16 بار 50 48,700پلی رود اتصال3 خرداد 95 57-1284
  شرکت های تولید کننده فلنج پایه بلند
  • آراکس اتصال
   تولید کننده رینگ و فلنج و اتصالات فلزی

  • آرایا فولاد
   ارایه خدمات در حوزه : صنایع نفت , گاز , پتروشیمی , لوله و اتصالات صنعتی و ساختمانی

   فروشگاه " آریا فولاد" در زمینه تامین انواع لوله و اتصالات استنلس استیل با آلیاژ های 304 , 316 , 321 و همچنین لوله های سفید و سیاه درزدار و لوله های مانسمان بدون درز با آلیاژ های APIx42 , API5L , a106 , st52 st 37 و... با رده های 60 , 80 , SCH40 که همگی داری گواهینامه CERTIFICAT هستند و مورد مصرف صنایع نفت و گاز , پتروشیمی , نیروگاه ها و کارخانجات و همینطور نیروگاه های آب رسانی با فشار های 6 الی 16 بار و لوله های پلی اتیلن گاز با مواد p100 و اتصالات تاییدیه شرکت گاز و شیر فلکه های فولادی, استنلس استیل , چدنی , برنجی و شیر برقی پناماتیک , هیدرولیک , انواع فلنج , گیسگیت و اتصالات فشار قوی در رنج های مختلف و غیره " آماده همکاری " با کلیه شرکت ها , پروژه ها و مشتریان عزیز میباشد . (GATE VALVE ,GOLOBE VALVE , CHEK VALVE ,BALL VALVE, SAFTI VALVE &...)
   فروش فلنج پایه بلند در تهران

  • اتصالات البرز
   تولید فلنج با بهترین قیمت و برترین کیفیت

  • اتصالات فولاد ری
   تولید کننده رینگ و فلنچ فولادی

   افزایش کیفیت رینگ آهنی به واسطه ارائه خدمات آبکاری گالوانیزه. قرار دادن فن آوری تولید فلنج گلودار بدون اِر، مقاوم در فشار های بیشتر. راه اندازی خط تولید واحد فروش و بازرگانی با بهره گیری از نیروهای مجرب. حضور مستمر در نمایشگاه های آب وفاضلاب و جهد کشاورزی تهران و شهرستان ها. دهه 1360 شمسی آقای عبدالله اصفهانی فعالیت خود را در بخش تولید آغاز نمودند. ایشان پس از آزمون و خطا در بخش های مختلف ، فعالیت خود را در صنعت انتقال سیالات آغاز کرد. در همین برهه از زمان ، تولید انواع کپ و تبدیل و زانو و اتصالات فلزی در تاریخچه فعالیت ایشان ثبت شد.
   فروش فلنج پایه بلند در تهران


  • بازرگانی پایپ فیتینگ
   وارد و تامین کننده کلیه مایحتاج نفت-گاز-پتروشیمی و ساختمانی-لوله-اتصالات-شیرآلات-فلنج

   بازرگانی پایپ فیتینگ با بیست سال تجربه در تدارک و تجهیز تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمانی می باشد و در اکثر پروژه های نفتی و گازی و پالایشگاهی فعالیت داشته است، تفاوت کیفیت کالا و رعایت استانداردهای بسته بندی و تفکیک کالا و ارسال به موقع تجربه متفاوتی از خدمات این بازرگانی برای شما خواهد بود اطمینان شما آغاز تعهد ماست. شیرآلات - Valves فروش انواع شیرآلات در سایزهای مختلف با متریال کربن استیل، استنلس استیل از قبیل شیر کشویی، شیر سوزنی، شیر خودکار، شیر توپی، شیر پروانه ای، شیر صافی شیر آدکو، شیر گیوتینی، شیر دیافراگمی، شیر آطمینان، منیفولد، نیدل از نوع ساکت، دنده، جوشی و فلنجدار در کلاس و گرید های مختلف Gate Valve, globe Valve, Check Valve, Ball Valve, Butterfly Valve, Striner, Plug Valve, Slit Valve, Diaphragm Valve, Pressure Relief Valve, Manifold, Needle Valve PN. 10-16-25-40-64-100-400-500 Class: 150-300-600-800-900-1500-2500-3000-5000 ASTM: A216-A217-A350-A351-A182-A105 Grade: WCB-WCC-WCR-WC6-LCC-LCB-LF1-LF2-F1-F5-F11-F22-304-316-321-CF8-CF8M-STL-F6A-CR13HF لوله و تیوب - Pipe & Tube فروش انواع لوله و تیوب از سایز 1/8 الی 60 اینچ از رده 10 به بالاتر در انواع گرید و آلیاژهای کربن استیل و استنلس استیل SMLS, SAW, EFW, ERW, FBW, GALVANIZEDلوله های بدون درز، درزدار، ماهیچه ای و اسپیرال SCH: 10-20-30-STD-40-60-XS-80-100-120-140-160-XXS ASTM: A53-A106-A179-A200-A209-A213-A240-A269-A312-A333-A358-A409-A671-A672-A691-A790 Grade: A-B-X42-X52-X60-X65-X70-X80-304-316-321 اتصالات - Fitting فروش انواع اتصالات جوشی، دنده ای و ساکت در آلیاژهای مختلف کربن استیل و استنلس استیل از قبیل زانو، سه راهی، تبدیل هم مرکز، تبدیل کج، کپ، بوشن، نیم بوشن، چهارراه، نیپل، درپوش، مهره ماسوره، مغزی، ولدولت، تردولت و ساکولت Elbow, Tee, Con Reducer, Ecc Reducer, Cap, Coupling, Half Coupling, Cross, Nipple, Plug, Union, Hex Nipple, weldolet, Threadolet, Sockolet SCH: 10-20-30-STD-40-60-XS-80-100-120-140-160-XXS Class: 2000-3000-6000-9000 ASTM: A234-A240-A403-A312-A350-A269-A632-A105-A182 Grade: WPB-WPHY-WPL6-F304-F321-F316-LF1-LF2-F11-F22-WP5-WP9-WP11-WP22 فلنج - Flange فروش تولید انواع مختلف فلنج از سایز 1/2 اینچ الی 60 اینچ طبق استاندارد با متریال های کربن استیل، استنلس استیل از قبیل فلنج گلودار، فلنج عینکی، فلنج اسلیپون، فلنج ساکت، فلنج دنده ای، فلنج تخت، فلنج کور، فلنج اوریفیس و فلنج لپ جوینت Welding Neck Flange, Spectacle Flange, Slip-on Flange, Socket Welding Flange, Threaded Flange, Flat Flange, Blind Flange, Orifice Flange, Lapjoint Flange PN: 10-16-25-40-64-100 Class: 150-300-400-600-900-1500-2500-3000-5000-6000-10000 ASTM: A105-A181-A182-A350-A694 Grade: F1-F5-F11-F22-LF1-LF2-LF3-304L-316L-321-F52-F60-F65-F70-F80 گسکیت - Gasket فروش انواع گسکیت با متریال های کربن استیل و استنلس استیل شامل اسپیرال وند، رینگی، لاستیکی، کاغذی و تفلونی در سایز و کلاس های مختلف Spiral Wound, Ring Joint, Rubber, Asbestos Free, PTFE, Washer پیچ و مهره - Bolt & Nutt فروش انواع پیچ و مهره در استاندارد ها و سایزهای مختلف با متریال های استنلس استیل و کربن استیل شامل استادبولت، ماشین بولت، اکسپنشن بولت، یو بولت و مهره Stud Bolt, machine Bolt, Expansion Bolt, U Bolt, Nut Grade: B7-7M-L7-17-B8-B8T-B16-B8CL2 ..
   فروش فلنج پایه بلند در تهران

  • تامین و تجهیز انرژی پارسیا
   تامین و تجهیز صنایع فلزی ‌ پتروشیمی و تولید فلنج

   تامین تجهیزات از جمله انواع لوله ،انواع ورق های فولادی استیل آلومینیوم اینکونل انواع اتصالات یا متریالهای درجه یک وارداتی و تولید داخل و انجام خدمات مورد نیاز صنایع از جمله سی ان سی و پاتر جت و لیزر و آبکاری و داکرومات با استانداردهای جهانی ، تامین انواع روغن های صنعتی و هیدرولیک و روان کننده و تولید و تامین انواع پیچ و مهره و اتصالات و انواع تجهیزات جوشکاری ، رکتیفایر سیم و الکترودهای جوش با تمامی برندهای ایرانی و خارجی و تولید کننده فلنج فورج با کیفیت جهانی و قیمت مناسب قابل تست و سابقه ارائه به پتروشیمی های کشور
   فروش فلنج پایه بلند در تهران


  • تجهیز صنعت اندیس
   تامین کننده تجهیزات صنایع نفت.گاز.پتروشیمی و صنعت ساختمانی

   وارد کننده لوله و اتصالات جوشی کربن استیل- استنلس استیل. وارد کننده انواع فلنج های فولادی کربن استیل-استنلس استیل. وارد کننده انواع شیر آلات فشار قوی. نفت،گاز و پتروشیمی وتاسیسات ساختمانی بدون واسطه و دست اول. ایمیل: ahaa3417@gmail.com تلفن , فکس:02165831737 همراه 09123261608(آقازاده) 09032893837
   فروش فلنج پایه بلند در تهران


  • تجهیز صنعت پارس
   وارد کننده فلنج و لوله و شیرآلات و اتصالات صنعتی کربن استیل و استنلس استیل

   تامین کننده کالا و لوازم صنعتی برای شرکتهای نفتی،گاز ، پتروشیمی و نیروگاه ها و آتش نشانی تجهیزات قابل تامین : -انواع فلنج با متریال کربن استیل و استنلس استیل در کلاسها و رده های مختلف. -انواع اتصالات جوشی ، دنده ای و ساکت ولد با متریال کربن استیل و استنلس استیل در ضخامتهای مختلف . -انواع شیرالات صنعتی و ابزار دقیق با متریال کربن استیل و استنلس استیل . -انواع لوله در ضخامت ها و آلیاژ های مختلف و انواع واشر گسکتهای اسپیرال (KILINGER , England) -انواع استات بولتها و پیچ و مهره و واشر با متریالهای مختلف B7 , B8 , ..... آدرس:تهران – خیابان خیام شمالی – روبروی درب پارک شهر – پاساژ بزرگ خیام – واحد 600 – کد پستی : 11 14 81 87 54. کانال تلگرام : @tajhiz_sanatpars
   فروش فلنج پایه بلند در تهران


  • تجهیزات صنعت ایران
   واردات ، تامین تجهیزات صنایع نفت،گاز ، پتروشیمی نیروگاهی و .....

   سلام شرکت تجهیزات صنعت ایرانیان در زمینه انواع لوله : کربن استیل اسینلس استیل پلی اتیلن و ..... اتصالات .شیرالات.فلنج.میلگرد.ورق وابزار دقیق و کلیه تجهیزات کار میکنه تمامی برندهای Swagelok , parker, interfit, tubos, melesi,ulma , tachen, sandvik, benkan موجود داریم .و تمامی خریدها به صورت یکروزه هوایی ارسال میکنیم. آدرس :تهران عباس اباد اندیشه 1 پلاک 37 طبقه 5 واحد 15 مدیریت بازرگانی: خانم جابری 02188443250- 09198948658
   فروش فلنج پایه بلند در تهران

  • تراشکاری عدالت
   تولید فلنج و اتصالات

   تولید فلنج و اتصالات آدرس: اشتهارد . خ شهید باهنر . روبروی ببری موسوی
   فروش فلنج پایه بلند در البرز


  • تهران تکنیک
   تامین وفروش انواع لوله ،اتصالات وشیرالات فولادی واستیل

   فروش انواع لوله های مانیسمان رده40.. اتصالات جوشی رده 40.80... فلنج وشیرالات فولادی.. استیل آدرس: خ خیام شمالی .کوچه قورخانه. پاساژکاظمی واحد 6 تلفن:02133989466
   فروش فلنج پایه بلند در تهران

  • تولیدی الفا
   تولید رینگ و فلنج

   تولید رینگ و فلنج آدرس: تیران. روربروی شهرک صنعتی تیران
   فروش فلنج پایه بلند در اصفهان

  • تولیدی بختیاری
   تولید کننده انواع فلنج جوشی

   تولید کننده انواع فلنج جوشی آدرس: نجف آباد. پلیس راه .روبروی جنب پل هوایی کوچه تلاش .روبروی ذوب فلزات امیری
   فروش فلنج پایه بلند در اصفهان


  • تولیدی شیرآلات صنعتی مهراب
   تولید شیرآلات واتصالات صنعتی مهرآب

   تولیدانواع شیرآلات صنعتی( زبانه فلزی و لاستیکی) واتصالات چدنی،باتأییدیه وزارت جهاد کشاورزی،تولید انواع رینگ،فلنج واشرتخت لاستیکی(آب بندی) تلفن:2_36226931 آدرس: پاکدشت. جمال آباد. خ طالقانی . بهاران پنجم. گلستان 7 . پلاک 1
   فروش فلنج پایه بلند در تهران

  • دشت ارغوان
   اتصالات چدنی آهنی پلی اتیلن وغیره

   تولید و پخش اتصالات آبیاری جهت مصارف صنعتی و کشاورزی انواع سرشلنگی .واسطه .رینگ وفلنجهای فولادی .سه راه تبدیل زانو فلزی وچدنی. آدرس: خ ارغوانیه. ارغوان 3
   فروش فلنج پایه بلند در اصفهان

  لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

  نظرات کاربران در مورد فلنج پایه بلند ایبک - فروش فلنج و انواع اتصالات در آیبک و سمنگان

  فلنج پایه بلند ایبک - فروش فلنج و انواع اتصالات در آیبک و سمنگان.

  RSS