دنبال چه میگردید؟

لوله گالوانیزه

رتبه 2.4 از 1556 رأی.

لوله گالوانیزه

204,000 ریال

قیمت انواع لوله گالوانیزه از 3,500 تومان تا 65,000 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله گالوانیزه، 9 آذر 1396 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه با شماره 09121710840 یا 02166318901 مهندس غلامی تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله گالوانیزه تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

بازار لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود - استعلام قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 9.650 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 11.900 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 14.100 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 17.850 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 22.100 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 26.330 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 33.100 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 39.500 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 47.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 67.700 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 75.630 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 83.830 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 62.700 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 74.900 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 83.200 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 93.150 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 103.100 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 75.750 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 88.100 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 100.600 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 112.150 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 124.800 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 148.300 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 118.250 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 131.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 147.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 163.150 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 194.600 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 257.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه PG برق
لوله گالوانیزه PG برق

کاندوئیت گالوانیزه گرم به همراه اتصالات

لوله گالوانیزه دست دوم
لوله گالوانیزه دست دوم

لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله

لوله گالوانیزه سبک
لوله گالوانیزه سبک

لوله های فولادی جداره نازک با پوشش فلز روی (گالوانیزاسیون)

لوله گالوانیزه فنس کشی
لوله گالوانیزه فنس کشی

لوله های مخصوص ایجاد حصار محافظ و فنس های سیمی و مفتولی به عنوان تکیه گاه درختان

لوله گالوانیزه گرم
لوله گالوانیزه گرم

لوله های فولادی که به روش گالوانیزاسیون گرم پوشش دار شده اند

لوله گالوانیزه گلخانه
لوله گالوانیزه گلخانه

لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 5.900 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 7.200 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 7.600 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 9.300 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 12.350 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 15.250 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 18.100 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 14.150 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 17.500 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 20.800 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 22.660 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 28.190 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 33.590 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

جدول وزنی لوله های گالوانیزه گرم و سرد (تست و...)
سایز (اینچ) نمره (سانتی متر) وزن یک شاخه (کیلوگرم) قطر خارجی (میلیمتر) ضخامت (میلیمتر)
1/225.90021.32
1/227.20021.32.5
3/42.57.60026.92
3/42.59.30026.92.5
139.65033.72
1311.90033.72.5
1314.10033.73
1-1/4412.35042.42
1-1/4415.25042.42.5
1-1/4418.10042.43
1-1/2514.15048.32
1-1/2517.50048.32.5
1-1/2520.80048.33
2617.85060.32
2622.10060.32.5
2626.33060.33
2-1/2722.66076.12
2-1/2728.19076.12.5
2-1/2733.59076.13
3833.10088.92.5
3839.50088.93
3847.0088.93.6
3852.0088.94
41042.800114.32.5
41051.100114.33
41061.00114.33.6
41067.700114.34
41075.630114.34.5
41083.830114.35
51262.700139.73
51274.900139.73.6
51283.200139.74
51293.150139.74.5
512103.100139.75
61575.750168.33
61588.100168.33.6
615100.600168.34
615112.150168.34.5
615124.800168.35
615148.300168.36
820118.250219.13.6
820131.00219.14
820147.00219.14.5
820163.150219.15
820194.600219.16
820257.00219.18
کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: مهندس غلامی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02166318901
 • همراه: 09121710840

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله گالوانیزه

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

 • خریدار لوله گالوانیزه
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

قیمت انواع لوله گالوانیزه

گالوانیزه لوله گالوانیزه لوله های فولادی لوله های فولادی فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله گالوانیزه
خریدار لوله گالوانیزه 91712 در گیلان تالش

جهت استفاده سیم خاردار با فنس


خریدار لوله گالوانیزه 91649
خریدار لوله گالوانیزه (تامین کاران سبز) 91626 در اذربایجان شرقی
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت ساروق گستر سبز) 91483 در شمال تنکابن متونیم هماهنگ شویم

1000متر برای حصارکشی ودرب لولهای


خریدار لوله گلخانه ( محمدرضا صمدی) 91395 در نیشابور

تعداد 60 عدد لوله گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه (کاشفی) 91270 در یزد
خریدار لوله گالوانیزه 91180
خریدار لوله گالوانیزه 91090 در بهبهان
خریدار لوله گالوانیزه (میلاد شهرخانی تهرانی) 91037 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (مصطفی طاهری) 91019 در شیراز

لوله گالوانیزه دست دوم جهت گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (محمدرضا طالبی ) 90997 در اصفهان کاشان

قیمت لوله


خریدار لوله گالوانیزه (اسلامی) 90904 در شهرکرد

احداث گلخانه


خریدار خط تولید لوله گالوانیزه 90782
خریدار لوله گالوانیزه (محمد ریگی) 90780 در زاهدان
خریدار لوله گالوانیزه (حسین زاده) 90772 در رشت

ایا برای رشت هم ارسال دارین.من تعداد100شاخه 2متری نیازدارم


خریدار لوله گالوانیزه 90693
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 90682 در لرستان

لوله گالوانیزه 6اینچ دسته دوم فقط


خریدار لوله گالوانیزه (شعبانی) 90531 در قزوین

برای احداث کل خانه


خریدار لوله گالوانیزه 90459
خریدار لوله گالوانیزه (باقرپور) 90406 در بندرعباس
خریدار لوله گالوانیزه (مهدی) 90369 در شیراز

نیاز به حدود 200 تن لوله گرم از سایز 4/3 الی 6 مورد استفاده در گلخانه


خریدر لوله گالوانیزه (اسلامی) 90321 در یزد
خریدار لوله گالوانیزه (صدری) 90300 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (قاسمی) 90145 در خراسان شمالی،شیروان
خریدار لوله گالوانیزه (نیک پی) 90047 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت بازرگانی تدابیر ) 89996 در اصفهان

درخواست خرید


خریدار لوله گالوانیزه 89949 در فارس
خریدار لوله گالوانیزه (بابک فهیمی) 89946 در کلاردشت
خریدار لوله گالوانیزه (shahram) 89927 در کرمان کهنوج
خریدار لوله گالوانیزه (سیروان معتمدی) 89874 در قروه

قیمت لوله گالوانیزه برای احداث گلخانه رو میخواستم بدونم.


خریدار لوله گالوانیزه 89842 در شیراز

لوله گالوانیزه دهنه اندازه ی لوله داربست سبک از یک متر تا شش متر وزن 25 تن


خریدار لوله گالوانیزه 89808 در مرودشت
خریدار لوله گالوانیزه 89728 در گیلان غرب

برای فنس کشی زمینی به ابعاد تقریبا 60متر


خریدار لوله گالوانیزه 89653 در سمنان
خریدار لوله گالوانیزه 89616 در لرستان شهرستان پلدختر

١٥٠٠متر لوله کالوانیزه ٦اینج برای ابیاری کشاورزی


خریدار لوله گالوانیزه (اکبرگلستانی) 89589 در کرمان
خریدار لوله گالوانیزه (محمد جواد برخوری ) 89451 در جیرفت

لوله برای ساخت گلخانه خیار


خریدار لوله گالوانیزه 89442
خریدار لوله گالوانیزه (دهقانی) 89403 در کرمان
خریدار لوله گالوانیزه (مهدی میرزای) 89384 در اصفهان دهق وعلویجه

برای هر1000مترگل خانه تقریباچه مبلقی اهن میخاد ممنون


خریدار لوله گالوانیزه (حسین بختیاری ) 89350 در شیراز

خریدارلوله گالوانیزه کارکرده


خریدار لوله گالوانیزه (علی آبایی) 89265 در مازندران شهسوار

برا ساخت گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (اکبرگلستانی) 89248 در کرمان

برای نصب درکلخونه


خریدار لوله گالوانیزه (طرحان شیمی) 88986 در اهواز

بنده می خواهم یک عدد گلخانه احداث نمایم و نیاز به لوله ضد زنگ دارم لوله هایی که توانایی رطوبت بالا را داشته باشند متراژ گلخانه بن 10000 متر مربع و ارتفاع آن 3 متر می باشد بنده لوله ها مختلفی را استفاده خواهم نمود لذا لطفاً طول لوله ها قطر لوله ها قیمت لوله ها ضخامت آنها و همچنین مشخصات مربوط به فشار های تنش برشی و هر اطلاعاتی که لازم است به بنده اعلام فرمایید البته بنده اطلاعات بیشتری را دست شما خواهم گرفت


خریدار لوله گالوانیزه 88922 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه 88892
خریدار لوله گالوانیزه (فرمانی) 88818
خریدار لوله گالوانیزه (مجتبی علیزاده) 88771 در فارس . نی ریز

خردار لوله دست دوم گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (فرمانی) 88729 در کرمانشاه
خریدار لوله گالوانیزه 88728 در کرمانشاه
خریدار لوله گالوانیزه (امیرامجدیان) 88593 در کرمانشاه

سلام لوله دست دوم گالوانیزه گلخانه ای خواستم


خریدار لوله گالوانیزه 88527
خریدار لوله گالوانیزه (مهرداد علیپور ) 88472 در لرستان
خریدار لوله گالوانیزه 88462 در قم
خریدار لوله گالوانیزه 88461 در قم
خریدار لوله گالوانیزه 88460 در قم
خریدار لوله گالوانیزه (سپاهی) 88424 در سیستان و بلوچستان،مهرستان،زابلی
خریدار لوله گالوانیزه (حسن بانشی) 88393 در فارس
خریدار لوله گالوانیزه 88349 در اهواز
خریدار لوله گالوانیزه (افشین یزدانی) 88311 در تهران کرج آستارا

لوله ضایعاتی دسته دوم برای پایه گذاری در باغ نیاز دارم


خریدار لوله گالوانیزه (گلدار) 88232 در چهاباغ

درخواست دویست شاخه لوله گالوانیزه دست دوم 5


خریدار لوله گالوانیزه 88220 در اصفهان

ساخت ومنتاژگلخانه


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 88218 در مازندران- ساری

لوله گالوانیزه مناسب برای ساخت گلخانه در سایز های 20 و 25 و32 و 40 و 50 و 63


خریدار لوله گالوانیزه (امامی) 88115 در خمینی شهر

برای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (رضا زمانی) 88100 در فارس شیراز

خریدار


خریدار لوله گالوانیزه (حاجی وندی) 88085 در فارس،شیراز
خریدار لوله گالوانیزه 88084
خریدار لوله گالوانیزه (اسپرجانی) 88083 در بوشهر،عسلویه
خریدار لوله گالوانیزه (سجاد حاجی وندی ) 88081 در شیراز

لوله گالوانیزه جهت طبقه بندی سالن قارچ


خریدار لوله گالوانیزه 88073 در سمنان
خریدار لوله گالوانیزه (خلیلی) 87935 در خوزستان،آبادان
خریدار لوله گالوانیزه (آهن آلات مرادزاده) 87905 در کرمان

سلام مقدار 1200شاخه لوله دو سه وپنج خریدارم با تشکر


خریدار لوله گالوانیزه (مشایخی) 87867 در کرمان

همکاری برای فروش لوله گالوانیزه در جیرفت


خریدار لوله گالوانیزه (انصاری) 87786 در مشهد

لوله گالوانیزه آبکاری گرم برای ساخت گلخانه به شرح ذیل لوله 3تعداد 250 شاخه لوله 4تعداد 70 لوله 5 تعداد 200 شاخه لوله 6 تعداد 60


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (داریوش پناهی) 87782
خریدار لوله گالوانیزه 87666 در سمنان
خریدار لوله گالوانیزه 87660 در لرستان خرم آباد

لوله گالوانیزه جهت گلخانه تونلی


خریدار لوله گالوانیزه (صلاح الدین) 87577 در اشنویه

خریدار گلخانه کارده


خریدار لوله گالوانیزه (محمد اله یاری) 87352 در زاهدان

دنبال لوله گالوانیزه سبک گرم جهت ساخت گلخانه میگردم.


خریدار لوله گالوانیزه 87350 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه 87297 در ایلام
خریدار لوله گالوانیزه (حمیدرضا مرادی) 87255 در اصفهان مبارکه

خریدار لوله گلخانه ای 1 اینچ


خریدار لوله گالوانیزه (گفتم که حسین زاده) 87183 در خراسان رضوی
خریدار لوله گالوانیزه (احمدی) 87181 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (داریوش پناهی) 87011 در اصفهان

خرید جهت اجرلی پروژه فس کشی


خریدار لوله گالوانیزه (محمد حسین هوشدار) 86985 در تهران

جهت استفاده در گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (احمد عبداله زاده) 86940 در ارومیه

خواهان لوله دست دوم برای حصار کشی باغ 300 عدد


خریدار لوله گالوانیزه (حسین شوری پناه) 86842 در ورامین

برای 100 متر گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (شرکت پاسارگاد ) 86760 در شیراز

لوله چهار اینچ گالوانیزه دست دوم هزار متر میخوام..اگه قیمت خوب باشه بیشتر هم میخوام


خریدار لوله گالوانیزه (نوین سیستم آبرسان) 86725 در چهارمحال و بختیاری
خریدار لوله گالوانیزه 86690 در کرمان
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (احمدوند) 86670 در دورود لرستان

23 شاخه لوله گل خانه ای دارم توضحات کامل در تلگرام با سپاس


خریدار لوله گالوانیزه 86523 در مرند
خریدار لوله گالوانیزه (مدیری) 86496 در دورود لرستان
خریدار لوله گالوانیزه 86485 در خوزستان
خریدار لوله گالوانیزه 86484 در خوزستان
خریدار لوله گالوانیزه (ره اب گستر) 86439 در خرمشهر،اهواز

خرید لوله واتصالات


خریدار لوله گالوانیزه 86416 در اهواز
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 86411 در سلماس

باسلام‌خسته‌من‌خریدارم‌لوله‌گ‌به‌مساحت‌1000‌متر‌لازم‌دارم


خریدار لوله گالوانیزه 86328 در شفت

لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. لوله داربستی دست دوم لوله های فولادی مخصوص سازه های داربستی. لوله استیل 201 لوله های فولادی ضد زنگ از جنس آلیاژ استیل 201. خط تولید لوله سیاه تجهیزات دستگاه تولید لوله های فولادی آهن سیاه. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله DIN 2441 لوله های فولادی سنگین وزن تا 6 اینچ مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران. لوله DIN 2440 لوله های فولادی وزن متوسط مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران تا 6 اینچ. لوله فولادی DIN لوله های فولادی با متریال ST33 و ST37 (با کربن پایین) که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. لوله ASTM A312 استنلس استیل لوله های فولادی ضد زنگ استیل (آلیاژ فولاد، کروم، نیکل و مولیبدن) در گرید های 304، 316 و 321 مقاوم در برابر خوردگی. لوله ASTM A335 لوله های فولادی بدون درز مانیسمان قابل استفاده در دماهای بسیار بالا در گرید های مختلف تا 24 اینچ. لوله ASTM A179 آتشخوار لوله های فولادی بدون درز مانیسمان جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا. لوله ASTM A178 آتشخوار لوله های فولادی درز دار جوشی جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا 5 این. لوله ASTM A106 لوله های فولادی مانیسمان (بدون درز) مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها تا 48 اینچ جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری. لوله ASTM A53 لوله های فولادی مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری تا 26 اینچ. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. لوله گالوانیزه دست دوم لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله. لوله گالوانیزه سبک لوله های فولادی جداره نازک با پوشش فلز روی (گالوانیزاسیون). لوله گالوانیزه گلخانه لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای. لوله گالوانیزه گرم لوله های فولادی که به روش گالوانیزاسیون گرم پوشش دار شده اند. کپ فولادی درپوش جوشی لوله های فولادی. اتصالات لوله گالوانیزه کلیه اتصالاتی که جهت خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرد. لوله مانیسمان لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند. لوله گالوانیزه لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. مغزی گالوانیزه مغزی های رزوه دار فولادی با روکش روی که به آنها گالوانیزه گفته میشود. لوله گاز رسانی لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز.
لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود, مناقصات لوله گالوانیزه, نمایندگی لوله گالوانیزه, استعلام قیمت لوله گالوانیزه, ارسال لوله گالوانیزه, پخش عمده لوله گالوانیزه, قیمت لوله گالوانیزه, خرید لوله گالوانیزه, فروش لوله گالوانیزه, قیمت انواع لوله گالوانیزه, لیست قیمت لوله گالوانیزه, کارخانه تولید لوله گالوانیزه, تولید لوله گالوانیزه, تأمین لوله گالوانیزه, کاتالوگ لوله گالوانیزه, انواع لوله گالوانیزه, فیلم لوله گالوانیزه, آموزش لوله گالوانیزه, قیمت روز لوله گالوانیزه, خرید عمده لوله گالوانیزه, فروش عمده لوله گالوانیزه, عکس لوله گالوانیزه, بهترین لوله گالوانیزه, ارزانترین لوله گالوانیزه

نظرات کاربران در مورد لوله گالوانیزه

 • محمدرضا صمدی نیشابور سه شنبه 12 اسفند 97

  تعداد 60 عدد لوله گالوانیزه

 • کاشفی یزد دوشنبه 12 اسفند 97

  قیمت هر شاخه 1.5 متری لوله گالوانیزه
  لوله گالوانیزه 1.5، 2 و 2.5 اینچ و به ضخامت 2

 • مصطفی طاهری شیراز شنبه 12 اسفند 97

  لوله گالوانیزه دست دوم جهت گلخانه

 • اسلامی یزد دوشنبه 12 اسفند 97

  لوله گالوانیزه 6 دست دوم موجود دارید
  گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

 • قاسمی خراسان شمالی،شیروان یکشنبه 12 اسفند 97

  می خواستم لوله گالوانیزه بخرم

 • سیروان معتمدی قروه پنج شنبه 12 اسفند 97

  قیمت لوله گالوانیزه برای احداث گلخانه رو میخواستم بدونم.

 • لوله گالوانیزه شیراز پنج شنبه 12 اسفند 97

  لوله گالوانیزه دهنه اندازه ی لوله داربست سبک از یک متر تا شش متر وزن 25 تن

 • دهقانی کرمان دوشنبه 12 اسفند 97

  لوله گالوانیزه برای چاه اب شش اینچ قیمت میخواستم
  لوله گالوانیزه6اینچ 5میلیمتر

 • حسین بختیاری شیراز یکشنبه 12 اسفند 97

  خریدارلوله گالوانیزه کارکرده

 • میگویی بوشهر سه شنبه 11 بهمن 97

  میخوام سازه گلخانه بسازم
  لوله گالوانیزه گلخانه

 • فرمانی کرمانشاه سه شنبه 11 بهمن 97

  قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ میخوام
  ضخامت3 میلیمتر
  23شاخه لوله نیاز داریم

 • سیفی کرمان،جیرفت دوشنبه 11 بهمن 97

  لوله گلخانه ای میخوام 2000 متر مربع چند میشه هزینش
  لوله گالوانیزه گلخانه

 • سپاهی سیستان و بلوچستان،مهرستان،زابلی یکشنبه 11 بهمن 97

  قیمت لوله گالوانیزه گلخانه
  گالوانیزه نمره 2

 • حسن بانشی فارس یکشنبه 11 بهمن 97

  لوله گالوانیزه یک . یک دوم اینچ
  لوله 3 اینچ

 • گلدار چهاباغ شنبه 11 بهمن 97

  درخواست دویست شاخه لوله گالوانیزه دست دوم 5

 • حاجی وندی فارس،شیراز پنج شنبه 11 بهمن 97

  من لوله گالوانیزه گرم میخوام شیراز هستم
  سایز 1/2 اینچ ورق 2میل 120 شاخه
  سایز 2 اینچ هم 40 شاخه
  عرض کردم شیراز
  اگه شیراز باشه ممنون میشم چون کرای

 • اسپرجانی بوشهر،عسلویه پنج شنبه 11 بهمن 97

  سلم لطفا قیمت لوله خم 2 اینچ گالوانیزه 3 متری اعلام بفرمایید
  لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میل 22 کیلویی
  اسپرجانی هستم از مجتمع آهن آلات پار

 • سجاد حاجی وندی شیراز پنج شنبه 11 بهمن 97

  لوله گالوانیزه جهت طبقه بندی سالن قارچ

 • خلیلی خوزستان،آبادان چهارشنبه 11 بهمن 97

  با سلام قیمت لوله گالوانیزه سرد سبک و یا گرم سبک لطفا
  قیمت ضخامت 2 چند و 2/5 چند؟
  تهران پروژه در آبادان

 • مشایخی کرمان سه شنبه 11 بهمن 97

  همکاری برای فروش لوله گالوانیزه در جیرفت

 • انصاری مشهد سه شنبه 11 بهمن 97

  لوله گالوانیزه آبکاری گرم برای ساخت گلخانه به شرح ذیل
  لوله 3تعداد 250 شاخه لوله 4تعداد 70
  لوله 5 تعداد 200 شاخه لوله 6 تعداد 60

 • لوله گالوانیزه لرستان خرم آباد دوشنبه 11 بهمن 97

  لوله گالوانیزه جهت گلخانه تونلی

 • محمد اله یاری زاهدان جمعه 11 بهمن 97

  دنبال لوله گالوانیزه سبک گرم جهت ساخت گلخانه میگردم.

 • گفتم که حسین زاده خراسان رضوی چهارشنبه 11 بهمن 97

  سلام لوله گالوانیزه با قطر 5 سانت و ضخامت 2میل چند است
  نه من می خاستم بخرم
  لوله ی گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2میل

  گ

 • احمدی اصفهان چهارشنبه 11 بهمن 97

  لوله دست دوم برای احداث گلخونه میخوام
  لوله گالوانیزه 6 و 5 و 4 و 3
  اصفهان

RSS