دنبال چه میگردید؟
گروه صنعتی طهرانی

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

36,000 ریال

قیمت انواع لوله گالوانیزه از 3,500 تومان تا 3,700 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله گالوانیزه، 2 ارديبهشت 1396 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه با شماره 09128471129 یا 02166318901 بازار آهن تهران تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله گالوانیزه تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

بازار لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود - استعلام قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 9.650 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 11.900 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 14.100 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 17.850 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 22.100 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 26.330 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 33.100 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 39.500 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 47.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 67.700 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 75.630 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 83.830 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 62.700 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 74.900 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 83.200 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 93.150 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 103.100 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 75.750 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 88.100 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 100.600 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 112.150 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 124.800 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 148.300 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 118.250 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 131.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 147.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 163.150 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 194.600 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 257.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 5.900 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 7.200 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 7.600 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 9.300 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 12.350 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 15.250 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 18.100 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 14.150 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 17.500 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 20.800 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 22.660 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 28.190 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 33.590 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

جدول وزنی لوله های گالوانیزه گرم و سرد (تست و...)
سایز (اینچ) نمره (سانتی متر) وزن یک شاخه (کیلوگرم) قطر خارجی (میلیمتر) ضخامت (میلیمتر)
1/225.90021.32
1/227.20021.32.5
3/42.57.60026.92
3/42.59.30026.92.5
139.65033.72
1311.90033.72.5
1314.10033.73
1-1/4412.35042.42
1-1/4415.25042.42.5
1-1/4418.10042.43
1-1/2514.15048.32
1-1/2517.50048.32.5
1-1/2520.80048.33
2617.85060.32
2622.10060.32.5
2626.33060.33
2-1/2722.66076.12
2-1/2728.19076.12.5
2-1/2733.59076.13
3833.10088.92.5
3839.50088.93
3847.0088.93.6
3852.0088.94
41042.800114.32.5
41051.100114.33
41061.00114.33.6
41067.700114.34
41075.630114.34.5
41083.830114.35
51262.700139.73
51274.900139.73.6
51283.200139.74
51293.150139.74.5
512103.100139.75
61575.750168.33
61588.100168.33.6
615100.600168.34
615112.150168.34.5
615124.800168.35
615148.300168.36
820118.250219.13.6
820131.00219.14
820147.00219.14.5
820163.150219.15
820194.600219.16
820257.00219.18
کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازار آهن تهران
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 02166318901
  • همراه: 09128471129

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله گالوانیزه

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

  • خریدار لوله گالوانیزه
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

قیمت انواع لوله گالوانیزه

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت 5 میلیمتر 37,000 شرکت فولاد آراد
لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 2 اینچ با ضخامت 2.5میل 35,000 روی پوشان قزوین
لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 2 اینچ با ضخامت 2 میل 36,000 روی پوشان قزوین
فروش لوله گالوانیزه گرم گلخانه ای 0 فروشگاه کیهان متال
فروش لوله لوله های گالوانیزه گلخانهای 0 فروشگاه کیهان متال
تیرهای چراغ برق گالوانیزه 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله فولادی 8 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 28,900 شرکت فولاد آراد
لوله فولادی 10 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 28,200 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 48 اینچ به ضخامت 12 میلیمتر 33,500 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 64 اینچ به ضخامت 12.7 میلیمتر 29,500 شرکت فولاد آراد
لوله درزمخفی درجه یک 20 اینچ به ضخامت 9.5 میلیمتر 33,000 شرکت فولاد آراد
لوله گازی روکار 1 اینچ به ضخامت 3 میلیمتر 29,300 شرکت فولاد آراد
لوله سیاه ضخامت 5 و بیشتر 29,406 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/5 الی 2/7 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.60 mm الی 3 ضخامت کیلویی 41,680 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm ضخامت کیلویی 43,864 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه سه 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 3/30 الی 4/85 30,387 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت کمتر از 2.5 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 5 mm کیلویی 40,357 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.35 الی 2.5 ضخامت کیلویی 42,787 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه دو 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/8 الی 3/25 30,877 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 3 الی 8 29,140 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 3.25 mm کیلویی 40,905 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm الی 2.35 کیلویی 43,255 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله کمر جوش 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
پرفیل های مبلی 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گلخانه 0 فروشگاه کیهان متال
قوطی پروفیل گالوانیزه 70*70* با ضخامت 2 میل 36,400 روی پوشان قزوین
قوطی پروفیل گالوانیزه 70*70* با ضخامت 2.5میل 35,700 روی پوشان قزوین
قوطی پروفیل گالوانیزه 80*80* با ضخامت 2 میل 36,400 روی پوشان قزوین
قوطی پروفیل گالوانیزه 80*80* با ضخامت 2.5میل 35,700 روی پوشان قزوین
تمامی ابعاد قوطی پروفیل گالوانیزه از 20*20 الی 80*80 0 روی پوشان قزوین
لوله گالوانیزه دست دوم ضایعاتی 23,500 شرکت بازار لوله ایران
لوله گالوانیزه دست دوم تست شده 30,000 شرکت بازار لوله ایران
لوله گالوانیزه دست دوم گلخانه ای غیر تست 27,500 شرکت بازار لوله ایران
فروش لوله گالوانیزه 0 بازرگانی پایپ فیتینگ
تولید لوله های پلی اتیلن از سایز 40 تا 200 0 نارون بسپار شرق
لوله های 5لایه و پلی اتیلن و نوارتیپ 0 نارون بسپار شرق
پارسی پایپ (لوله های الیاف دار) 6 اینچ 30,000 طوس کاویان
لوله مانیسمان سایز ۳/۴ چینی رده 40 310,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱۱/۴ چینی رده 40 655,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱۱/۲ چینی رده 40 750,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ چینی رده 40 250,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱ اینچ چینی رده40 470,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 6اینچ چینی رده 40 5,150,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ چینی رده 40 3,670,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ چینی رده 40 3,000,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ چینی رده 40 1,950,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 2اینچ چینی رده 40 920,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 21/² اینچ چینی رده 40 1,580,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 10اینچ چینی رده 40 30,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 1اینچ رده 20 چینی 400,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 11/2رده 20 چینی 685,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 2اینچ رده 20 چینی 790,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 21/2 رده 20 چینی 1,140,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 12اینچ رده 40 چینی 30,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله محفظه 90 با لوله گالوانیزه 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
لوله محفظه 70 با لوله گالوانیزه 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 5 میلیمتر و بالاتر 43,500 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 3.25 میلیمتر الی 4.9 میلمیتر 44,000 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 2.6 میلیمتر الی 3 میلمیتر 44,800 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 2.35 میلیمتر الی 2.5 میلمیتر 46,500 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 2.1 میلیمتر الی 2.34 میلمیتر 46,700 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 2 میلیمتر 47,500 کالای آهن شکوری
سه راه گالوانیزه 2-1/2 به 1 اینچ 120,000 فروشگاه شیدایی
سه راه گالوانیزه 2 به 1-1/2 اینچ 70,000 فروشگاه شیدایی
سه راه گالوانیزه 2 به 3/4 اینچ 70,000 فروشگاه شیدایی
سه راه گالوانیزه 1-1/2 به 1 اینچ 68,000 فروشگاه شیدایی
سه راه گالوانیزه 1-1/4 به 1 اینچ 40,000 فروشگاه شیدایی
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله گالوانیزه
خریدار لوله گالوانیزه 34595
خریدار لوله گالوانیزه 34593

سلام قیمت اوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5میل چقدر میباشد؟


خریدار لوله گالوانیزه 34323
خریدار لوله گالوانیزه (او-یول) 34319 در نیریز
خریدار لوله گالوانیزه (مصطفی ) 34248 در اقلید

خریدار 15 شاخه لوله دست دوم 4 فروش 15 شاخه لوله سه متری دست دوم 5 متشکرم


خریدار لوله گالوانیزه 34138
خریدار لوله گالوانیزه (رضاپور ) 34126 در گچساران

خریدار 300 دعدد لوله گالوانیزه جهت فنس باغ وخریدار 600 متر با عرض 1.5 یا 2 متر فنس باغی


خریدار لوله گالوانیزه 33922
خریدار لوله گالوانیزه (سیدمحسن حسینی) 33921 در یزد

برای ساخت گلخانه ده تا بیست تن میخوام.


خریدار لوله گالوانیزه (اکبری) 33757 در کرمان

لوله جهت ساخت پایه های گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه 33752 در بیشه بنه
خریدار لوله گالوانیزه (یونس راحت) 33738 در اصفهان شهرستان مبارکه

لوله پنج گالوانیزه دوازده کیلویی تعداد هفتاد شاخه شش متری


خریدار لوله گالوانیزه 33704 در اصفهان

تعداد زیاد لوله گالوانیزه جهت فنس کشی خطوط لوله


خریدار لوله گالوانیزه (بهادر صیدالی) 33652 در قلعه تل

خرید لوله گالوانیزه دست دوم


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 33314 در شرق اصفهان

نیاز به لوله گالوانیزه دست دوم ویا درجه خیلی پایین به قطر 2/5 سانتیمتر


خریدار لوله گالوانیزه 33268 در الهائی
خریدار لوله گالوانیزه (شاهی) 33066

سلام وقت بخیر قیمت لوله 8 اینچ گالوانیزه به ضخامت 4 ت 6 میلیمتر


خریدار لوله گالوانیزه 33004
خریدار لوله گالوانیزه (بداغی) 32924

انواع لوله ها کره ای هستند و استوک می باشند


خریدار لوله و اتصالات (مهران) 32912

سلام من خریدار لوله پولی اتیلن نوار تیپ اتصالات به صورت عمده هستم


خریدار اتصال گالوانیزه (امانی) 32864

جهت اتصال لوله گالوانیزه به لوله پلی اتیلن اتصالی به اسم آدابتور داریم ؟ و اگر داریم شما آن اتصال را دارید؟


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (امیرنجاری) 32825 در استان خراسان شمالی شهرگرمه

سلام قصد اجرای یک گلخانه در مساحت 400متر دارم واحتیاج به نود شاخه لوله جهت سازه آن دارم


خریدار لوله گالوانیزه 32737 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه 32710

دویست شاخه لوله گالوانیزه 1/2می فروشم


خریدار لوله گالوانیزه (یوسف جلیلیان) 32654 در کرمانشاه

نیازمند لوله گالوانیزه 2 اینچ


خریدار لوله گالوانیزه (حسن خدادادی) 32588 در خرم اباد

لوله دسته دوم 8 اینج برا آبرسانی کشاورزی با ضخامت 4 یا 5 میل می خوام گالوانیزه هم نباشد اشکال نداره


خریدار لوله گالوانیزه (میرزایی) 32571 در پردیسرودهن
خریدار لوله گالوانیزه (علی) 32563 در بندرعباس

با سلام وخسته نباشید60مترلوله گالوانیزه میخام


خریدار لوله گالوانیزه 32478

سلام قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ به ضخامت 4میلیمتر میخواستم


خریدار لوله گالوانیزه (موسوی) 32455 در کرج
خریدار لوله گالوانیزه (موسوی) 32448 در کرج

نیاز به رزوه ندارد


خریدار لوله گالوانیزه 32418

با سلام قیمت لوله گالوانیزه را نیاز داشتم


خریدار لوله گالوانیزه 32370 در آذربایجان شرقی
خریدار لوله گالوانیزه 32313
خریدار لوله گالوانیزه (یاوربزرگی) 32264 در آذربایجان شرقی

سلام خواستارلوله دست دوم به متراژ 300الی 400مترمیباشم


خریدار لوله گالوانیزه دسته دوم (رصاف) 32142 در اصفهان

سلام حدود 200 شاخه لوله یک اینچ جهت تجهیز تولید قارچ با قیمت مناسب نیازمندیم .


خریدار لوله گالوانیزه (علی موسیوی) 31993 در جزیره خارک
خریدار لوله گالوانیزه 31820
خریدار لوله گالوانیزه 31819 در زاهدان
خریدار لوله گالوانیزه (عبدالله) 31815 در ابپخش
خریدار لوله گالوانیزه (خواجه) 31784 در خراسان شمالی

لوله گالوانیزه 2و1اینچ برای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (محمد) 31759 در هشتگرد

900متر


خریدار لوله گالوانیزه (زنگنه) 31738 در باغ ملک

حدود 400 متر مورد نیاز است


خریدار لوله گالوانیزه دسته دوم (ایوبی) 31737

سلام حود 60 شاخه لوله یک اینچ دست دوم لازم دارم


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (حسن رضانیا فروشگاه خدمات گلخانه) 31724 در مشهد گناباد

لوله دسته دوم گالوانیزه و آهن و یا سازه گلخانه دسته دو خریداریم


خریدار لوله گالوانیزه (رضا هوشیار) 31721 در پاسارگاد فارس
خریدار لوله گالوانیزه (رضا هوشیار) 31720

سلام لوله گالوانیزه برای ساخت کلخانه میخوام


خریدار لوله گالوانیزه (هوشیار) 31708 در شیراز

سلام لوله براى ساخت گلخانه میخوام


خریدار لوله گالوانیزه (محمدی ) 31686 در هرمزگان

400 عدد لوله گالوانیزه دسته دو میخوام سه چهارم و یک اینچ قیمت لطفا


لوله گالوانیزه برای ساخت گلخانه (محمود کریمی) 31626 در گیلان و مازندران

ساخت گلخانه نیاز دارم


لوله گالوانیزه 31622
سفارش چهار صد شاخه لوله گالوانیزه (علی اکبر ) 31584 در هرمزگان

تعداد چهار صد عدد لوله گالوانیزه دست دوم یک اینچ میخوام لطفا قیمت رو اعلاع دهید


خریدار لوله گالوانیزه 31458
خریدار لوله گالوانیزه (میلاد برزگر) 31455 در قائمشهر.شمال
خریدار لوله گالوانیزه (نقشینه فرد ) 31441
خریدار لوله گالوانیزه فنس کشی (موسوی) 31423 در فریدونشهر

یک فضای 4متر در 12 متر با سقف


خریدار لوله گالوانیزه 31421
خریدارلوله گالوانیزه 31412
خریدار لوله گالوانیزه 31411 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه (حجت خدادادی) 31306 در داریان

لوله یک دوم نیار دارم با لوله پنج


خریدار لوله گالوانیزه 31296
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت سایبان گستر) 31229 در خراسان رضوی -شهرستان جغتای

من در زمینه احداث گلخانه فعالیت میکنم


خریدار لوله گالوانیزه (همتی ) 31210 در رشت

لوله دست دوم برای فنس کاری پایه فنس


خریدار لوله گالوانیزه 31193
خریدار لوله گالوانیزه 31166
خریدار لوله گالوانیزه (محمدزاده) 31135
خریدار لوله گالوانیزه 31001

برای خمکاری لوله های گلخانه میخواهم


خریدار لوله گالوانیزه (حسن وفادار) 30844
خریدار لوله گالوانیزه سنگین 30668

عرض سلام و وقت بخیر، جهت فروش 400 شاخه لوله گالوانیزه سنگین ساوه مزاحمتان شدم


خریدار لوله گالوانیزه 30553 در شهرضا
خریدار لوله گالوانیزه 30542

سلام، قیمت هر شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 25 اینچ؟


خریدار للوه گالوانیزه 30441

سلام عصر بخیر من تعدادی لوله گالوانیزه 3/4 نیاز دارم لطفا قیمت و نحوه پرداخت را بفرستید


خریدار لوله گالوانیزه (سعید پورشریف ) 30440 در اصفهان _ شهرضا
خریدار لوله گالوانیزه (محمد نوبخت) 30419 در استان مرکزی شهرستان خمین

لوله گالوانیزه در سایز های دو سه چهار پنج و شش سانت میخوام جهت گلخونه


خریدار لوله گالوانیزه (نادر) 30411 در قزوالوندین

جهت آبگرمکن


خریدار لوله گالوانیزه 30398
خریدار لوله گالوانیزه (محمد) 30241

سلام لوله 2 میل شاخه 6 متری قیمت چنده ؟ دست دوم


خریدار لوله گالوانیزه 30228
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 30211

سلام قیمت لوله گالوانیزه دست دوم 2 اینچ به ارتفاع 2.5 متر به تعداد 500 شاخه


خریدار لوله گالوانیزه (میرزایی) 30210 در صفاشهر فارس

500 شاخه لوله 2.5 متر 2 اینچ گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه (محسن نامور) 30156 در بوشهر .شهرستان جم

فروشنده هستم


درخواست لوله گالوانیزه دست دوم (حسین زاده) 29857 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه (حامد عارفی) 29793 در کرج البرز

برای ساخت گلخانه موقت به لوله گالوانیزه دست دوم نیاز دارم. تعداد: 63 شاخه لوله6 220 شاخه لوله 5 150 شاخه لوله 4 280 شاخه لوله3 460 شاخه لوله 2.5 و 20 شاخه لوله 2


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 29778

سلام لوله گالوانیزه دست دوم 1 1/2 و 2 اینچ کیلو جند


خریدار لوله گالوانیزه 29626
خریدار لوله گالوانیزه 29463 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه 29136

لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ میخوام


خریدار لوله گالوانیزه 29107 در خرمشهر
خریدار لوله گالوانیزه گرم 29004 در اهواز

خریدار لوله گالوانیزه گرم 2 اینچ جهت فنس


خریدار لوله گالوانیزه (Hassan nasrollahpour) 28953 در سیرجان
خریدار لوله گالوانیزه (سید) 28707

سلام لوله 4 بدون درز برای گلخانه چه قیمتیه


خریدار خط تولید لوله (سعید یعقوب خانی) 28517 در تهران

خط لوله گالوانیزه


خریدار خط تولید لوله 28516 در تهران

خط لوله گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه (میلاد مزرعه فراهانی) 28435 در استان مرکزی شهر اراک

لطفا قیمت لوله و ارسال


خریدار لوله گالوانیزه (حیدری) 28411

سلام وقتتون بخیر . میخواستم برای یکی از پروژه هام از لوله گالوانیزه استفاده کنم نیاز به اعلام قیمت از سمت شما دارم


خریدار لوله گالوانیزه دسته دوم (علیزاده) 28324 در تبریز -مرند

یکو یک دوم و سه چهارم ضخامت ترجیحا بالای 2 میلی... و طول 6 متری


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 28301
خریدار لوله گالوانیزه (شاه ورانی) 28072

نرخ و وزن لوله گالوانیزه نمره 3(سانت)با ضخامت 2 و2/5میل برای فنس کشی به تعداد 45شاخه تبدیل به 90شاخه 3متری


خریدار لوله گالوانیزه (میثم) 28033 در زاهدان
خریدار لوله گالوانیزه 28001 در اصفهان

ست 6 عددی اسپره ی اپل با قیمت عالی فقط 25000 تومان تحویل درب منزل شیشه کریستال و 6 رایحه عطر خوش بو با موندگاری بالا شماره تماس برای سفارشبجای رفتن به دانشگاه، چه کار مفید و سودمند دیگری انجام دهیم؟ موسس Rich20Something مخالفِ دانشگاه لوله نیست! اما پیشنهادات دیگری برای شما دارد. لینک مطلباین گروه مخصوص نیازمندی های دوستان یزدی میباشد خرید و فروش معرفی شغل یا حرفه ای که دارید و مایلید آن را به دیگران معرفی کنیدوقتی خواستین آتیش روشن کنین و کبریت نداشتین ولی باتری و آدامس داشتین اینکارو کنید!!! وارد کانال فروش لوله گالوانیزه بشیددنبال کار خاص ولی ارزون میگردی؟ میخای خونت قشنگ و زیبا بنظر بیاد؟ محل کارت جای یه چیزی خالیه؟ با ما همراه شوید... چاپ روی بوم تخصص ماست با 2000 طرح مختلف و بکر!!! "خاص باشید" ☎️ 02632230302بس منے سئخدے زمانہ اورگیم قان اولدے سرداشیم اولمادے عالم منہ زندان اولدے اوتورا بولمدیم ایودہ قاپویا بویلاندیم بلڪہ جان صاحبے بیر لحظہ نمایان اولدی ♓️ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﻋﺸ❤️ـﻖ نگاﻩ ﻣﻬﺮباﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺍﺳﺖ! ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺭﺍ به ﺍﻭ ﺑﺴـﭙﺎﺭ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ؛ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺮﺍﺱ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿا ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ شبتون بخیر

#رایزرآلومینومی و گالوانیزه همراه با قلاب اهرمی و فروش لوله گالوانیزه ساده در اندازه و سایز های مختلف تولید می شود. - 087/36212638- نمایندگی در آذربایجان غربی: قلندری#دریا_دل #مهدیه_محمدخانی ترانه #لایق_شیر_علی آهنگ لوله #مجید_درخشانی t.me/joinchat/AAAAADzo0o4d1xRwSeN9bg گروه و کانال #دلاواز_سروستان موسیقی اصیل t.me/delavaaz_sarvestan ⬇️#دریا_دل #مهدیه_محمدخانی ترانه #لایق_شیر_علی آهنگ #مجید_درخشانی t.me/joinchat/AAAAADzo0o4d1xRwSeN9bg گروه و کانال #دلاواز_سروستان موسیقی اصیل t.me/delavaaz_sarvestanظرف تنها سی و هفت سال 200 قیمت لوله گالوانیزه میلیارد تومان نقدینگی به عدد یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.مرد هم که باشی!؟ گاهی شبها انقدر درد ناک میشودکه بایک فنجان قهوه یک پاکت سیگار تا صبح به دوست فروش لوله گالوانیزه داشتن کسی فکر میکنی!؟ که چند خیابان آن طرف تر به فراموش کردن تو فکر میکند! قیمت دوستان خریدار بیل هیدرومک 220 مدل 2011 رنگ قیمت لوله گالوانیزه زرد ، دوسان DX نیوهلند 215 هستم . لطفا پیام بدهید. شماره تماس کریمیاگر روزانه بیشتر از 1.5 ساعت از ایران پایپ مارکت استفاده میکنید فروش لوله گالوانیزه حتما این چند حرکت رو برا جلوگیری از خشکی چشم ، تاری دید و ضعیف شدن چشم انجام بدید

چهار چيز را هرگز فراموش نكن 1. به همه نمى توانى كمك كنى 2. همه چيز را نمى توانى عوض كنى 3. همه تو را دوست نخواهند داشت 4. لوله همه را نمى توانى راضى نگه دارى آنطور كه خودت دوست دارى زندگى کن‍ من به اینکه روبرویم می نشینی قانعم روبرویم باشی و من را نبینی قانعم زیر یک سقف و کنار تو چه رویایی! ولی در کنارت روی یک تکه زمینی قانعم گفته بودی من لوله "همینم" یا بمان یا دل بکن من به این جمله که می گویی "همینی" قانعم دور باشی هم برای من کفایت میکند بشنوم اینجا و در این سرزمینی قانعم من نمی گویم که بنشین و فقط من را ببین گوشه چشمی هم بیندازی، ببینی قانعم #مرضیه_فریدونیبا قیمت اپليكيشن اندرويد اپليكيشن آي او فروش لوله گالوانیزه اس(آیفون و آیپد) وبسايت www.takchinco.com تلفن 02126405810 ایران پایپ مارکت www.telegram.me/takchinco اينستاگرام www.instagram.com/takchinco قیمت دوستان قیمت لوله گالوانیزه ممنون میشم اگه کسی گروهی داره یا بهم لینگ بده تو پی فی یا من حقیرو دعوت بده سپاسگذارمیشم از محبتتونشال نخی دورتادور مغز دوزی شده ودستک گیپور 12 رنگ سایز 180×60 قیمت 52000 ویژه عید نوروز همیشه با ما بهترین باشیدالحمدلله روضه ای برپاست ازچهارشنبه 11 اسفند ساعت 20:15 بمدت سه شب سخنران:حجت الا قیمت شیخ هادی میرعرب با نوای: کربلایی حسین مظلومی-کربلایی بهروز غفاری آزادشهرخیابان امام ولایت ششم هیئت انصارالمهدی(عج)Telegram.me/showman1 Instagram.com/hosseinitv ري استارت قسمت 70 -تقسيمات جهان هستي. عالم جبروت و ملك و ملكوت -عراقي صوفي-بعد چهارم به بعد..به ميليونها ري استارتي بپيونديد.

⭕️30مترمغازه شیک در قلب تجاری چالوس داخل پاساژ مرکز شهر طبقه دوم درب سکوریت کف سنگ برق،تلفن ارتفاع 3.50 نگهبانی درب کشویی متری8میلیونو500 قابل معاوضه نقد و اقساطدر تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشتی . الهی تنهاترین تنها کست در تنها ترین تنهاییت تنهای تنهایت گذارد . . .تعرفه افزایش ممبر واقعی 100ممبر5هزارتومن 200ممبر10هزارتومن 300ممبر15هزارتومن 400ممبر20هزارتومن 500ممبر25هزارتومن 1000ممبر50هزارتومن جهت سفارش به این ایدی پی ام بدید دوستانی که ریپورت هستن به گپ زیر بیانادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت لوله فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرمایداجراى سرود اى ايران در خيابانهاى نيويورك توسط پليس نيويورك / ما هم سرود مرگ بر آمريكا براشون فروش لوله گالوانیزه تو ايران سر ميديم قیمت و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم ناهار روز سه شنبه: گوشت نخود ، گوشت لوبیا پلوشوید ، قورمه سبزی ، مرغ ، جوجه و فسنجان هست لطفاًجهت دادن سفارش با شماره تلفن : ویا تماس بگیریداستیل شماره یک دوقابه ساده رنگ:سفید استخوانی ساعت و شمعدان:4شاخه معمولی ⭐️تولیدو پخش آراز⭐️ جهت ارتباط با فروش

#نیازمندیها خواستار یک ماشین وانت پیکان یانیسان یامزدا تک کابین یادوکابین فروش لوله گالوانیزه هستم يه مقدار از پولش رامیدم بقیه بايه چک معتبر به سه چهارماه بعد اگرکسی بااين شرایط ما ماشینی داشت لطفاً بااين شماره تلفن تماس بگيره هفته بازار آذربایجان#املاک زمین مناسب برای ویلا واقع در اراضی روستای یالقوزاغاج که از جاده بین المللی پنجاه متر فاصله داره(پشت بر) به متراژ 1100 متر مربع و نیم ساعت آب دینام تلفن تماس قیمت حدود شصت میلیون هفته بازار آذربایجان❤️

لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود
لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود, قیمت لوله گالوانیزه, خرید لوله گالوانیزه, فروش لوله گالوانیزه, قیمت انواع لوله گالوانیزه, لیست قیمت لوله گالوانیزه, کارخانه تولید لوله گالوانیزه, تولید لوله گالوانیزه, تأمین لوله گالوانیزه, کاتالوگ لوله گالوانیزه, انواع لوله گالوانیزه, فیلم لوله گالوانیزه, آموزش لوله گالوانیزه, قیمت روز لوله گالوانیزه, خرید عمده لوله گالوانیزه, فروش عمده لوله گالوانیزه, عکس لوله گالوانیزه, بهترین لوله گالوانیزه, ارزانترین لوله گالوانیزه