دنبال چه میگردید؟

لوله گالوانیزه

رتبه 2.4 از 662 رأی.

لوله گالوانیزه

36,000 ریال

قیمت انواع لوله گالوانیزه از 3,500 تومان تا 3,700 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله گالوانیزه، 2 ارديبهشت 1396 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه با شماره 09128471129 یا 02165831737 شرکت تجهیز صنعت اندیس تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله گالوانیزه تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

بازار لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود - استعلام قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 9.650 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 11.900 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 14.100 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 17.850 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 22.100 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 26.330 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 33.100 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 39.500 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 47.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 67.700 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 75.630 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 83.830 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 62.700 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 74.900 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 83.200 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 93.150 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 103.100 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 75.750 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 88.100 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 100.600 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 112.150 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 124.800 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 148.300 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 118.250 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 131.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 147.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 163.150 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 194.600 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 257.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه دست دوم
لوله گالوانیزه دست دوم

لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله

لوله گالوانیزه فنس کشی
لوله گالوانیزه فنس کشی

لوله های مخصوص ایجاد حصار محافظ و فنس های سیمی و مفتولی به عنوان تکیه گاه درختان

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 5.900 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 7.200 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 7.600 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 9.300 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 12.350 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 15.250 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 18.100 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 14.150 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 17.500 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 20.800 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 22.660 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 28.190 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 33.590 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

جدول وزنی لوله های گالوانیزه گرم و سرد (تست و...)
سایز (اینچ) نمره (سانتی متر) وزن یک شاخه (کیلوگرم) قطر خارجی (میلیمتر) ضخامت (میلیمتر)
1/225.90021.32
1/227.20021.32.5
3/42.57.60026.92
3/42.59.30026.92.5
139.65033.72
1311.90033.72.5
1314.10033.73
1-1/4412.35042.42
1-1/4415.25042.42.5
1-1/4418.10042.43
1-1/2514.15048.32
1-1/2517.50048.32.5
1-1/2520.80048.33
2617.85060.32
2622.10060.32.5
2626.33060.33
2-1/2722.66076.12
2-1/2728.19076.12.5
2-1/2733.59076.13
3833.10088.92.5
3839.50088.93
3847.0088.93.6
3852.0088.94
41042.800114.32.5
41051.100114.33
41061.00114.33.6
41067.700114.34
41075.630114.34.5
41083.830114.35
51262.700139.73
51274.900139.73.6
51283.200139.74
51293.150139.74.5
512103.100139.75
61575.750168.33
61588.100168.33.6
615100.600168.34
615112.150168.34.5
615124.800168.35
615148.300168.36
820118.250219.13.6
820131.00219.14
820147.00219.14.5
820163.150219.15
820194.600219.16
820257.00219.18
کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: شرکت تجهیز صنعت اندیس
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02165831737
 • همراه: 09128471129

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله گالوانیزه

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

 • خریدار لوله گالوانیزه
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

قیمت انواع لوله گالوانیزه

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت 5 میلیمتر 37,000 شرکت فولاد آراد
لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 2 اینچ با ضخامت 2.5میل 35,000 روی پوشان قزوین
لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 2 اینچ با ضخامت 2 میل 36,000 روی پوشان قزوین
فروش لوله گالوانیزه گرم گلخانه ای 0 فروشگاه کیهان متال
فروش لوله لوله های گالوانیزه گلخانهای 0 فروشگاه کیهان متال
تیرهای چراغ برق گالوانیزه 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله فولادی 8 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 28,900 شرکت فولاد آراد
لوله فولادی 10 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 28,200 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 48 اینچ به ضخامت 12 میلیمتر 33,500 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 64 اینچ به ضخامت 12.7 میلیمتر 29,500 شرکت فولاد آراد
لوله درزمخفی درجه یک 20 اینچ به ضخامت 9.5 میلیمتر 33,000 شرکت فولاد آراد
لوله گازی روکار 1 اینچ به ضخامت 3 میلیمتر 29,300 شرکت فولاد آراد
لوله درجه سه 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 3/30 الی 4/85 30,387 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت کمتر از 2.5 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 5 mm کیلویی 40,357 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.35 الی 2.5 ضخامت کیلویی 42,787 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه دو 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/8 الی 3/25 30,877 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 3 الی 8 29,140 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 3.25 mm کیلویی 40,905 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm الی 2.35 کیلویی 43,255 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله کمر جوش 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 5 و بیشتر 29,406 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/5 الی 2/7 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.60 mm الی 3 ضخامت کیلویی 41,680 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm ضخامت کیلویی 43,864 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گالوانیزه3/4-60سانت 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه1 اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه 4اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه3/4 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه 2 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه3اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه1/12 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
پرفیل های مبلی 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گلخانه 0 فروشگاه کیهان متال
قوطی پروفیل گالوانیزه 70*70* با ضخامت 2 میل 36,400 روی پوشان قزوین
قوطی پروفیل گالوانیزه 70*70* با ضخامت 2.5میل 35,700 روی پوشان قزوین
قوطی پروفیل گالوانیزه 80*80* با ضخامت 2 میل 36,400 روی پوشان قزوین
قوطی پروفیل گالوانیزه 80*80* با ضخامت 2.5میل 35,700 روی پوشان قزوین
تمامی ابعاد قوطی پروفیل گالوانیزه از 20*20 الی 80*80 0 روی پوشان قزوین
لوله گالوانیزه دست دوم ضایعاتی 23,500 شرکت بازار لوله ایران
لوله گالوانیزه دست دوم تست شده 30,000 شرکت بازار لوله ایران
لوله گالوانیزه دست دوم گلخانه ای غیر تست 27,500 شرکت بازار لوله ایران
فروش لوله گالوانیزه 0 بازرگانی پایپ فیتینگ
تولید لوله های پلی اتیلن از سایز 40 تا 200 0 نارون بسپار شرق
پارسی پایپ (لوله های الیاف دار) 6 اینچ 30,000 طوس کاویان
لوله مانیسمان سایز ۳/۴ چینی رده 40 310,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱۱/۴ چینی رده 40 655,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱۱/۲ چینی رده 40 750,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ چینی رده 40 250,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱ اینچ چینی رده40 470,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 6اینچ چینی رده 40 5,150,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ چینی رده 40 3,670,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ چینی رده 40 3,000,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ چینی رده 40 1,950,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 2اینچ چینی رده 40 920,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 21/² اینچ چینی رده 40 1,580,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 10اینچ چینی رده 40 30,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 1اینچ رده 20 چینی 400,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 11/2رده 20 چینی 685,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 2اینچ رده 20 چینی 790,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 21/2 رده 20 چینی 1,140,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 12اینچ رده 40 چینی 30,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله محفظه 90 با لوله گالوانیزه 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
لوله محفظه 70 با لوله گالوانیزه 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 5 میلیمتر و بالاتر 43,500 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 3.25 میلیمتر الی 4.9 میلمیتر 44,000 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 2.6 میلیمتر الی 3 میلمیتر 44,800 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 2.35 میلیمتر الی 2.5 میلمیتر 46,500 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 2.1 میلیمتر الی 2.34 میلمیتر 46,700 کالای آهن شکوری
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله گالوانیزه
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت میرداد) 41092 در تهران

نیاز به حدود 2000 شاخه لوله . سه چهارم گوشت دار اگر ضایعاتی سالم هم باشد ایرادی نیست چون مصارف قفسه دارد .


خریدار لوله گالوانیزه ( صمدپناهی) 40999 در تبریز . اسپران

کاربرد برای سقف می خواستم با ورق گالوانیزه ....تشکر


خریدار لوله گالوانیزه (حسین زاده) 40992 در رشت

درصدداحداث گلخانه هستم


خریدار لوله گالوانیزه (براری) 40914 در مازندران،بابلسر
خریدار لوله گالوانیزه (شعاعی) 40898 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار لوله گالوانیزه (ایمانی) 40801
خریدار لوله گالوانیزه (مازوچیان) 40760 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (مهدی رضازاده) 40747 در تهران،ری
خریدار لوله گالوانیزه (صفی پور) 40694 در فارس

2800عدددومترونیمی و300 تا3متری میخواهم


خریدار لوله گالوانیزه (باقری) 40661 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه سرد (محمد صادق اسدی) 40643 در خمین مرکزی

جهت احداث گلخانه متراژ شاخه لوله مطابق سفارش


خریدار لوله گالوانیزه فنس کشی (باقری) 40637 در اصفهان

سلام لوله یک و دو اینچ گالوانیزه سفید می خوام


خریدار لوله گالوانیزه (حمید بهزادنیا) 40569 در ایلام سرابله

برای ساخت گلخانه میخوام لوله شش پنج سه و دونیم میخوام


خریدار لوله گالوانیزه (حمید بهزادنیا) 40552 در ایلام

لوله سه متر یا سه متر و نیم به ضخامت دو و نیم میلی متر و لوله شش میخوام برا پایه گلخانه میخوام و لوله پنج دو تا دو نیم میلی متر شاخه شش متری یا ده متر


خریدار لوله گالوانیزه (رفیعیان) 40340
خریدار لوله گالوانیزه (تاج) 40262 در اصفهان

خریدار لوله دست دوم


خریدار لوله گالوانیزه (خلیل جلیلیان) 40247 در کرمانشاه

درخواست قیمت لوله گالوانیره2 اینچ باضخامت 3میلی متر و2.5میلیمتر


خریدار لوله گالوانیزه (رضا محسنی) 40185 در دماوند

لوله فنس


خریدار لوله گالوانیزه (شرکت نهر سازان کردستان) 40163 در همدان

جهت استفاده در سیستم های بارانی


خریدار لوله گالوانیزه (محمد صفویه) 40153 در قزوین

خرید لوله گالوانیزه 2اینچ با ضخامت 2میل وکمتربه میزان 1200شاخه


خریدار لوله گالوانیزه (غیبی) 40085 در خوزستان،اهواز
خریدار لوله گالوانیزه 39823
خریدار لوله گالوانیزه (مهرداد داسار) 39813 در کرج

200شاخه برای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (حسین بختیاری ) 39799 در شیراز

خریدار لوله گالوانیزه دست دوم در سایز های مختلف


خریدار لوله گالوانیزه (افشار) 39711

لوله "12درزدار


خریدار لوله گالوانیزه (علی باغدار) 39527 در مشهد
خریدار لوله گالوانیزه (عباسی) 39338 در قم
خریدار لوله گالوانیزه 39324

سلام قیمت لوله گالوانیزه دوسر رزوه 50 سانتی دو اینچ میخوام


خریدار لوله گالوانیزه (اسدی) 39149 در کرمانشاه

لوله گالوانیزه 2/5 اینچ یا 75 با ضخامت 3 میل،کارکرده،


خریدار لوله گالوانیزه (کیان پور) 39126

لوله پلی اتیلن 63 مبل استاندارد با 12/5 بار یا 10 بار مقدار 50 متر


خریدار لوله گالوانیزه (میلاد سلیمی) 38926
خریدار لوله گالوانیزه (پیمان) 38854 در بوشهر

با سلام/لوله دو اینچ و یک اینچ


خریدار 38814

سلام وقت بخیر اخرین قیمت لوله گالوانیزه گلخانه به من بگوید


خریدار لوله گالوانیزه 38728
خریدار لوله گالوانیزه (اسدی ) 38726 در بخش اردل

با سلام تعداد 90 عدد لوله سه متری جهت استفاده برای پایه فنس لازم دارم


خریدار لوله گالوانیزه (شیروانی) 38715 در سپیدان

خریدار لوله یک ونیم اینچ


خریدار لوله گالوانیزه (محمد اصلانی) 38459 در فریدونشهر

احداث گلخانه


خریدار 38412

سلام قیمت لوله گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه (نارویی) 38384 در کرمان،قلعه گنج
خریدار لوله گالوانیزه 38157 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (کرمی) 38129 در همدان

محوطه ای در باغ به ابعاد ١٥*٧ جهت مودار نیاز است


خریدار لوله گالوانیزه (شرکت اتحادیه نوین) 38123 در نیشابور

باسلام لوله ک میخام قابلیت انعطاف داشته باشد باساز کوچک تر از لوله بخاری جهت هواکش دستگاه لاک کاری


خریدار لوله گالوانیزه 37963
خریدار لوله گالوانیزه 37826 در ارومیه
خریدار لوله گالوانیزه (اخلاقی) 37630 در قم
خریدار لوله گالوانیزه 37597
خریدار لوله گالوانیزه (حسام الدین ) 37562
خریدار لوله گالوانیزه 37559 در رشت
خریدار لوله گالوانیزه (کرباسی) 37519 در تهران

٨٠ شاخه ٦ متری لوله ٥ گالوانیزه ضخامت ٢ میلیمتر قیمت لطفا"؟


خریدار لوله گالوانیزه 37483
خریدار لوله گالوانیزه (دالوند) 37445

نرم افزارمحاسبه وزن لوله های گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه (نرمانی ) 37344

سلام لوله 20 میل از جنس 16میل تولید میشه ومرقوم به صرفه باشه ممنون


خریدار لوله گالوانیزه (رضایی) 37239 در فیروزکوه
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت دشت جاوید زرندیه ) 37187 در ساوه
خریدار لوله گالوانیزه 37166 در تهران شهریار

لیست قیمت لوله پولیکا نیمه قوی سمند واتصالا با تشکر


خریدار لوله گالوانیزه 37073 در کیان
خریدار لوله گالوانیزه 37072 در کیان
خریدار لوله گالوانیزه (ریسیان) 36948 در برگه ماکران

ساخت گلخانه سنتی کوچک دویست متری


خریدار لوله گالوانیزه 36805

سلام لوله سه اینچ گالوانیزه دارین


خریدار لوله گالوانیزه (زارعی) 36801
خریدار لوله گالوانیزه (ابوالفضل لواف) 36799 در سمنان

لوله گالوانیزه سایز 3/4و"1به ضخامت 2میلیمتر به تعداد هر سایز حدود 100 شاخه حتی الامکان از نورد لوله سمنان باشد لطفا قیمت بدهید


خریدار لوله گالوانیزه (عادل خنجری) 36778 در گچساران
خریدار لوله گالوانیزه 36722 در اهواز
خریدار لوله گالوانیزه 36716

قیمت لوله گالوانیزه برحسب وزن است یا شاخه


خریدار لوله گالوانیزه (ناصری ) 36631 در منوجان .جنوب کرمان
خریدار لوله گالوانیزه (محمد شرفی) 36603
خریدار لوله گالوانیزه 36598

سلام قیمت لوله گالوانیزه شش متری با وزن 70 کیلو و اینچ 5 چنده؟


خریدار لوله گالوانیزه (حامد چهری) 36465 در چهر

فنس کشی باغ


خریدار لوله گالوانیزه (مسکن بتن) 36399 در بندرعباس

جهت اجرای پروژه فنس کشی به ارتفاع 3 متر


خریدار لوله گالوانیزه گرم 36361 در قم

سلام لوله گالوانیزه که پس از نصب دهانه 10 متر وارتفاع وسط 5متر ونیم باشد لطفا قیمت وتعداد لوله برای کاین سازه چقدر است


خریدار لوله گالوانیزه (رضا) 36334

من برای پایه تابلو لوله گالوانیزه با طول 8 متر و قطر 60 و ضخامت 4 یا 3 می خوام قیمت متری چقدر میشود


خریدار لوله گالوانیزه (مرشدی) 36306 در اشتهارد
خریدار لوله گالوانیزه (حسین) 36259

سلام من 200 شاخه 3متری لوله گالوانیزه داربستی دست دوم برای فنس دور باغ می خواستم راهنمایی بفرمایید


خریدار لوله گالوانیزه (زال داناسرشت) 36258 در یاسوج

لوله کش میباشم


خریدار لوله گالوانیزه 36033

سلام - لطفا قیمت روز لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میایمتر را اعام فرمائید


خریدار لوله گالوانیزه 36012
خریدار لوله گالوانیزه (مجید ایزدی) 36010 در اصفهان باغبهادران

سلام یک باغ ٦٠٠٠متری هست ک فعلا میخوام حدود ٥٠٠متر از اون رو فنس کشی کنم


خریدار لوله گالوانیزه 35996 در کرمان - شهربابک

خریدار تعداد لوله ی گالوانیزه در سایز مختلف برای 400 متر گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (امیدگوران) 35913 در پایین هولار
خریدار لوله گالوانیزه (اذین قارچ) 35824 در شهرکرد

1.2 تا 1 اینچ


خریدار لوله گالوانیزه (اذین قارچ) 35821 در شهرکرد

جهت قفسه بندی پرورش قارچ


خریدار لوله گالوانیزه 35811 در 111

11


خریدار لوله گالوانیزه گرم (آرازش) 35806 در اصفهان

خرید لوله برق گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه (علی رحیمی) 35728 در شهرستان

از سایز 2 تا 7 میخوام. بنده دلارم میخرم میفروشم


خریدار لوله گالوانیزه (danial rahimi) 35650 در هرمزگان بندر عباس

چند هکتاری زمین دارم قصد حصار کشی آن دارم نیاز به لوله و سیم حصار سوراخ ریز و محکم و یا ثابت دارم تقاضای استهلام قیمت و پیش فاکتور دارم


خریدار لوله گالوانیزه (جلیل صمدنشان) 35611 در عسلویه
خریدار لوله گالوانیزه 35607 در باراندوز

سازه گلخانه با متراژ بالا


خریدار لوله گالوانیزه 35606 در باراندوز

در زمینه احداث گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (عطاالله اعتمادنسب) 35605 در استان بوشهر
خریدار لوله گالوانیزه (امیر) 35565
خریدار لوله گالوانیزه (کشت ورز) 35510 در فارس

سازه گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (جاسم چعب ) 35503 در دزفول

باسلام تغریبا 280مترزمین باغچه دارم خواستم دورش فنس بزنم من شوش هستم


خریدار لوله گالوانیزه (حسین پالار ) 35497 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه 35354

سلام.قیمت لوله سبک نمره 4 یا 5 را میخواستم.گالوانیزه وسیاه


خریدار لوله گالوانیزه 35218 در شهیون
خریدار لوله گالوانیزه 35217 در شهیون
خریدار لوله گالوانیزه 35207 در بوشهر
خریدار لوله گالوانیزه گرم 35104
خریدار لوله گالوانیزه (زرین خوشه آذربایجان) 35103 در تبریز

جهت گالوانیزه لوله های 6 اینچ بطول 6 متر


خریدار لوله گالوانیزه 35034 در اصفهان

لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. لوله گالوانیزه لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. مغزی گالوانیزه مغزی های رزوه دار فولادی با روکش روی که به آنها گالوانیزه گفته میشود. لوله فولادی DIN لوله های فولادی با متریال ST33 و ST37 (با کربن پایین) که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. لوله گالوانیزه دست دوم لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله. اتصالات لوله گالوانیزه کلیه اتصالاتی که جهت خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرد. لوله ASTM A53 لوله های فولادی مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری تا 26 اینچ. لوله ASTM A106 لوله های فولادی مانیسمان (بدون درز) مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها تا 48 اینچ جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری. لوله ASTM A178 آتشخوار لوله های فولادی درز دار جوشی جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا 5 این. لوله ASTM A179 آتشخوار لوله های فولادی بدون درز مانیسمان جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا. لوله گاز رسانی لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز. لوله ASTM A335 لوله های فولادی بدون درز مانیسمان قابل استفاده در دماهای بسیار بالا در گرید های مختلف تا 24 اینچ. لوله ASTM A312 استنلس استیل لوله های فولادی ضد زنگ استیل (آلیاژ فولاد، کروم، نیکل و مولیبدن) در گرید های 304، 316 و 321 مقاوم در برابر خوردگی. لوله DIN 2440 لوله های فولادی وزن متوسط مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران تا 6 اینچ. لوله DIN 2441 لوله های فولادی سنگین وزن تا 6 اینچ مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. کپ فولادی درپوش جوشی لوله های فولادی. لوله مانیسمان لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند. لوله اسپیرال فولادی لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند. فلنج تخت فولادی فلنج های استاندارد جوشی تخت از جنس آلیاژهای فولاد جهت اتصال لوله های فولادی فشار قوی . سردنده جوشی فولادی یک لوله رزوه دار کوتاه است که به لوله های فولادی جوش داده می شود. سه راهی جوشی فولادی اتصال سه راهی از جنس فولاد که به لوله های فولادی جوش داده میشود. لوله مبلی لوله های فولادی نازک و سبک درزدار با قابلیت آبکاری شدن و فرم پذیری بالا. لوله داربستی لوله های فولادی درزدار به قطر 48 میلیمتر که برای سازه های داربستی پروژه های ساختمانی به کار میروند.
لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود, مناقصات لوله گالوانیزه, نمایندگی لوله گالوانیزه, استعلام قیمت لوله گالوانیزه, ارسال لوله گالوانیزه, پخش عمده لوله گالوانیزه, قیمت لوله گالوانیزه, خرید لوله گالوانیزه, فروش لوله گالوانیزه, قیمت انواع لوله گالوانیزه, لیست قیمت لوله گالوانیزه, کارخانه تولید لوله گالوانیزه, تولید لوله گالوانیزه, تأمین لوله گالوانیزه, کاتالوگ لوله گالوانیزه, انواع لوله گالوانیزه, فیلم لوله گالوانیزه, آموزش لوله گالوانیزه, قیمت روز لوله گالوانیزه, خرید عمده لوله گالوانیزه, فروش عمده لوله گالوانیزه, عکس لوله گالوانیزه, بهترین لوله گالوانیزه, ارزانترین لوله گالوانیزه

نظرات کاربران در مورد لوله گالوانیزه

 • براری مازندران،بابلسر چهارشنبه 1 فروردين 97

  من تو بابلسر می خوام گلخانه با لوله گالوانیزه بزنم
  گلخانه می خوام ایجاد کنم با لوله گالولنیزه شماره 4

 • شعاعی آذربایجان شرقی،تبریز چهارشنبه 1 فروردين 97


  لوله گالوانیزه نمره 21 گرم برند پایپ ایران
  از تهران میخوام

 • مازوچیان اصفهان سه شنبه 1 فروردين 97

  نیاز به خرید دارم
  لوله گالوانیزه 4 اینچ دو سر فلنچ
  اصفهان

 • مهدی رضازاده تهران،ری سه شنبه 1 فروردين 97

  قیمت لوله گرم و سرد(1/2-3/4)می خواستم اگر مقدور باشد
  لوله گالوانیزه
  تهران شهر ری
  ببخشید لوله گالوانیزه نخواستم نه pvc

 • محمد صفویه قزوین شنبه 1 فروردين 97

  خرید لوله گالوانیزه 2اینچ با ضخامت 2میل وکمتربه میزان 1200شاخه

 • غیبی خوزستان،اهواز جمعه 1 فروردين 97

  لوله گالوانیزه 2 اینچ میخوام

 • حسین بختیاری شیراز چهارشنبه 1 فروردين 97

  خریدار لوله گالوانیزه دست دوم در سایز های مختلف

 • لوله گالوانیزه دوشنبه 1 فروردين 97

  سلام قیمت لوله گالوانیزه دوسر رزوه 50 سانتی دو اینچ میخوام سلام قیمت لوله گالوانیزه دوسر رزوه 50 سانتی دو اینچ میخوام

 • اسدی کرمانشاه یکشنبه 1 فروردين 97

  لوله گالوانیزه 2/5 اینچ یا 75 با ضخامت 3 میل،کارکرده،

 • ابوالفضل لواف سمنان جمعه 12 اسفند 96

  لوله گالوانیزه سایز 3/4و"1به ضخامت 2میلیمتر به تعداد هر سایز حدود 100 شاخه
  حتی الامکان از نورد لوله سمنان باشد
  لطفا قیمت بدهید

 • لوله گالوانیزه چهارشنبه 12 اسفند 96

  سلام قیمت لوله گالوانیزه شش متری با وزن 70 کیلو و اینچ 5 چنده؟ سلام قیمت لوله گالوانیزه شش متری با وزن 70 کیلو و اینچ 5 چنده؟

 • رضا یکشنبه 12 اسفند 96

  من برای پایه تابلو لوله گالوانیزه با طول 8 متر و قطر 60 و ضخامت 4 یا 3 می خوام قیمت متری چقدر میشود من دنبال لوله با ضخامت 6 میل و 8 اینچ هستم یک لوله 8 متری چقدر وزن دار

 • حسین یکشنبه 12 اسفند 96

  سلام من 200 شاخه 3متری لوله گالوانیزه داربستی دست دوم برای فنس دور باغ می خواستم راهنمایی بفرمایید سلام من 200 شاخه 3متری لوله گالوانیزه داربستی دست دوم برای فنس دور باغ می خواستم راهنمایی بفرمایید

 • سیدحسین خوزستان جمعه 12 اسفند 96

  لوله گالوانیزه گرم 20میلیمترمخصوص برق واتصالات آن

 • رضاپور گچساران شنبه 11 بهمن 96

  خریدار 300 دعدد لوله گالوانیزه جهت فنس باغ
  وخریدار 600 متر با عرض 1.5 یا 2 متر فنس باغی

 • بهادر صیدالی قلعه تل یکشنبه 11 بهمن 96

  خرید لوله گالوانیزه دست دوم

 • مهران جمعه 11 بهمن 96

  سلام من خریدار لوله پولی اتیلن نوار تیپ اتصالات به صورت عمده هستم سلام من خریدار لوله گالوانیزه شاف غلاف توربین و اتصالات کامل به صورت عمده هستم

 • امانی پنج شنبه 11 بهمن 96

  جهت اتصال لوله گالوانیزه به لوله پلی اتیلن اتصالی به اسم آدابتور داریم ؟ و اگر داریم شما آن اتصال را دارید؟ سلام خسته نباشید

 • یوسف جلیلیان کرمانشاه دوشنبه 11 بهمن 96

  نیازمند لوله گالوانیزه 2 اینچ

 • علی بندرعباس یکشنبه 11 بهمن 96

  با سلام وخسته نباشید60مترلوله گالوانیزه میخام

 • لوله گالوانیزه شنبه 11 بهمن 96

  با سلام
  قیمت لوله گالوانیزه را نیاز داشتم با سلام

 • خواجه خراسان شمالی جمعه 10 دی 96

  لوله گالوانیزه 2و1اینچ برای گلخانه

 • رضا هوشیار پنج شنبه 10 دی 96

  سلام لوله گالوانیزه برای ساخت کلخانه میخوام سلام

 • محمدی هرمزگان چهارشنبه 10 دی 96

  400 عدد لوله گالوانیزه دسته دو میخوام سه چهارم و یک اینچ قیمت لطفا

 • علی اکبر هرمزگان سه شنبه 10 دی 96

  تعداد چهار صد عدد لوله گالوانیزه دست دوم یک اینچ میخوام لطفا قیمت رو اعلاع دهید