دنبال چه میگردید؟

لوله گالوانیزه

رتبه 2.4 از 1397 رأی.

لوله گالوانیزه

55,000 ریال

قیمت انواع لوله گالوانیزه از 3,500 تومان تا 9,500 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله گالوانیزه، 5 مرداد 1396 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه با شماره 09121710840 یا 02166318901 مهندس غلامی تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله گالوانیزه تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

بازار لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود - استعلام قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 9.650 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 11.900 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 14.100 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 17.850 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 22.100 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 26.330 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 33.100 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 39.500 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 47.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 67.700 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 75.630 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 83.830 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 62.700 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 74.900 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 83.200 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 93.150 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 103.100 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 75.750 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 88.100 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 100.600 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 112.150 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 124.800 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 148.300 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 118.250 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 131.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 147.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 163.150 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 194.600 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 257.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه PG برق
لوله گالوانیزه PG برق

کاندوئیت گالوانیزه گرم به همراه اتصالات

لوله گالوانیزه دست دوم
لوله گالوانیزه دست دوم

لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله

لوله گالوانیزه سبک
لوله گالوانیزه سبک

لوله های فولادی جداره نازک با پوشش فلز روی (گالوانیزاسیون)

لوله گالوانیزه فنس کشی
لوله گالوانیزه فنس کشی

لوله های مخصوص ایجاد حصار محافظ و فنس های سیمی و مفتولی به عنوان تکیه گاه درختان

لوله گالوانیزه گرم
لوله گالوانیزه گرم

لوله های فولادی که به روش گالوانیزاسیون گرم پوشش دار شده اند

لوله گالوانیزه گلخانه
لوله گالوانیزه گلخانه

لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 5.900 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 7.200 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 7.600 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 9.300 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 12.350 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 15.250 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 18.100 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 14.150 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 17.500 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 20.800 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 22.660 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 28.190 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 33.590 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

جدول وزنی لوله های گالوانیزه گرم و سرد (تست و...)
سایز (اینچ) نمره (سانتی متر) وزن یک شاخه (کیلوگرم) قطر خارجی (میلیمتر) ضخامت (میلیمتر)
1/225.90021.32
1/227.20021.32.5
3/42.57.60026.92
3/42.59.30026.92.5
139.65033.72
1311.90033.72.5
1314.10033.73
1-1/4412.35042.42
1-1/4415.25042.42.5
1-1/4418.10042.43
1-1/2514.15048.32
1-1/2517.50048.32.5
1-1/2520.80048.33
2617.85060.32
2622.10060.32.5
2626.33060.33
2-1/2722.66076.12
2-1/2728.19076.12.5
2-1/2733.59076.13
3833.10088.92.5
3839.50088.93
3847.0088.93.6
3852.0088.94
41042.800114.32.5
41051.100114.33
41061.00114.33.6
41067.700114.34
41075.630114.34.5
41083.830114.35
51262.700139.73
51274.900139.73.6
51283.200139.74
51293.150139.74.5
512103.100139.75
61575.750168.33
61588.100168.33.6
615100.600168.34
615112.150168.34.5
615124.800168.35
615148.300168.36
820118.250219.13.6
820131.00219.14
820147.00219.14.5
820163.150219.15
820194.600219.16
820257.00219.18
کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: مهندس غلامی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02166318901
 • همراه: 09121710840

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله گالوانیزه

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

 • خریدار لوله گالوانیزه
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

قیمت انواع لوله گالوانیزه

گالوانیزه لوله گالوانیزه لوله های فولادی لوله های فولادی فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.85 میل 2,735,973 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16563
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.56 میل 2,075,979ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16561
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,655,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16559
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله گالوانیزه
خریدار لوله گالوانیزه (جعفر بحرینی) 79658 در شیراز
خریدار لوله گلخانه (میثم شجاع) 79519 در قم

جهت ساخت 5000 متر گلخانه در شهر قم نیاز به لوله گالوانیزه دارم.در صورت امکان دست دوم.ممنون


خریدار لوله گالوانیزه (داود دهقان) 79488 در یزد

تماس بگیرید متشکرم


خریدار لوله گالوانیزه (یزدی) 79440 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه 79342
خریدار لوله گالوانیزه (حبیب شمسی) 79301 در البرز،کرج
خریدار درپوش پایه بلند (زمانی) 79270

درپوش پایه بلند سایز یک دوم میخواستم که قطرش اندازه ی لوله گالوانیزه یک دوم باشه نه بیشتر که البته جنسش برام مهم نیست


خریدار لوله گالوانیزه (اجاقی) 79074 در کردستان

قفسه بندی سالن قارچ


خریدار لوله گالوانیزه (علیرضا قربانیان) 79039 در اصفهان

حدودا 7شاخه لوله سه اینچ و 7 شاخه لوله یک دوم جهت مصرف نیاز دارم جهت لوله کشی باد


خریدار لوله گالوانیزه (رستمی) 78943 در فارس،شیراز
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 78669
خریدار لوله گالوانیزه (زینلی) 78495 در کرمان،رفسنجان
خریدار لوله گالوانیزه 78476 در شوشتر
خریدار لوله گالوانیزه 78448 در مازندران،ساری
خریدار لوله گالوانیزه (بتن آرما) 78424 در اصفهان

لوله مورد نیازجهت استفاده در منطقه مرغ می باشد که آب شور وگج دار د عمق چاه 120 متر که با الکتر موتور کخ روی سر چاه نصب شده با شفت و لوله آب پمپاژ میشود لطف کنید ضخامت ونوع لوله را قیمت بدهید ممنون


خریدار لوله گالوانیزه 78282
خریدار لوله گلخانه ای (علیرضا زارع) 78279 در شیراز

نیازمند تعداد 142شاخه لوله گالوانیزه1.1/2 با قیمت مناسب جهت داربست انگور


خریدار لوله گالوانیزه (جعفری) 78192 در بوشهر

لوله سه اینچ شاخه شش متری دو سر فلنچ دار


خریدار لوله گالوانیزه (کامران جهانداری) 78179 در کرمان بافت

خریدار اسکلت گلخانه حدود2000الی3000متر می باشم (دست دوم)باکمترین قیمت ممکن.


خریدار لوله گالوانیزه 78142 در همدان
خریدار لوله گالوانیزه (نیما اباذرپور) 78110 در هرمزگان

2500 متر گلخانه میخوام بسازم نیازمند لوله گالوانیزه دسته دوم به مقدار 5500 متر لوله 2 ،لوله 3/4،و لوله 1 اینچ هستم با تشکر


خریدار لوله گالوانیزه (پناهی) 78103 در اصفهان
خریدارلوله گالوانیزه (منصور) 78053 در آباده

قیمت هر شاخه لوله چنده از شماره 2 تا 5 در مبنای قطر گفتم چند تن لوله میخام برا گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه 77974
خریدار لوله گالوانیزه (شاهچراغی) 77963 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه 77926
خریدار لوله گالوانیزه 77922 در یزد
خریدار لوله گالوانیزه (مجید بردستانی) 77844
خریدار لوله گالوانیزه (افشین سیلانی آصفی) 77810 در شیراز

محلی آماده کردم محصور که دو گلخانه پیوسته به مساحتهای 2000 متر و1500 متری پیچ ومهره دست دوم به ابعاد های 1- 40 در50 که قوصها درپنجاه متری است و25 در60 متر که قوصها در 60 متری است


خریدار لوله گالوانیزه 77806 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (کوثری) 77718 در مرکزی،اراک
خریدار لوله گالوانیزه (ابراری) 77699 در تالش

سلام من لوله دو و اینچ ویک اینچ می‌خوام وبنگاه آهن فروشی داریم در شمال


خریدار لوله گالوانیزه (شهیدی) 77695 در تهران و قزوین
خریدار لوله گالوانیزه 77649 در تهرانشهرضا
خریدار لوله گالوانیزه (اکبرپور) 77610 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله گالوانیزه (اعتمادی) 77597 در تهران

25 شاخه لوله گالوانیزه با 3.6 قط مورد نیازه.کمترین قیمت لطفا


خریدار لوله گالوانیزه (کرمانی) 77583 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (عموشاهی) 77558 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه 77522
خریدار لوله گالوانیزه 77505
خریدار لوله گالوانیزه (پورعلیخان) 77120 در البرز،کرج
خریدار لوله گالوانیزه (رضا براری) 77072 در کرج

ساخت گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (شفق ) 77066 در استان کردستان

باسلام لوله نمره 4 گالوانیزه جهت مصرف به عنوان المک مخابرات نیاز داریم لطفا قیمت را اعلام فرمایید ضخامت 2و2/5


خریدارلوله گالوانیزه (ابراهیم لوایی) 77017 در گچساران
خریدار لوله گالوانیزه (رحیمی) 76979 در کردستان

صادرات لوله به عراق


خریدار لوله گالوانیزه (زیارانی) 76934 در طالقان زیاران

ساخت گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (منصوری) 76836 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله گالوانیزه (نهالستان مهرعلی زاده ) 76778 در ساری
خریدار لوله گالوانیزه (پورنقی) 76734 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (Mohammad) 76604 در نجف آباد

خریدار لوله گالوانیزه دست دوم جهت ساخت گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (پورطاهر) 76599 در اصفهان،نجف آباد
خریدار لوله گالوانیزه (محمد حسین روفی نیا) 76578 در کاشان

جهت تاسیس گلخانه در منطقه ای به وسعت 250 متر مربع برای پرورش ماهی زینتی


خریدار لوله گالوانیزه (سعیدی) 76559 در اصفهان

سلام لوله سایز 2.5(75)گالوانیزه دست دوم تعداد شاخه


خریدار لوله گالوانیزه 76530 در خوزستان

300 متر لوله گالوانیزه 2اینچ با ضخامت متوسط جهت فنی کشی


خریدار لوله گالوانیزه (ابراری) 76451 در تالش

لوله تقریبا دو اینچی ویک اینچ از یکونیمتر به بالا به مقدار دوتن


خریدار لوله گالوانیزه (قادر هادی پور) 76441 در فسا

تعداد180مترلوله4اینچ سه متری براچاه کشاورزی میخام.


خریدار لوله گالوانیزه (رضائی) 76352 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (وحیدی) 76338 در دهدشت

جهت اجرای 500 متر گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (شیر دل) 76287 در زنجان

لوله 8 و6 و5 و4جهت احداث گلخانه دست دوم سالم و گالوانیزه نیاز است


خریدار لوله گالوانیزه (حسن) 76273 در زاهدام
خریدار لوله گالوانیزه (حسنلو) 76207 در البرز،کرج
خریدار لوله گالوانیزه (احسانی) 76188 در یاسوج

لوله های دست دوم جهت حصار مزرعه پرورش شترمرغ


خریدار لوله گالوانیزه (بختیاری) 76121 در تهران.پاکدشت

نصاب گلخونه


خریدار لوله گالوانیزه (برزگر ) 76116 در مشهد

درود ..حدود 120متر لوله گالوانیزه با رزوه و بوش‌ن برای نصب داخل چاه اب


خریدار لوله گالوانیزه (راثی) 76094 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه 75905
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت عمران صنعت مکعب) 75904 در خرم آباد
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (فرحان پروین) 75898 در گیلان
خریدار لوله گالوانیزه (نظام) 75832 در پیرانشهر
خریدار لوله گالوانیزه 75805 در زنجان
خریدار لوله گالوانیزه 75718

گلخانه سبک و ارزان قیمت برای کشت الوورا


خریدار لوله گالوانیزه (حمید رضا یخکشی) 75478 در مازندران
خریدارلوله گالوانیزه (دکتر بیرانوند) 75429 در لرستان
خریدار لوله گالوانیزه 75424
خریدار لوله گالوانیزه (نصرتی) 75422 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 75374
خریدار لوله گالوانیزه (ورمزیار) 75246 در تهران،ورامین
خریدار لوله گالوانیزه (روزبه جعفری) 75084 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (اینی) 74947
خریدار لوله گالوانیزه (رسولی) 74928 در سیستان و بلوچستان
خریدار لوله گالوانیزه 74915
خریدارلوله گالوانیزه 74902
خریدار لوله گالوانیزه 74827
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (رضایی) 74718
خریدار لوله گالوانیزه 74716 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (محمدپور) 74588 در لرستان

خریدار لوله دست دوم


خریدار لوله گالوانیزه (رستگار) 74467 در شیراز

خریدار لوله گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه 74375 در خوزستان شهرستان امیدیه

به تعداد 60شاخه لوله گالوانیزه سه چهارم اینچ جهت لوله کشی آب منازل احتیاج دارم


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (خانم بهاری) 74353 در مازندران،عباس اباد

برای گلخانه 40 متری میخوام،لوله 6،4متری 18 شاخه،لوله2/5 ،6متری 18 شاخه ،لوله 3 ،6متری 2 شاخه


خریدار لوله گالوانیزه 74352 در قزوین
خریدار لوله گالوانیزه 74136 در تبریز

40 شاخه لوله نمره 3 جهت قفسه سازی سالن قارچ نیاز داشتم قیمت میخواستم بپرستم


خریدار لوله گالوانیزه (فتحی) 74015 در البرز،کرج
خریدار لوله گالوانیزه (سیاوش صفری) 74000 در شهرستان اسداباد
خریدار لوله گالوانیزه (سیاوش صفری) 73998 در شهرستان اسداباد

لوله جهت ابرسانی از چاه عمیق تا سر زمین به مقدار 400 متر


خریدار لوله گالوانیزه (خرمی) 73902 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه 73840 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (نصرت الله ذوالفقاری نیا) 73699 در چاه دادخدا ...خراسان رضوی

خریدار لوله های 4 و6 اینچ برای چاههای کشاورزی .


خریدارلوله گالوانیزه 73662
خریدار لوله گالوانیزه (واحد کریمی) 73566 در مایان سفلی

لوله دست دوم برای گلخانه میخواستم اگه میشه خم شده باشه لوله ها اماده نصب


خریدار لوله گالوانیزه (نصیری) 73524

قیمت لوله گالوانیزه 8 اینچ


لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. لوله مانیسمان اکراین لوله های فولادی بدون درز ساخت اکراین. لوله داربستی دست دوم لوله های فولادی مخصوص سازه های داربستی. خط تولید لوله سیاه تجهیزات دستگاه تولید لوله های فولادی آهن سیاه. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله DIN 2441 لوله های فولادی سنگین وزن تا 6 اینچ مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران. لوله DIN 2440 لوله های فولادی وزن متوسط مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران تا 6 اینچ. لوله فولادی DIN لوله های فولادی با متریال ST33 و ST37 (با کربن پایین) که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. لوله ASTM A312 استنلس استیل لوله های فولادی ضد زنگ استیل (آلیاژ فولاد، کروم، نیکل و مولیبدن) در گرید های 304، 316 و 321 مقاوم در برابر خوردگی. لوله ASTM A335 لوله های فولادی بدون درز مانیسمان قابل استفاده در دماهای بسیار بالا در گرید های مختلف تا 24 اینچ. لوله ASTM A179 آتشخوار لوله های فولادی بدون درز مانیسمان جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا. لوله ASTM A178 آتشخوار لوله های فولادی درز دار جوشی جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا 5 این. لوله ASTM A106 لوله های فولادی مانیسمان (بدون درز) مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها تا 48 اینچ جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری. لوله ASTM A53 لوله های فولادی مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری تا 26 اینچ. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. لوله گالوانیزه دست دوم لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله. لوله گالوانیزه سبک لوله های فولادی جداره نازک با پوشش فلز روی (گالوانیزاسیون). لوله گالوانیزه گلخانه لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای. لوله گالوانیزه گرم لوله های فولادی که به روش گالوانیزاسیون گرم پوشش دار شده اند. کپ فولادی درپوش جوشی لوله های فولادی. اتصالات لوله گالوانیزه کلیه اتصالاتی که جهت خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرد. لوله مانیسمان لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند. لوله گالوانیزه لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. مغزی گالوانیزه مغزی های رزوه دار فولادی با روکش روی که به آنها گالوانیزه گفته میشود. لوله گاز رسانی لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز.
لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود, مناقصات لوله گالوانیزه, نمایندگی لوله گالوانیزه, استعلام قیمت لوله گالوانیزه, ارسال لوله گالوانیزه, پخش عمده لوله گالوانیزه, قیمت لوله گالوانیزه, خرید لوله گالوانیزه, فروش لوله گالوانیزه, قیمت انواع لوله گالوانیزه, لیست قیمت لوله گالوانیزه, کارخانه تولید لوله گالوانیزه, تولید لوله گالوانیزه, تأمین لوله گالوانیزه, کاتالوگ لوله گالوانیزه, انواع لوله گالوانیزه, فیلم لوله گالوانیزه, آموزش لوله گالوانیزه, قیمت روز لوله گالوانیزه, خرید عمده لوله گالوانیزه, فروش عمده لوله گالوانیزه, عکس لوله گالوانیزه, بهترین لوله گالوانیزه, ارزانترین لوله گالوانیزه

نظرات کاربران در مورد لوله گالوانیزه

 • زینلی کرمان،رفسنجان سه شنبه 9 آذر 97

  لوله گالوانیزه 5 سه میلیمتر ضخامت
  ل.له گالوانیزه قطر 48میلیمتر ضخامت 3میل

 • لوله گالوانیزه مازندران،ساری سه شنبه 9 آذر 97

  سلام من لوله چهار اینج می خوام چه کنم
  سلام مجدد منخریدارم لوله می خوام برای پایه گلخونه
  لوله گالوانیزه 3ه اینج میخوام قیمت چنده؟

 • علیرضا زارع شیراز دوشنبه 9 آذر 97

  نیازمند تعداد 142شاخه لوله گالوانیزه1.1/2 با قیمت مناسب جهت داربست انگور

 • نیما اباذرپور هرمزگان یکشنبه 9 آذر 97

  2500 متر گلخانه میخوام بسازم نیازمند لوله گالوانیزه دسته دوم به مقدار 5500 متر لوله 2 ،لوله 3/4،و لوله 1 اینچ هستم با تشکر

 • اکبرپور خراسان رضوی،مشهد چهارشنبه 9 آذر 97

  قیمت لوله گالوانیزه رو میخواستم
  لوله گالوانیزه سایز 6 ضخامت 2
  سلام فروشنده لوله گالوانیزه جهت گلخانه دارین

 • اعتمادی تهران چهارشنبه 9 آذر 97

  25 شاخه لوله گالوانیزه با 3.6 قط مورد نیازه.کمترین قیمت لطفا

 • کرمانی تهران چهارشنبه 9 آذر 97

  سلام
  لوله گالوانیزه 1 اینچ
  قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ لطفا
  ضخامت 2.5

 • عموشاهی اصفهان چهارشنبه 9 آذر 97

  قیمت لوله 5 گالوانیزه میخاستم
  لوله گالوانیزه نمره 5 با ضخامت2.5
  اصفهان
  دست دوم ترجیحا

 • پورعلیخان البرز،کرج یکشنبه 9 آذر 97

  لوله 5 اینچ گالوانیزه سنگین قیمت چنده؟
  لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

 • منصوری خراسان رضوی،مشهد پنج شنبه 9 آذر 97

  نه من پیمانکار هستم
  لوله گالوانیزه و ابپاش
  نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر دو سر رزوه

 • Mohammad نجف آباد سه شنبه 8 آبان 97

  خریدار لوله گالوانیزه دست دوم جهت ساخت گلخانه

 • پورطاهر اصفهان،نجف آباد سه شنبه 8 آبان 97

  لوله گالوانیزه دست دوم موجود دارین ؟
  لوله گالوانیزه دست دوم ضخامت 3

 • برزگر مشهد شنبه 8 آبان 97

  درود ..حدود 120متر لوله گالوانیزه با رزوه و بوش‌ن برای نصب داخل چاه اب

 • دکتر بیرانوند لرستان دوشنبه 8 آبان 97

  سلام لطفا قیمت انواع لوله های گالوانیزه 2و3 و 4
  سلام لطفت قیمت لوله گالوانیزه 2و3و4 را اعلام بفرمایید
  ضخامت 2 میلیمتر میخوام

 • ورمزیار تهران،ورامین یکشنبه 8 آبان 97

  سلام قیمت لوله گالوانیزه برای گلخونه رو میخواستم
  برا خرید و ساخت گل خونه میخوام
  لوله 2 و 2.5

 • رسولی سیستان و بلوچستان پنج شنبه 8 آبان 97

  سلام
  وقتتون بخیر
  لوله 4 اینچ با ضخامت 4 میلی میخواهیم

  لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
  استان سیستان و بلوچستان -چ

 • رستگار شیراز دوشنبه 8 آبان 97

  خریدار لوله گالوانیزه

 • فتحی البرز،کرج پنج شنبه 8 آبان 97

  برای ساخت گلخانه لوله میخوام
  لطفا برام بر آورد هزینه میکنید
  لوله گالوانیزه

 • نصیری دوشنبه 8 آبان 97

  قیمت لوله گالوانیزه 8 اینچ

 • یوسفی مرکزی،خمین دوشنبه 7 مهر 97

  بنده خریدارم و مقداری لوله فلزی نیاز دارم
  سلام لطفا برای خرید مقداری لوله گالوانیزه از شما راهنمایی میخواستم
  ممنون از شما

 • پاتیل مشهدنوآور خراسان رضوی مشهد شنبه 7 مهر 97

  خریدار لوله گالوانیزه شماره 3 شاخه ای 10 تا 11.5 کیلویی هستیم و ضایعات لوله 15 الی 25 سانت و 40 سانتی هستیم

 • علی دماوندی ملایر دوشنبه 7 مهر 97

  نیازمند فنس و لوله گالوانیزه دست دوم سالم

 • حبیب عسکری کازرون دوشنبه 7 مهر 97

  حدود 50 تن لوله گالوانیزه جهت گلخانه نیازمندم .

 • علی اولادی قزوین دوشنبه 7 مهر 97

  نیازمند 180 الی 200 شاخه لوله گالوانیزه 1 اینچ هستم برای سالن قارچ

 • خواجه بوشهر دوشنبه 7 مهر 97

  وقت به خیر خریدار لوله گالوانیزه دست دوم گلخانه ای هستم
  لوله گالوانیزه گرم نمره 6 یا ضخامت 2/5 میلی متر شش متری 228
  اینا که پلی اتیلنه ربات محت