دنبال چه میگردید؟
گروه صنعتی طهرانی

لوله پلیکا

لوله پلیکا

953,000 ریال

قیمت انواع لوله پلیکا از 13,145 تومان تا 412,500 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله پلیکا، 7 مهر 1395 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله پلیکا با شماره 09033669994 - 09033669997 یا 03142442856 شرکت نگار آسیا تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله پلیکا تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

بازار لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف - استعلام قیمت لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

لوله پلیکا چیست؟

لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 6 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.3 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 16 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.2 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 23 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.2 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 10 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 20 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.3 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 30 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.5 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 9 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 13 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.7 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 25 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 10.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 38 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.1 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 16 کیلویی

لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.2 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 8 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7.7 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 33 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11.9 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 49 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.2 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 14 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 21 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 9 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 41 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 13.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 62 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.6 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 18 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.3 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 26 کیلویی

لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.5 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 10 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 51 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 14.9 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 77 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 22 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.9 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 32 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 12 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 10.8 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 65 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 16.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 97 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.5 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 28 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.6 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 41 کیلویی

لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.5 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.9 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 14 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 79 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 18.6 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 119 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.9 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 34 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7.3 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 50 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.3 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 19 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 13.4 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 100 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 20.8 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 149 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.5 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 43 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 62 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.5 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 23 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 15 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 125 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 189 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.2 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 55 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 79 کیلویی

لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.9 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 29 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 16.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 159 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 26.3 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 239 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 68 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 10.4 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 100 کیلویی

لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.2 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 37 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 19.1 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 202 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7.9 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 87 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 127 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.6 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 46 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 21.5 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 256 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.9 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 110 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 13.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 161 کیلویی

لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.4 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 56 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 134 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 14.6 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 197 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.5 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 71 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 26.7 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 395 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 169 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 16.4 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 248 کیلویی

لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 8 کیلویی

لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.9 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 88 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 30 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 499 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 12.4 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 214 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 18.4 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 313 کیلویی

لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی

لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 14 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 272 کیلویی

لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 20.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 397 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.6 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 4 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.3 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 16 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا فشار قوی
لوله پلیکا فشار قوی

لوله های پی وی سی با ضخامت دیواره بالا جهت تحمل فشار های بالا

چرا به لوله pvc میگوییم پولیکا؟

اولین شرکت تولیدی لوله و اتصالات U-PVC در ایران تحت نام کارخانه پولیکا در سال 1339 در شهرک صنعتی کرج با تکنولوژی کشور آلمان و کمک کارشناسان خارجی شروع به کار کرد. هم اکنون این شرکت جزء شرکت های تابعه پتروشیمی آبادان می باشد. لذا لوله های pvc در ایران به نام پلیکا شناخته می شوند.

قیمت روز لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا بر اساس وزن آن محاسبه میشود. ولی واحد شمارش آن شاخه است که به صورت شاخه های ۶ متری در کارخانه بریده میشود. در اصطلاح بازاری لوله های پلیکا در انواع مختلف فشار ضعیف، متوسط و قوی تولید میشود ولی پارمترهای دقیق فنی این لوله ها را میتوانید در جدول وزنی که در زیر آمده مشاهده بفرمایید. در حال حاضر لوله پلیکا حدود کیلویی ۵۵۰۰ تومان فروخته میشود. مثلا لوله پلیکا ۶۳ میلیمتر فشار ضعیف طبق جدول زیر باید حدود شاخه ای ۱۶۰۰۰ تومان فروخته شود.

جدول وزنی لوله های پلیکا

جدول وزنی لوله پلیکا
جدول وزنی لوله های pvc

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: شرکت نگار آسیا
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09033669994 - 09033669997

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله پلیکا

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله پلیکا از ۶۳ تا ۲۰۰ 0 صنعت سازان
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله 16 ابیاری 280 پلی مهدی
لوله پلی اتیلن از سایز ۱۶ الی ۴۰۰ 0 صنعت سازان
لوله PVCسایز 4*200 1,925,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 1.9*63 290,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 1.8*50 245,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 1.8*40 190,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 3.2*160 1,271,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 2.7*140 1,045,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 2.5*125 781,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 2.2*110 595,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 1.8*90 435,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 1.5*75 305,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 1.5*63 255,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 1.5*50 198,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 23.2*315 19,250,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 18.7*315 15,400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 15*315 12,540,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 12.1*315 9,845,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 9.7*315 8,135,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 7.7*315 6,460,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 18.4*250 12,100,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 14.8*250 9,845,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 11.9*250 7,925,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 9.6*250 6,123,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 7.7*250 5,130,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 6.2*250 3,949,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 18.2*200 9,240,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 14.7*200 7,480,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 6.2*315 4,897,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 4.9*250 3,062,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله PVCسایز 4.9*200 2,459,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله پلیکا
خریدار لوله پلیکا (شرکت مهندسی طرحهای برقی اصفهان) 34584 در هویزه-دشت آزادگان

خرید لوله ده بار 48 شاخه


خریدار لوله پلیکا (امید) 34491

سلام قیمت لوله پلیکا 110 فشار قوی لطفا


خریدار لوله پلیکا (میرعیسی پور ) 34453 در گیلان -آستارا

لوله1.2فشارقوی وزانو 90درجه دوطرف بوشن از جنس PVC. جهت استفاده سیم کشی ساختمان.


خریدار لوله پلیکا (ابزارحمید) 34431 در خوزستان - ماهشهر

باسلام -احتراما درخواست انواع لوله پلیکا جهت فروش را دارم لطفا همکاری نمایید.


خریدار لوله پلیکا (علی غلامرضاپور) 34405 در سیرجان

لوله 160 برای انتقال آب کشاورزی اما سیستم تحت فشار نیست


خریدار لوله پلیکا (تعاونی مسکنمنابع طبیعی ) 34331 در اراک
خریدار لوله پلیکا (مرتضی پور) 34212 در گچساران

لوله واتصالات پولیکا


خریدار لوله پلیکا (زمانی) 34187 در خوزستان

استعلام قیمت برای یک پروژه،30هزار متر لوله


خریدار لوله پلیکا (سیروس) 34042 در فارس

نیاز به 600 عدد لوله پلیکای فشار قوی دارم


خریدار لوله پلیکا (فروشگاه لوله واتصالات سن سبلی) 34002 در علی اباد کتول

خرید به صورت عمده


خریدار لوله سفید (محمدی) 33897

سلام لوله پلیکا ارزان که بشه تو بازار رقابت کرد چیزی هست لطفا راهنمایی کنید ولوله سفید کیفیت خوب


خریدار لوله پلیکا (بیشاپور) 33790 در فارس شیراز

خریدار لوله پولیکا


خریدار لوله پلیکا 33720
خریدار لوله پلیکا (جعفر صادقی) 33713 در سپیدان دالین

جهت فروش در مغازه الکتریکی


خریدار لوله پلیکا 33687 در سفید سنگ
خریدار لوله پلیکا 33672 در اهواز
خریدار لوله پلیکا 33519 در بندر ماهشهر
خریدار لوله پلیکا (خرم ابادی) 33518

سلام واسه لیست خرید لوله پولیکا خوزستان ازنوع ممتاز بایدچه کارکنم


خریدار لوله پلیکا 33430

سلام لیست قیمت لوله پلیکا و5لایه


خریدار لوله پلیکا 33429

لوله پلیکا و5لایه


خریدار لوله پلیکا (خلیل گوک) 33418 در منطقه ازاد انزلى
خریدار لوله پلیکا 33252 در خمینی شهر
خریدار لوله پلیکا (مجتبی ملکی) 33225 در تهران
خریدار لوله پلیکا (علی اندیشمند) 32954 در سیرجان

1600 متر لوله پلیکا سایز 200 با اتصالات


خریدار لوله پلیکا (اله زهی0) 32908 در ایرانشهر

فروشنده


خریدار لوله پلیکا 32886 در یزد
خریدار لوله پلیکا (عابد محمدی) 32870 در بیستون

نمایندگی بوتان هستم برای گسترش کار نیاز به همکاری با شرکت را دارم


خریدار لوله پلیکا 32818 در پیرانشهر
خریدار پاکت های کاغذی مصرفی کارخانه های تولید پلیکا 32676 در یزد

شرکت هایی که تولید لوله پلیکا دارند از مواد اولیه ای استفاده می کنند که داخل پاک های کاغذی می باشد شرکت مدرن کاغذ یزد تولید کاغذ کرافت دارد که این پاکت ها برای مواد اولیه خمیر کاغذ مورد استفاده این شرکت می باشد در صرت تمایل می توانید پاکت ها را پس از مصرف مواد داخل آن جمع آوری نمایید تا این شرکت با مبلغ خیلی خوبی آنها را از شما خریداری نماید با تشکر رضایی مدرن کاغذ


خریدار لوله پلیکا ضایعاتی (شهریاری) 32503

سلام. لوله پلیکا ضایعاتی میخواستم. از کجا میتونم تهیه کنم؟


خریدار لوله پلیکا (هادی) 32346 در سیرجان

برای ابیاری کم فشار زیر سطحی


خریدار لوله پلیکا (محمد رضایی) 32329 در شهریار

درخصوص فیلتراسیون محلولهای اسیدی


خریدار لوله پلیکا (مرتضی نتاج - شرکت ماریناسان) 32287
خریدار لوله پلیکا 32227 در میبد
خریدار لوله پلیکا 32153

سلام. قیمت لوله پولیکا 32 فشار متوسط با ضخامت 1.8 میلیمتر برای 200 شاخه


خریدار لوله پلیکا (حسین گرایی) 31952 در تربت جام

سلام خریدار لوله واتصالات پولیکاسری،110نیمه قوی استاندارد بصورت چکی،هستم باقیمت مناسب،


خریدار لوله پلیکا (احمدپور) 31831 در مشهد

پیمانکار ساختمانى


خریدار لوله پلیکا 31781 در کوندج
خریدار لوله پلیکا (ابزآلات بندر) 31756 در شهریار

خریدار لوله پلیکا هستم


خریدار لوله پلیکا 31755 در شهریار
خریدار لوله پلیکا (مسیبی) 31684 در فرح آباد

فروشنده لوازم ساختمانی و بهداشتی در فرح ابادم


درخواست لوله پلیکا (هادی خرم) 31578
خریدار لوله پلیکا (سیدعلی عباس کشاورز) 31492 در دهدشت
خریدار لوله پلیکا (آقای بیگی) 31431

قیمت لوله پلیکا سایز 200 و یا 8اینچ 25کیلوئی را می خوام هر شاخه شش متری چند بازیافتنی برای کشاورزی می خوام


خریدار لوله پلیکا 31384 در دلفان
خریدار لوله پلیکا (یاراحمدی) 31383 در خرم آباد
خریدار لوله پلیکا 31381 در رمکان
خریدار لوله پلیکا (شرکت آریو توان قشم) 31380 در رمکان

لوله پلیکا به قطر 300میلیمتر به ارتفاع 400میلی متر به تعداد 3100


خریدار لوله پلیکا (هادی خرم) 31279
خریدار لوله پلیکا 31277 در اهواز
خریدار لوله پلیکا (هادی خرم) 31276 در خراسان رضوی تربت حیدریه

نمایندگی فروش و لوله کشی شخصی


خریدار لوله پلیکا 31275 در اهواز
خریدار لوله پلیکا (مصطفی صفدری) 31213 در کرمان
خریدار لوله پلیکا 31085

لوله پلیکا با درصد پی وی سی 50 درصد لازم داریم


خریدار لوله پلیکا 31075

سلام قیمت لوله پلیکا شماره 8؟


خریدار لوله پلیکا (یاسینی ) 30954
خریدار لوله پلیکا 30947

سلام قیمت لوله پلیکا در تهران با کرج خیلی اختلاف داره؟


خریدار لوله پلیکا (یوسفی) 30778
خریدار لوله پلیکا 30733 در خنامان
خریدار لوله پلیکا 30694 در خوزستان
خریدار لوله پلیکا (فروشگا مصا لح ساختمانی) 30620 در خوزستان اندیمشک
خریدار لوله پلیکا 30614 در دارایی
خریدار لوله پلیکا (پتروشیمی لرستان) 30610 در خرم آباد

لوله فشار قوی 160 PVC


خریدار لوله پلیکا 30607

سلام لوله 400 پولیکا به ضخامت 10 میلیمتر و حدود 300 متر طول


خریدار لوله پلیکا 30341 در بندرعباس
خریدار لوله پلیکا 30275

میخواستم بدونم نزدیکترین نمایندگی فروش لوله پلیکا به میدان فاطمی -تهران کجاست


خریدار لوله پلیکا (نعمت الهی) 30258 در اصفهان
خریدار لوله پلیکا 30145

لوله پلیکا 3/4اینچ با شعاع بلند


خریدار لوله پلیکا (احمد رضایی همدان) 29979 در همدان

لیست قیمت برای خرید لوله از هر نوع


خریدار لوله پلیکا (شاهین) 29899

بورس خرید لوله پلیکا در تهران کجاست؟


خریدار لوله پلیکا (علی) 29772 در قزوین

لطف کنید بفرمایید برای شهرستان هم پخش دارید نحوه فروش ودرصد تخفیف


خریدار لوله پلیکا 29579

سلام . آیا در رشت یا در استان گیلان کارخانه تولید لوله پلیکا دارید


خریدار لوله پلیکا 29507 در یزد
خریدار لوله پلیکا (mohammad) 29504

قیمت لوله های پلیکا درچه رنجی است؟


خریدار لوله پلیکا (قربانی) 29481
خریدار لوله پلیکا 29443

قیمت کار کرد لوله پلیکا در همهی سایز


خریدار لوله پلیکا (میرزایی) 29380

لوله بلیکا 200 برای انتقال اب


خریدار لوله پلیکا 29313

سلام.خریدبه صرفه لوله پولیکا


خریدار لوله پلیکا 29213

لوله پلیکای اینگل بهتره یا نگین


خریدار لوله پلیکا 29197

سلام.لوله پلیکافاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده


خریدار لوله پلیکا 29121

قیمت لوله پلیکا برای برق کلری در فضای پارک متری ؟


خریدار لوله پلیکا (اسدالله مکی ابادی) 29097 در سیرجان-کافه مور

لوله برای آبیاری باغات


خریدار لوله پلیکا (رنجبر) 28864 در بم

با سلام و احترام متراژ 180 متر لوله پلیکا 16 اینچ(ناودانی)مورد نیاز اینجانب می باشد با تشکر


خریدار لوله پلیکا 28776
خریدار لوله پلیکا (کریم) 28775

لوله پلیکا


خریدار لوله پلیکا 28694 در تهران
خریدار لوله پلیکا (بارانی کشت ماد) 28683 در استان کردستان شهرستان دیواندره

بنده به تازدگی شرکتمو راانداختم- در مورد نرخ ها- شرایط فروش و.........


خریدار لوله پلیکا (صداقت) 28667

خرید لوله یو پی وی سی 40 فشار قوی(تا6 بار)


خریدار لوله پلیکا 28337

قیمت لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7


خریدار لوله پلیکا (غلامرضا کارگر) 28311 در یزد

سلام لوله پلیکا با قطر داخلی 202 و خارجی 225 موجود دارید یا خیر ممنون میشم بهم اطلاع بدین


خریدار لوله پلیکا (مهدى علیزاده) 28305 در خرم آباد

درخواست خرید لوله ١٦٠ و٢٥٠ به متراژ بالا جهت زهکشى


خریدار لوله پلیکا (غلامرضا کارگر) 28280 در یزد

سلام لوله پلیکا به ضخامت قطر داخلی 202 و قطر بیرونی 225 میخواستم اگر موجود هست بنده رو مطلع کنید ممنون


خریدار لوله پلیکا 28261
خریدار لوله پلیکا (محمد قربانی) 28256 در اسلامشهر

ابزار فروشی عمده


خریدار لوله پلیکا (ثابت) 28158 در تبریزهریس

فروشنده هستم


خریدار لوله پلیکا 28123

سلام لوله پلیکا با سایز 750 میلیمتر یا بزرکتر وجود دارد ایا امکان تولید وجود دارد


خریدار لوله پلیکا 28110 در همدان
خریدار لوله پلیکا 28071

قیمت لوله پلیکا 6 بار سایز 200


خریدار لوله پلیکا 28042

باسلام،لوله پلیکا200 و 250 با ضخامت های مختلف شاخ 6متری کیلویی چنده؟


خریدار لوله پلیکا (شرکت کشاورزی لاچین خیراله بیگلری) 27719 در سیرجان

برای طرح های کشاورزی (ابیاری زیر سطحی) لوله های سایز نود و صد وده نیاز دارم


اپل فايو اس32 خيلي تمیز نقدی1050شرایطی1200 برای مشاهده گوشی هاي کارکرده بيشتر به کانال همراه جاويدبپيونديد#تور_هوايى_تفليس_نوروز96 پرواز از تبريز 1,990,000 تومان(تخفيف نقدى ويژه اعضا كانال)تمیز کردن آن یک نوع پیشگیری جهت بیماری و آفات می باشد. با توجه به عکس ارسالی شما این آفات اگر بصورت پنبه ای و در داخل آن حشره کوچکی باشد پسیل هست. فروش لوله پلیکا با تمیز کردن رفع می شود★ایمن سیستم★ ◀سبدی*1100قلمی ◀هرآنچه ازIP بخواهید ◀اطلاعات دوربینهای جدید *AHD 3Mgp- 2Mgp *IP 1Mgp - 2Mgp ◀را درکانال جستجو کنید؛ ■021 77656927 ●77654089 ◀عمده؛ ● *سلطانی فروش لوله پلیکاجیم کالینز در کتاب از خوب به عالی : 《خوب دشمن عالی است.》 ما نمی خواهیم به خوب بودن و معمولی بودن رضایت بدهیم. لوله ما میخواهیم "بهتر از خوب" باشیم✳️ زغال فشرده قالبی ⭕️مخصوص کباب و باربیکیو ⭕️در تناژ با کیفیت عالی ⭕️بسته بندی کارتن 8 کیلویی ⏪ ارسال به سراسر کشور لینک عضویت در کانالخانمای عزیزماشین لباسشوییه هفت کیلویی بی نقص وایرادسالم باشه به قیمت مناسب می خوام هر کی داره بیاد پیوی

ارایه کنفرانس موضوع:حقیقت ا قیمت از محمد تا القاعده و داعش ارایه دهنده : بانو آندیا امشب ساعت 21 گذری بر ادیان و خدایان لوله پلیکانماسازان پارسا: این کوچولو گفت میخواد شبیه پدرش بشه،اونوقت مادرش اونو شبیه پدره گریمش کرد حالا واکنش بچه لوله پلیکا رو ببینیدمصرف جعفري در افراد سيگاري علاوه بر كاهش بوي بد دهان و قیمت ت ريه ها خطر ابتلا به سرما خوردگي را در آنها كاهش مي دهد.▂▃▄▅▆▇█▓▒░ځاݦد ░▒▓█▇▆▅▄▃▂ لینک ورودبه گروه مشاوره حقوقی مشاورین املاک،مشاوره جهت قراردادها وهرنوع معامله ملکی وغیره،دریافت حق الزحمه خارج ازتعرفه.آخر از عشق زهرای اطهر دیوانه میشوم ارباب ظهورکند مطمعناً سربازش میشوم ترس دارم وقت انتقام آقا جنونم بگیرد بگم به من وادارید،من بامغیره کار دارمخدمات لیزر برش حکاکی با طراحی رایگان سری کردن اندازه بوسیله کامپیوتر کاملا دقیق برش الگو لیزری داغی و طلاکوب آدرس خ هلال احمر عباسی جنوبی فروش لوله پلیکا پاساژ کلامی ط2پ8-2 تلفن 55681583 کارگاه تا پایان اسفند بصورت شبانه‌روزی آماده خدمت رسانی میباشداز حکیمی پرسیدند: چرا هیچ از عیب مردم سخن نمیگویی؟ حکیم گفت: هنوز از محاسبه ی عیب های خودم فارغ نشده ام تا به عیب های دیگران بپردازم

تراکتور 475 باگاوآهن چهار خیش و بدون راننده زمین رو شخم میزنه کانال کشاورزانبا قیمت . دوستان گرامی این کار تنخور فوق العاده و شیکی داره. کالکشن بهاره مزون ملکه رسید خوشحال میشیم مزون تشریف بیارین و اجناسمون رو ببینید. عزیزانی که لینک کانال مزون قیمت لوله پلیکا ملکه و آدرس رو میخوان بیان پی ویکارگزار بورس اوراق بهادار: خدمات متفاوت کارگزاری اعتبار تخفیف کارمزد مشاوره حرفه ای سیگنال خرید و فروش گروه vip اصلاح لوله پلیکا پرتفو اطلاعات بیشتر با 1آپارتمان کلید نخورده مجلل گیلاوند فروش فوری سه نبش طبقه اول کف سرامیک پکیج انباری دوخواب کابینت لوله پلیکا ام دی اف تماساقای سعیدی کیا بارها قول دادن ولی همش الکی بوده ،امیدواری اقای امینی تونل رو افتتاح نمیکنه ، بودجه میخاد همین بالای 90درصد تونل درست شدهایشان‌از‌مسولان‌استانی‌خواستند‌که‌تا‌اربعین‌تونل‌تموم‌بشه‌مسولین‌استانی‌گفتند‌تا‌دهه‌فجر‌میرسه‌‌امامتاسفانه‌دهه‌فجر‌هم‌گذشت‌وپروژه‌تموم‌نشد فروش لوله پلیکانمک دان و فلفل دان طرح قلب جنس چینی همراه استند بامبو طراحی زیبا و خلاقانه ابعاد: 5*3.2*8.5 سانتیمتر قیمت 16 هزار تومان پرداخت در محل

اگه متنو‌کامل‌بخونید‌حتی‌به‌بنیاد‌مستضعفان‌‌که‌سرمایه‌دار‌اصلی‌شرکت‌جنرال‌مکانیکه‌هم‌واسه‌پیگیری‌مراجعه‌کرده فروش لوله پلیکا✅اخلاق در مشاوره و روان درمانی،ethics in psychotherapy and counseling، 2016، Wiley ✅برای آشنایی با جدیدترین منابع علمی به کانال کتابخانه زبانهای خارجی بپیوندید:-- فروش اکانت مجازی -- زیر قیمت همه جا -- غیر ریپورت -- اکانت امریکا -- قیمت لوله پلیکا قیمت فقط و فقط 2 تومن -- اموزش ساخت اکانت امریکا غیر ریپورت فقط و فقط 10 هزار تومن -- جهت خرید به ایدی زیر مراجعه کنید --اگر زبان مادری من بنیان دولت تو را بە لرزە درمی آورد، احتمالا این بدان معناست کە دولتت را بر خاک من بنیاد نهادەای! "موسی عنتر" کپی قیمت لوله پلیکا از کانال استاد بیژن رحمانی(بۆکان)تولیدوفروش مستقیم فله یابسته بندی شده واشرهای درب سوپاپ پژو405پراید_پرایدیورو4_تیبا_زانتیا_ریو_واشردرب گیربکس206_واشرمنی فولد405و206_اورینگ دوربوش واورینگهای سوزن انژکتورپرایدوپژو درضمن سفارش طراحی وتولی دهرگونه قطعه لاستیکی ولاستیک وفلزپذیرفته میشود لطفاpvدستبند #مروارید و مهره #سواروسکی با زنجیر #استیل طلایی. (قابل ساخت در رنگ های مختلف) قیمت: 15 هزار تومان. سفارش:توسان2017،فول ايربگ،يورو6،صندوق برقي،رادار بغل،مانيتور بزرگ فابريك،رينگ18،سنسور عقب و جلو،كروز،زنون،نويگيشن ايران، 02122782020

گروه مهندسین مشاور خدمات مشاوره اداری، حقوقی، مالی لوله پلیکا و معادن، صنایع تولیدی، صنایع ذوبی،مهندسی و تامین مالی پروژه هااین کشتی تفریحی را میتوان اجاره کرد. فقط برای استفاده از آن باید هفته ای 2 میلیون دلار پرداخت نمود. این کشتی متعلق به یک تاجر روس لوله پلیکا به نام یوری شفلر است که قیمت آن بالغ بر 330 میلیون دلار است. ®

لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف
لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف, قیمت لوله پلیکا, خرید لوله پلیکا, فروش لوله پلیکا, قیمت انواع لوله پلیکا, لیست قیمت لوله پلیکا, کارخانه تولید لوله پلیکا, تولید لوله پلیکا, تأمین لوله پلیکا, کاتالوگ لوله پلیکا, انواع لوله پلیکا, فیلم لوله پلیکا, آموزش لوله پلیکا, قیمت روز لوله پلیکا, خرید عمده لوله پلیکا, فروش عمده لوله پلیکا, عکس لوله پلیکا, بهترین لوله پلیکا, ارزانترین لوله پلیکا