دنبال چه میگردید؟
گروه صنعتی طهرانی

لوله جداره چاه

لوله جداره چاه

890,000 ریال

قیمت انواع لوله جداره چاه از 58,000 تومان تا 120,000 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله جداره چاه، 1 فروردين 1396 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله جداره چاه با شماره 09128471129 یا 02166318901 بازار آهن تهران تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله جداره چاه تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله جداره چاه

قیمت لوله جداره چاه - لوله هایی که اغلب از جنس فولاد و پی وی سی هستند و برای چاه به صورت شیار دار تولید میشوند

بازار لوله جداره چاه - لوله هایی که اغلب از جنس فولاد و پی وی سی هستند و برای چاه به صورت شیار دار تولید میشوند ایران - کارخانه تولید کننده لوله جداره چاه - لوله هایی که اغلب از جنس فولاد و پی وی سی هستند و برای چاه به صورت شیار دار تولید میشوند - استعلام قیمت لوله جداره چاه - لوله هایی که اغلب از جنس فولاد و پی وی سی هستند و برای چاه به صورت شیار دار تولید میشوند

لوله جداره چاه چیست؟

لوله جداره چاه
لوله جداره چاه

لوله هایی که اغلب از جنس فولاد و پی وی سی هستند و برای چاه به صورت شیار دار تولید میشوند

لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 4 میل
لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 4 میل

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 159 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 4.37 میل
لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 4.37 میل

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 174 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 4.5 میل
لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 4.5 میل

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 179 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 4.85 میل
لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 4.85 میل

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 193 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 5 میل
لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 5 میل

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 199 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 5.4 میل
لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 5.4 میل

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 214 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 5.6 میل
لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 5.6 میل

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 221 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 6 میل
لوله جداره چاه فولادی 10 اینچ ضخامت 6 میل

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 237 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 4 میل
لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 4 میل

لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 190 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 4.37 میل
لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 4.37 میل

لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 206 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 4.5 میل
لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 4.5 میل

لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 212 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 4.85 میل
لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 4.85 میل

لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 229 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 5 میل
لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 5 میل

لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 236 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 5.4 میل
لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 5.4 میل

لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 254 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 5.6 میل
لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 5.6 میل

لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 264 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 6 میل
لوله جداره چاه فولادی 12 اینچ ضخامت 6 میل

لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 282 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 4 میل
لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 4 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 208 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 4.37 میل
لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 4.37 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 227 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 4.5 میل
لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 4.5 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 234 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 4.85 میل
لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 4.85 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 252 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 5 میل
لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 5 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 259 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 5.4 میل
لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 5.4 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 280 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 5.6 میل
لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 5.6 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 290 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 6 میل
لوله جداره چاه فولادی 14 اینچ ضخامت 6 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 310 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 4 میل
لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 4 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 238 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 4.37 میل
لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 4.37 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 260 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 4.5 میل
لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 4.5 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 268 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 4.85 میل
لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 4.85 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 288 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 5 میل
لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 5 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 297 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 5.4 میل
لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 5.4 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 320 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 5.6 میل
لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 5.6 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 332 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 6 میل
لوله جداره چاه فولادی 16 اینچ ضخامت 6 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 355 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: بازار آهن تهران
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02166318901
 • همراه: 09128471129

لیست قیمت لوله جداره چاه
قیمت لوله جداره چاه

لوله جداره چاه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله جداره چاه

ثبت سفارش خرید لوله جداره چاه:

 • خریدار لوله جداره چاه
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله جداره چاه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله جداره چاه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله هایی که اغلب از جنس فولاد و پی وی سی هستند و برای چاه به صورت شیار دار تولید میشوند

قیمت انواع لوله جداره چاه

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله جداره چاه 12 اینچ 5 میل 1,000,000 AnaCo - نگار آسیا
لوله جداره چاه 12 اینچ 3/8 میل 0 AnaCo - نگار آسیا
لوله جداره چاه ۱۰ اینچ 5 میل 850,000 AnaCo - نگار آسیا
لوله جداره چاه 12 اینچ 6 میل 1,200,000 AnaCo - نگار آسیا
لوله جداره چاه 12 اینچ 4/8 میل 0 AnaCo - نگار آسیا
لوله جداره چاه ۱۰ اینچ 6 میل 1,040,000 AnaCo - نگار آسیا
لوله جداره چاه ۱۰ اینچ 4 میل 720,000 AnaCo - نگار آسیا
لوله جداره چاه 12 اینچ 5/8 میل 0 AnaCo - نگار آسیا
لوله جداره چاه 12 اینچ 4 میل 840,000 AnaCo - نگار آسیا
لوله جداره چاه ۱۰ اینچ 5/8 میل 0 AnaCo - نگار آسیا
لوله جداره چاه ۱۰ اینچ ۳ میل 580,000 AnaCo - نگار آسیا
لوله فولادی 8 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 28,900 شرکت فولاد آراد
لوله فولادی 10 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 28,200 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 48 اینچ به ضخامت 12 میلیمتر 33,500 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 64 اینچ به ضخامت 12.7 میلیمتر 29,500 شرکت فولاد آراد
لوله درزمخفی درجه یک 20 اینچ به ضخامت 9.5 میلیمتر 33,000 شرکت فولاد آراد
لوله گازی روکار 1 اینچ به ضخامت 3 میلیمتر 29,300 شرکت فولاد آراد
لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت 5 میلیمتر 37,000 شرکت فولاد آراد
لوله سفید 2.60 mm الی 3 ضخامت کیلویی 41,680 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm ضخامت کیلویی 43,864 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه سه 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 3/30 الی 4/85 30,387 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت کمتر از 2.5 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 5 mm کیلویی 40,357 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.35 الی 2.5 ضخامت کیلویی 42,787 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه دو 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/8 الی 3/25 30,877 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 3 الی 8 29,140 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 3.25 mm کیلویی 40,905 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm الی 2.35 کیلویی 43,255 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله کمر جوش 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 5 و بیشتر 29,406 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/5 الی 2/7 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
تیرهای چراغ برق گالوانیزه 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
پرفیل های مبلی 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
تولید لوله های پلی اتیلن از سایز 40 تا 200 0 نارون بسپار شرق
لوله های 5لایه و پلی اتیلن و نوارتیپ 0 نارون بسپار شرق
فروش لوله لوله های گالوانیزه گلخانهای 0 فروشگاه کیهان متال
پارسی پایپ (لوله های الیاف دار) 6 اینچ 30,000 طوس کاویان
لوله دوجداره کاروگیت PVC-U کوپلر دار سایزهای 160 الی 500 میلیمتر همراه با 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 800 میلیمتر همراه با واشر 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله دوجداره کاروگیت PVC-U کوپلر دار همراه با واشر سایز 315 میلیمتر 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
شرکت های تولید کننده لوله جداره چاه

 • AnaCo - نگار آسیا
  اعلام قیمت کلیه کالاهای مجاز در زمینه لوله، اتصالات و شیر آلات

 • شرکت آوند سازه
  شرکت آوند سازه نماینه اصلی شرکت فاراب و در زمینه شیرالان چدنی و اتصالات و لوله و.... فعالیت دارد.

  گروه بازرگانی آوند سازه در زمینه فروش و پخش کلیه شیرآلات و تجهیزات صنعتی ساختمانی را در زمینه لوله و اتصالات فراهم نموده . نمایندگی اصلی و مرکزی شرکت شیر آلات صنعتی چدنی فاراب (منا) نمایندگی انحصاری اتصالات فشار قوی شرکت EFA نمایندگی شرکت شیر آلات صنعتی چدنی مهاب آب ایرانیان نمایندگی شیرآلات برنجی شرکت سامین نمایندگی شیرآلات برنجی CIM VALVE ایتالیا نمایندگی شیرآلات برنجی KITZ ژاپن اتصالات فولادی ، دنده ای و چدنی فلنچدار فشار قوی آب ساران واردات و تامین کننده لوازم صنعتی و ساختمانی لوله های فولادی شرکت آوند سازه پدیده آب آدرس دفتر مرکزی : تهران – یوسف آباد – خ ابن سینا نبش 1/19 ساختمان نیرو گروپ تلفندفترمرکزی:88705639 و 88720797 و 88706373 فکس: 89774040
  فروش لوله جداره چاه در تهران


 • شرکت خدمات مهندسی آب ابزار باقران
  نمایندگی انحصاری میراب در خراسان جنوبی

  فروشنده و تامین کننده کلیه تجهیزات خطوط انتقال آب و فاضلاب شامل شیرآلات چدنی و برنجی ،لوله های فولادی ،پلی اتیلن ،چدن.لوله های آبده نماینده لوله و ماشین سازی ایران ،چدنیت صدر .کنتورهای هوشمند کشاورزی و حجمی .اتصالات چدنی داکتیل و خاکستری دریچه های منهول استانداردو تایید آب و فاضلاب و... آدرس: خراسان جنوبی .بیرجند .چهارراه انقلاب .ابتدای بلوار شهید فایده .بعد از نانوایی. تماس: 32233057-056 ایمیل: South.khorasan@mirab-valves.com
  فروش لوله جداره چاه در خراسان جنوبی


 • شرکت فولاد آراد
  بازرگانی و تولید لوله های فولادی

  شرکت فولاد آراد فعال در زمینه تولید و تأمین لوله های فولادی به منظور استفاده داخلی و صادرات به کشورهای همسایه تولید انواع لوله درزدار (درز مستقیم، درز مخفی و اسپیرال) و تأمین انواع لوله بدون درز (چین، ترک و ...)
  فروش لوله جداره چاه در اصفهان


 • شرکت نورد ولوله سپنتا
  نماینده فروش لوله سپنتا(لوله های فولادی)

  -لوله های فولادی مورد مصرف در گاز رسانی منازل -لوله های فولادی مورد مصرف در شبکه شهریAPI -لوله های گالوانیره مورد مصرف درآبرسانی -لوله مبلی با ضخامت وسایز های مختلف -تیر برق فولادی و گالوانیزه (مخصوص روشنایی معابر) - لوله های درجه دو یا سه جهت استفاده گاردریل جادها وساخت وسایل مختلف مانند صندلی و... آدرس: مازندران -بابلسر -شهرک دریاکنار خیابان 17 کوچه 7 الف پلاک 1484 همراه: 09121092009 (فضایلی) تماس:01135280584 و 01135281244 (قنبرزاده) کانال ارتباطی:SEPANTA_MAZANDARAN@
  فروش لوله جداره چاه در مازندران


 • فراگیر سپنتا
  تولید کننده و فروشنده لوله های فولادی و پایه چراغ های روشنایی

  شرکت سپنتا تولید کننده لوله های فولادی وپایه چراغ های روشنایی و تیرهای انتقال نیرو .فروش مستقیم لوله سپنتا از درب کارخانه سپنتا آدرس: تهران . کیلومتر 9 جاده قدیم تماس: 02126765186
  فروش لوله جداره چاه در تهران


 • ماهان صنعت مهرسا
  تامین داخلی آهن آلات ماهان

  -تامین لوله های فولادی در انواع سایزها و رده ها . -تامین و پخش انواع لوله های پلی اتیلن. پلی پروپیلن.پلیکا. پنج لایه -پخش انواع مصالح ساختمانی - تامین انواع ابزار دقیق - پخش انواع بلبرینگ های ماشینی.صنعتی.کشاورزی تلفن تماس: 02166315057 و 09128471129 آدرس: شادآباد.بازارآهن.بهاران1 بلوک 28 مجتمع تجاری نمونه پارس .طبقه 2 واحد 30
  فروش لوله جداره چاه در تهران


 • کالای آهن شکوری
  فروش لوله آب ، فروش لوله گاز ، فروش لوله سیاه ، فروش لوله درزدار، فروش لوله بدون درز، فروش لوله فولادی

  کالای آهن شکوری بورس انواع لوله آب ، لوله فولادی ، لوله گاز ، لوله مانیس گاز ، لوله بدون درز ، لوله گالوانیزه ، لوله درزدار ، لوله سیاه ، لوله سفید ، لوله شوفاژی ، لوله مبلی ، لوله گلخانه ای ، لوله داربستی ، لوله مانیسمان ، لوله روسی ، لوله چینی ، لوله رومانی ، لوله اسپانیا ، لوله اکراین ، لوله رده دار (Sch 20,Sch 30,Sch 40,Sh 80) ، *هرگونه کپی برداری از مطالب ، پیگرد قانونی دارد* لوله صنعتی ، لوله درز جوش مستقیم ، لوله اسپیرال از 0.5 اینچ تا 120 اینچ تهیه و توزیع لوله های فولادی مطابق با استاندارهای API 5L,GOST, ASTM A106,ASTM A53, DIN,AWWA C200 در Grade های B,X42,X52,X60 ,... تامین کننده لوله های فولادی از محصولات تولیدی کارخانجات ساوه ، صفا ، سپنتا ، سپاهان ، اهواز ، سمنان ، سدید ، کالوپ ، مرند ، فروش انواع لوله جهت مصارف در صنایع آب ، تصفیه خانه ، صنایع نفت ، صنایع گاز ، صنایع خودرو سازی ، صنایع برودتی ، پتروشیمی ، کشاورزی ، آبرسانی ، جداره چاه ، گلخانه ، فنس ، حصار کشی ، سازه های فلزی ، سازه های سبک ، دکل های مخابراتی ، دکل های انتفال نیرو ، سیستم های خنک کننده ، سیستم های تهویه ، هوای فشرده ، کابل برق ، سازه های فضایی ، دکل های روشنایی ، شمع کوبی تهیه اقلام مورد نیاز پروژه ها از قبیل بولت ، صفحه ستون ، پلیت ، نبشی ، ورق ، پروفیل ، قوطی ، تیرآهن ، میلگرد تلفن: 66317075-021 تلفکس: 66316024-021 همراه: 5073608-0912 pipeiran@yahoo.com *هرگونه کپی برداری از مطالب ، پیگرد قانونی دارد* WWW.LOLEH.IR Production of typical of Oil, Gas and Water pipes in comparison with global standards. ROLLING & PIPE MILLS CO. Roll Bending: Double Submerged Longitudinally Arc welded line pipes. Size Range: 20 Inch-64 Inch(6.4-38.1 mm thickness). Application: Gas, Oil & petrochemical industries ACC. TO API 5L, PLD111 & IPS-M-PI-190(up to X70). Water, Industrial and Structural Applications. ERW: High Frequency Induction Welded Pipes. Size Range: 8 Inch-24 Inch(4-20.6 mm thickness). Application: Gas, Oil & petrochemical industries ACC. TO API 5L & IPS-M-PI-190(up to X70). Water transmission ACC. To AWWA C200 and other relevant Industrial & Structural Purposes. Spiral: Double Submerged Spiral Arc welded line pipes. Size Range: 20 Inch-120 Inch(6-25.4 mm thickness). Application: Water transmission (ACC to AWWA C 200). Structural Industrial & Pipe Applications. www.loleh.ir *هرگونه کپی برداری از مطالب ، پیگرد قانونی دارد* تلفن: 66313954-021 تلفکس: 66206005-021 همراه: 5073608-0912
  فروش لوله جداره چاه در تهران

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله جداره چاه
خریدار لوله جدار چاه (کاظم) 34092 در اقلید بخش حسن اباد

لوله جدار درز دار 12 اینچ برای چاه میخوام قطر 5میل به متراژ 200 متر میخواستم ببینم قیمت متری چنده ممنون بعد اقساط هم کار میکنین


خریدار لوله جداره چاه 33508 در زرقان
خریدار لوله جداره چاه 33122 در تبریز
خریدار لوله جداره چاه 33094 در شیراز
خریدار لوله جداره چاه 32567
خریدار لوله جدار چاه (منوچهر خانی) 32566 در تبریز

کمک حفار چاه اب کشاورزی


خریدار لوله جداره چاه 32454 در شیراز
خریدار لوله جداره چاه (یحیی گودینی) 32197 در کنگاور

خرید لوله جدار چاه 14 اینچ ضخامت 6 میل


درخواست لوله جداره چاه 31585
خریدار لوله جداره چاه (بهبود زارعی) 31322 در شهر جدید صدرا

تعداد سی سی شاخه لوله ده این میخواهم


خریدار لوله جدار چاه (عادل مظاهری) 31183 در اذربایجانشرقی شهرستان هشترود روستای چراغچی
خریدار لوله جداره چاه 30001
خریدار لوله جدار چاه (علی مهری) 29991 در کرمانشاه

مشاوره وخریدلوله جداره چاه عمیق


سفارش لوله جداره چاه فولادی (حمید) 29931 در بروجن
خریدار لوله جداره چاه 28429 در بروجن
خریدار لوله جداره چاه (زارع ) 28034 در شیراز

خواستار 200 متر لوله جداره 12 اینج و صد متر 20 اینج بصورت نصف نقد و بقیه چک برداشت محصول برج 5 اینده


خریدار لوله جداره چاه 27861 در اصفهان
خریدار لوله جدارچاه 26752
خریدار لوله جدارچاه (داود) 26401 در ارومیه

باعرض سلام و خسته نباشید


خریدار لوله جداره چاه 26046 در شیراز
خریدار لوله جدار چاه دسته دوم (شاملی) 24151 در مازندران نکا

لوله جدار20اینچ 6 ضخامت اگر دست دوم هم دارید بفرمایید


خریدار لوله جدار چاه 23529

نمایندگی میخوام واسه شهر ارومیه هستم


خریدار لوله جداره چاه 23517
خریدار لوله جدارچاه 23490
خریدار لوله جداره چاه 23414 در اصفهان
خریدار لوله جدار چاه (صمیمی) 23413 در ایرانشهر

احتیاج 50 متر لوله جداره


خریدار لوله جداره چاه 23159 در همدان
خریدار لوله جداره چاه 22431 در شیراز
خریدار لوله جدار چاه (سید علی رسولی) 21775 در اصفهان
خریدار لوله جداره چاه 21712 در اصفهان

تولید و فروش لوله های upvc جدار چاه بصورت ساده و مشبک


خریدار لوله جدارچاه (کاویانی) 21316 در اصفهان

باسلام شرکت حفاری چاه اب عمیق دراستان یزد داریم وخواستار همکاری در خرید لوله جدار _لوله ابده وشافت وغلاف ودیگر تجهیزات چاه اب هستم باتشکر


خریدار لوله جداره چاه 20546 در قزوین
خریدار لوله جداره چاه 20059 در اصفهان
خریدار لوله جداره چاه 20001
خریدار لوله جداره چاه 19986 در قزوین
خریدار لوله جداره چاه 19929 در اصفهان
خریدار لوله جداره چاه 19710 در اصفهان
خریدار لوله جدارچاه (وحید صالحی) 19709 در فارس
خریدار لوله جدارچاه (وحید صالحی) 19635 در فارس
خریدار لوله جداره چاه 19435
خریدار لوله جداره چاه 19433
خریدار لوله جداره چاه (آقای عبودی) 19349 در فارس شیراز

سلام خریدار200متر لوله جادار 12اینچ 6میل هستم


خریدار لوله جدار چاه 17453
خریدار لوله جدار چاه 16961
خریدار لوله جداره چاه 16960 در سعادتشهر
خریدار لوله جداره چاه (قمري) 16871 در تهران
خریدار لوله جداره چاه 16250
خریدار لوله جدار چاه 15560
خریدار لوله جدار چاه (مرتضی دانه چین) 15501 در کرمان -- بردسیر

جدار چاه به اندازه 120 متر قیمت میخوام


خریدار لوله جداره چاه 13977
سفارش لوله جداره چاه (نوری) 12253

باسلام و خسته نباشید قیمت لوله های جداری که ثبت کردید بر حسب شاخه است ؟ و نوع و جنس آن چیست و چه شرکتی؟؟ مچکرم


DMC 64v سال ساخت 2003 ابعاد640 640 600 سرعت فروش لوله جداره چاه اسپیندل 12000rpm کنترل زیمنس840d سرعت محورها70متر در دقیقه نقویمژده به همشهریان گرامی ✨53 جایزه بمناسبت 53 سالگی مدرس✨ شعبه1: خیابان مدرس،چهارراه شهربانی 011 323 38 447 شعبه2: خیابان طالقانی،جنب سپاه 011 321 قیمت لوله جداره چاه 93 336 با ما در ارتباط باشیدمرکز رنگ ولایت های اروپایی وآمبره وغیره تمامی در سالن نازنین مریم برای تمامی دوستان ومشتریان عزیز با مواد عالی✳️ قدیر 1395/12/14 ذرت علوفه ای (بارگیری از دزفول) بسته بندی 30کیلویی و 1 تنی-فی:220تومان فله-فی:195تومان ✅ فى كف ، همگام با بازار ✅ 02155656754 ☎️ 02155654128 ☎️ ‏‎عضويت:فیشِ من با فیشِ تو مثل هم است!!! صفرهایش اندکی بیش و کم است با فروش لوله جداره چاه کدامین دین و شرع کردند حساب!!! این چه خطی از خطوط عالم است؟؟؟علیرضا روزگار آهنگ زیبا و جدید علیرضا روزگار با نام " قلبم " منتشر شد. جدید ترین آهنگهای خوانندگان ایرانی را در کانال Iranian New Music بیابید. لوله ه یه پارچه میبره خیاطی میگه اینو برام بدوز... فردا نیام بگی برق رفت! سوزن شکست! نخ نبود! چرخ خراب بود! عموم مرد! دائیم مرد!!! اصلا بده نمیخوام بدوزی!

اکانت Mشما که هرچی توکشو کمد لباس دارین دونه دونه دارین اینجا میزارین مگه اینجا سمساری عزیزم ..بقیه هزینه نت میدم یکم ملاحظه کنین خوب ..روزی 5 .6 نمونه کافی نه لوله جداره چاه 50.60 عکسگوگرد های بنتونیت دار موارد مصرف: کاهشphخاک های قلیایی و شور افزایش حلالیت عناصر کم مصرف و پرمصرف مقدار مصرف: درخت بارده 150 تا200 فروش لوله جداره چاه گرم زراعت 400تا500 کیلو خراسانیورق گالوانيزه هفت فروش لوله جداره چاه الماس 50عرض1000؛1250 60عرض1250 ab 80عرض1000 90عرض1000؛1250 2عرض1000 ab موجودي در كارخانه قيمت ها با فاكتور رسمي ميباشدبه آدم مظلوم میگند پخمه به صبور میگند بی بخار به مهربون میگند اسکل...؛؛؛ و این گونه انسانیت را نابود کردیم...این‌جا، خاک و آهن و آتش به هم آمیخته‌اند تا راوی تاریخی باشند که هم‌نشینی جز نفس‌های باد ندارد. شلمچه، لوله جداره چاه وارث تاریخ شیربچه‌های خمینی است.ادامه تولید پراید و پژو 405 در حالی که براساس هدف‌گذاری قیمت لوله جداره چاه صورت گرفته، باید در سال 1404 یک میلیون دستگاهگلکسی نوت3 قابلیت 4g قابلیت امضا فوق العاده سالم نقدی650چکی800 قیمت لوله جداره چاه برای مشاهده دیگرگوشی های کارکرده به کانال همراه جاوید بپیوندید

گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست... سهم شما عضويت در كانال خيريه لينك: ‏دکتر لاریجانی افزود: نکته بعدی این است که شورای نگهبان در این خصوص ایراد گرفت؛ بنابراین برای من جالب است که برخی از این تشکل‌ها که به تازگی به وجود آمده و در فضای انتخابات نیز قرار داریم با یک بیان بی ادبانه نسبت به مجلس حرف‌های نادرست بیان کرده است. جالب اینجا ست که رئیس کمیسیون تلفیق،آقای حاجی بابایی که جزء موسسین این تشکیلات است به بنده گفت شورای نگهبان گفته این مدیریت را باید به ماده اضافه کرد، شما چرا به شورای نگهبان این موضوع را نمی گویید؟ شورای نگهبان عامل این مسئله بوده که با بخش مدیریتی مصوبه مشکل دارد؛البته به نظر من خیلی مسئله مهمی نیست؛ یعنی به مقامات تخصیص داده نمی‌شود، چرا شما به شورای نگهبان چیزی نمی‌گویید؟ لابد می‌ترسید صلاحیت آقایان را رد کند.مدل اسکورت__تمام مدل ها[درابعاد(عرض نشیمن)] 70 , 80 , 100 , 140 , 160 , 160دوقلو , تولید میشود. Www.fikamobl.com Insta://Mobl_takhtekhabsho_fikaمدل الیز__تمام لوله جداره چاه مدل ها[درابعاد(عرض نشیمن)] 70 , 80 , 100 , 140 , 160 , 160دوقلو , تولید میشود. Www.fikamobl.com Insta://Mobl_takhtekhabsho_fika قیمت و روز بخير ♒️فروش فوري رتبه 5 راه و ترابري نام شركت دوسيلابي ميباشد بدون مشكل دارايي ،و تاريخ رتبه برج 95/12 ميباشد براي اطلاعات بيشتر با شماره تماسآرزو میڪنــــــــم در اين ظهر زيبا مهـــربرڪـــت عشـــــــــــــــــــق محبــــــــت قیمت ـتي همنشین تون باشه "ظهرتون بخیر"#رنگ_اكريليك_افرا در بسته بندي جديد لوله شماره تماس دفتر #پخش_توحيدي 02144891200 و 65612161 الي 6 -

#پرايمر_اكريليك #افرا -مخصوص #زيركارعايق_سفيد و #رنگ_اكريليك - در وزن هاي 1ليتري،گالن4ليتري و دبه 10و 20ليتري شماره تماس دفتر #پخش_توحيدي02144891200 و #65612161الي6عايق سفيد #افرا دفتر #پخش_توحيدي 02144891200 و 02165612161 الي 6عزیزان فقط تافرداشب برای سفارش فرصت هست. انواع کیک برای روز مادر وانواع دیس های شیرینی برای شب عیداز15 هزارتومان به بالا. باطعم های استثناییاین لوله جداره چاه روزها فهمیده‌ام آدم کنار قبر مادرش خیلی آرام می‌شود... چراغ سر قبر زهرا(س) کجایی؟ #یا_صاحب_الزمان♦️موزیکای ناب برا مهمونی و دورهمی ♦️ریمیکسهای تریبال ایرانی و خارجی واسه رقص ♦️بهترین موزیکای فستیوالی ♦️بهترین ریمیکسای ایرانی و خارجیدستهایی که کمک میکنند بسیار مقدس تر از لبهایی هستند که دعا میکنند. انسانیت واقعا زیباست ویدئو های بیشتر#برقی شما هم اکنون میتوانید سنسور دور موتور بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 3320-93-7861 لوله جداره چاه را با قیمت 250000 ریال از سایت زیر خرید نمائید. لینک خرید:

بولت 1مگا پیکسل AHD، لنز3.6میلی متر3MP، دارای کابل منو OSD قیمت: 59هزار تومان سفارش شماره تماس: 02166593321 02166595074جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ولادت حضرت فاطمه( س) وبه ریاست مشاور امور بانوان فرمانداری تالش برگزارشد. پایگاه لوله جداره چاه خبری تحلیلی تالشان نیوز

لوله جداره چاه - لوله هایی که اغلب از جنس فولاد و پی وی سی هستند و برای چاه به صورت شیار دار تولید میشوند
لوله هایی که اغلب از جنس فولاد و پی وی سی هستند و برای چاه به صورت شیار دار تولید میشوند, قیمت لوله جداره چاه, خرید لوله جداره چاه, فروش لوله جداره چاه, قیمت انواع لوله جداره چاه, لیست قیمت لوله جداره چاه, کارخانه تولید لوله جداره چاه, تولید لوله جداره چاه, تأمین لوله جداره چاه, کاتالوگ لوله جداره چاه, انواع لوله جداره چاه, فیلم لوله جداره چاه, آموزش لوله جداره چاه, قیمت روز لوله جداره چاه, خرید عمده لوله جداره چاه, فروش عمده لوله جداره چاه, عکس لوله جداره چاه, بهترین لوله جداره چاه, ارزانترین لوله جداره چاه