دنبال چه میگردید؟

سه راه فلنجدار چدنی

قیمت سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد

بازار سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد ایران - کارخانه تولید کننده سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد - استعلام قیمت سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد

اتصالات چدنی چیست؟
کلیه اتصالاتی که در خطوط لوله های چدنی به کار میروند و از جنس چدن داکتیل ساخته شده اند

سه راه فلنجدار چدنی

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: مهندس بالازاده
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02165831737
 • همراه: 09123261608

سه راه فلنجدار چدنی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
سه راه فلنجدار چدنی

ثبت سفارش خرید سه راه فلنجدار چدنی:

 • خریدار سه راه فلنجدار چدنی
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار سه راه فلنجدار چدنی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه سه راه فلنجدار چدنی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد

قیمت انواع سه راه فلنجدار چدنی

نام کالا قیمت (ریال)برندکد
سه راه فلنجدار چدنی150*150 1,100,000 گروه صنعتی نورآب 2353-12818
اتصالات چدنی فلنجدار 0 شیرالات صنعتی مهرآب 1703-7679
سه راه فلنجدارتکاب125*315-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14191
سه راه فلنجدارتکاب90*250-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14223
سه راه فلنجدارتکاب125*250-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14188
سه راه فلنجدارتکاب75*315-10بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14220
سه راه فلنجدارتکاب110*315-6بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14185
سه راه فلنجدارتکاب315-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14217
سه راه فلنجدارتکاب110*250-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14182
سه راه فلنجدارتکاب280*315-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14214
سه راه فلنجدارتکاب250*315-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14211
سه راه فلنجدارتکاب225*315-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14208
سه راه فلنجدارتکاب200*315-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14205
سه راه فلنجدارتکاب200*250-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14202
سه راه فلنجدارتکاب160-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14199
سه راه فلنجدارتکاب160*315-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14196
سه راه فلنجدارتکاب140*250-6بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14193
سه راه فلنجدارتکاب90*315-6بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14225
سه راه فلنجدارتکاب125*315-10بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14190
سه راه فلنجدارتکاب90*250-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14222
سه راه فلنجدارتکاب110-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14187
سه راه فلنجدارتکاب75*250-6بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14219
سه راه فلنجدارتکاب110*315-10بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14184
سه راه فلنجدارتکاب315-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14216
سه راه فلنجدارتکاب250-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14213
سه راه فلنجدارتکاب250*315-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14210
سه راه فلنجدارتکاب200-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14207
سه راه فلنجدارتکاب200*315-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14204
سه راه فلنجدارتکاب180*250-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14201
سه راه فلنجدارتکاب160-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14198
سه راه فلنجدارتکاب160*250-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14195
سه راه فلنجدارتکاب90-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14227
سه راه فلنجدارتکاب140*250-10بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14192
سه راه فلنجدارتکاب90*315-10بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14224
سه راه فلنجدارتکاب125*250-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14189
سه راه فلنجدارتکاب75*315-6بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14221
سه راه فلنجدارتکاب110-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14186
سه راه فلنجدارتکاب75*250-10بار-باتبدیل 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14218
سه راه فلنجدارتکاب110*250-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14183
سه راه فلنجدارتکاب280*315-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14215
سه راه فلنجدارتکاب250-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14212
سه راه فلنجدارتکاب225*315-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14209
سه راه فلنجدارتکاب200-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14206
سه راه فلنجدارتکاب200*250-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14203
سه راه فلنجدارتکاب180*250-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14200
سه راه فلنجدارتکاب160*315-6بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14197
سه راه فلنجدارتکاب160*250-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14194
سه راه فلنجدارتکاب90-10بار 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-14226
سه راهی چدنی فلنجدار 350 به 80 میلیمتر 5,600,000 ذوب ریزان همدان 106-2895
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 200 میلیمتر 10,500,000ذوب ریزان همدان 106-2913
سه راهی چدنی فلنجدار 100 به 50 میلیمتر 1,024,000ذوب ریزان همدان 106-2863
سه راهی چدنی فلنجدار 300 به 200 میلیمتر 5,440,000ذوب ریزان همدان 106-2892
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 80 میلیمتر 8,120,000ذوب ریزان همدان 106-2910
سه راهی چدنی فلنجدار 80 به 50 میلیمتر 928,000ذوب ریزان همدان 106-2860
سه راهی چدنی فلنجدار 300 به 100 میلیمتر 4,416,000ذوب ریزان همدان 106-2889
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 300 میلیمتر 10,500,000ذوب ریزان همدان 106-2907
سه راهی چدنی فلنجدار 50 میلیمتر 896,000ذوب ریزان همدان 106-2857
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 150 میلیمتر 8,400,000ذوب ریزان همدان 106-2904
سه راهی چدنی فلنجدار 250 به 150 میلیمتر 3,200,000ذوب ریزان همدان 106-2886
سه راهی چدنی فلنجدار 350 میلیمتر 9,240,000ذوب ریزان همدان 106-2901
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 400 میلیمتر 21,000,000ذوب ریزان همدان 106-2933
سه راهی چدنی فلنجدار 250 به 80 میلیمتر 2,752,000ذوب ریزان همدان 106-2883
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 250 میلیمتر 17,500,000ذوب ریزان همدان 106-2930
سه راهی چدنی فلنجدار 200 به 125 میلیمتر 2,000,000ذوب ریزان همدان 106-2880
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 100 میلیمتر 15,400,000ذوب ریزان همدان 106-2927
سه راهی چدنی فلنجدار 150 میلیمتر 1,792,000ذوب ریزان همدان 106-2877
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 350 میلیمتر 15,400,000ذوب ریزان همدان 106-2924
سه راهی چدنی فلنجدار 150 به 80 میلیمتر 1,664,000ذوب ریزان همدان 106-2874
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 200 میلیمتر 11,830,000ذوب ریزان همدان 106-2921
سه راهی چدنی فلنجدار 125 میلیمتر 1,408,000ذوب ریزان همدان 106-2871
سه راهی چدنی فلنجدار 450 میلیمتر 17,850,000ذوب ریزان همدان 106-2918
سه راهی چدنی فلنجدار 125 به 65 میلیمتر 1,280,000ذوب ریزان همدان 106-2868
سه راهی چدنی فلنجدار 350 به 150 میلیمتر 6,230,000ذوب ریزان همدان 106-2897
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 300 میلیمتر 12,460,000ذوب ریزان همدان 106-2915
سه راهی چدنی فلنجدار 100 به 80 میلیمتر 1,024,000ذوب ریزان همدان 106-2865
شرکت های تولید کننده سه راه فلنجدار چدنی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران سه راه فلنجدار چدنی
خریداراتصالات چدنی (ملک قاسمی) 50370 در کرمان
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 48996
خریدار اتصالات 33898
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 27589
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 25026 در آذربایجان شرقی
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 17684
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 11176
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 7512 در اردبیل
خریدار اتصالات و شیر الات چدنی (حسینی) 7510 در اردبیل

خرید اتصالات و شیر الات چدنی


خریدار سه راه فلنجدار چدنی 7041
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 6540
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 6539
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 4916
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 4022

سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد. زانو فلنجدار چدنی زانو های چدنی که دو سر آنها دارای فلنج میباشد. سه راه فلنجدار چدنی سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد. شیر پروانه فلنجدار شیر های پروانه ای که روش اتصال آنها به لوله از راه فلنج میباشد. کمربند فلنجدار چدنی کمربند ساخته شده از جنس چدن داکتیل به طوری که نافی کمربند دارای فلنج میباشد.
سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد, مناقصات سه راه فلنجدار چدنی, نمایندگی سه راه فلنجدار چدنی, استعلام قیمت سه راه فلنجدار چدنی, ارسال سه راه فلنجدار چدنی, پخش عمده سه راه فلنجدار چدنی, قیمت سه راه فلنجدار چدنی, خرید سه راه فلنجدار چدنی, فروش سه راه فلنجدار چدنی, قیمت انواع سه راه فلنجدار چدنی, لیست قیمت سه راه فلنجدار چدنی, کارخانه تولید سه راه فلنجدار چدنی, تولید سه راه فلنجدار چدنی, تأمین سه راه فلنجدار چدنی, کاتالوگ سه راه فلنجدار چدنی, انواع سه راه فلنجدار چدنی, فیلم سه راه فلنجدار چدنی, آموزش سه راه فلنجدار چدنی, قیمت روز سه راه فلنجدار چدنی, خرید عمده سه راه فلنجدار چدنی, فروش عمده سه راه فلنجدار چدنی, عکس سه راه فلنجدار چدنی, بهترین سه راه فلنجدار چدنی, ارزانترین سه راه فلنجدار چدنی

نظرات کاربران در مورد سه راه فلنجدار چدنی

 • بیژن اظهری خراسان پنج شنبه 4 تیر 97

  اتصالات سالم پارس متال در سایز های "2 الی"4 جهت فروش

 • هدایت اصفهان سه شنبه 4 تیر 97

  قیمت
  اتصالات چدنی
  اصفهان
  هدایت

 • عباسیان همدان،گنبد دوشنبه 4 تیر 97

  دو عدد فلنج اسپیگات 700 با فشار 10 بار میخواستم
  چدن ار نوع داکتیل
  اتصالات چدنی

 • احمدی هستم تهران سه شنبه 4 تیر 97

  سه راهی چدنی برای لوله برق میخام. قطرش حدود 21 میلی متر هست
  لوله pg13.5 برق

 • زرین فر خوزستان جمعه 4 تیر 97

  ببخسین قیم ولو و اتصالات PN16 چدنی می خواستم
  شما خودتون قیمت میدین؟
  شماره اول لوله و اتصالات چدنی میدن؟

 • ملک قاسمی کرمان دوشنبه 3 خرداد 97

  سلام قیمت اتصالات چدن داکتیل (سه راهی )رو میخواستم
  قیمت اتصالات چدن داکتیل (سه راهی )رو میخواستم
  سه راه فلنجدار چدنی قطر700 میلیمتر

 • کریمی تهران چهارشنبه 3 خرداد 97

  سلام. قیمت سه راهی چدن فلنچ دار 110 استاندارد

 • سه راه فلنجدار چدنی کرمانشاه سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  فروشگاه باقری

 • رهبر لرستان،بروجرد سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  برای یه نیروگاه برق
  از جنس چدن و آهن

 • غفارپور تهران سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  جهت اتصال لوله چدنی فاضلاب ب پوشفیت
  رابط ی داریم برای اتصال چدن به پوشفیت؟
  سلام برای اتصال پوشفیت به چدن اتصالی داریم؟

 • فروشگاه سلامی مشهد سه شنبه 1 فروردين 97

  استعلام قیمت اتصالات چدنی

 • سیمحمد عابدی یکشنبه 11 بهمن 96

  سلام لطفا قیمت اتصالات چدنی سلام لطفا قیمت اتصالات چدنی

 • سه راه فلنجدار چدنی دوشنبه 11 بهمن 96

  سلام ما دنبال اتصالات چدنی و یا چایگزین پلیتن آن در سایزهای 12-10-8- هستیم سلام ما دنبال اتصالات چدنی و یا چایگزین پلیتن آن در سایزهای 12-10-8- هستیم

 • شرف الدین چهارشنبه 8 آبان 96

  زانو ٢٢/٥ درجه دو سر فلنج با قطر ٣١٥ و فشار ١٠ بار و جنس چدن زانو ٢٢/٥ درجه دو سر فلنج با قطر ٣١٥ و فشار ١٠ بار و جنس چدن

 • سه راه فلنجدار چدنی یکشنبه 6 شهریور 96

  آیا سه راه جدنی سایز 355 به 63 دارید سلام

 • فاروقی شنبه 5 مرداد 96

  سلام لطفا قیمت لوله و اتصالات چدنی را بر اساس کیلوگرم بفرمائید.متشکرم سلام لطفا قیمت لوله و اتصالات چدنی را بر اساس کیلوگرم بفرمائید.متشکرم

 • najafi دوشنبه 5 مرداد 96

  سلام،ناظرتاسیسات آتش نشانی مشهد هستم. برای تهیه اسناد نیاز به قیمت سه راهی چدنی سایز 90 همچنین زانوی 90 چدنی سایز90 دارم. زحمت میکشید واسم اعلام نمایید؟ سلام،ناظرتاسیسات آتش نشانی مشهد هستم. برای تهیه اسناد نیاز به قیمت سه راهی چدنی سایز 90 همچنین زانوی 90 چدنی سایز90 دارم. زحمت میکشید واسم اعلام

 • شرکت پاسار فروهر پارس فارس پنج شنبه 5 مرداد 96

  پیمانکار خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

 • امیر بیداری چهارشنبه 3 خرداد 96

  سلام سه راه چدنی ۵۰×۱۱۰ میخواستم تعداد ۲۵ عدد موجود هست؟واینکه قیمت همکاری چنده؟ سلام سه راه چدنی ۵۰×۱۱۰ میخواستم تعداد ۲۵ عدد موجود هست؟واینکه قیمت همکاری چنده؟

 • فروشگاه صدرا آذربایجان غربی سلماس سه شنبه 3 خرداد 96

  دررابطه با اتصالات چدنی فلج دار

 • حسینی اردبیل یکشنبه 12 اسفند 95

  خرید اتصالات و شیر الات چدنی

 • رودباری پنج شنبه 12 اسفند 95

  سلام
  اتصالات چدنی 75 موجود دارید
  سلام

 • باتک مشهد کاوه شنبه 5 مرداد 95

  فروش شیر الات و اتصالات چدنی کروم و استیل یا کیفیت عالی و قیمت استثنایی