دنبال چه میگردید؟

خریدار فیلتر تمام اتوماتیک دیسکی

فیلتر تمام اتوماتیک دیسکی

نور مازندران

محسن ابزاریان

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

برای جلوگیری از ورود ماسه موجود در آب به ساختمان
فیلتر تمام اتوماتیک دیسکی
این فیلتر های خودشوینده هستند. یعنی به صورت اتوماتیک خود را تمیز میکنند. قیمت فیلتر تمام اتوماتیک دیسکی

تاریخ درخواست: 1397/02/25
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

RSS