دنبال چه میگردید؟

بازار لوله اسپیرال فولادی قم - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در قم

کارخانه تولید کننده لوله اسپیرال فولادی قم - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در قم - استعلام قیمت لوله اسپیرال فولادی قم - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در قم

لوله اسپیرال فولادی قم
لوله اسپیرال فولادی قم لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند لوله اسپیرال فولادی قم

لوله اسپیرال فولادی قم لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند قیمت لوله اسپیرال فولادی قم

لوله اسپیرال فولادی چیست؟

فروش لوله اسپیرال فولادی در قم

کانال بازار لوله
لوله اسپیرال فولادی

پخش عمده لوله اسپیرال فولادی در قم
تلفن تماس: 09033669997 - 02165831737

لوله اسپیرال فولادی

ثبت سفارش خرید لوله اسپیرال فولادی:

 • خریدار لوله اسپیرال فولادی
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله اسپیرال فولادی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله اسپیرال فولادی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله اسپیرال فولادی قم - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در قم لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند

قیمت انواع لوله اسپیرال فولادی

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله اسپیرال 48 اینچ به ضخامت 12 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 24 اینچ به ضخامت 6 میلی متر 0 شرکت فولاد آراد
لوله فولادی 8 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله فولادی 10 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت 5 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله گازی روکار 1 اینچ به ضخامت 3 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله کمر جوش 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 5 و بیشتر 29,406 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/5 الی 2/7 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.60 mm الی 3 ضخامت کیلویی 41,680 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm ضخامت کیلویی 43,864 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه سه 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 3/30 الی 4/85 30,387 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت کمتر از 2.5 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 5 mm کیلویی 40,357 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.35 الی 2.5 ضخامت کیلویی 42,787 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه دو 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/8 الی 3/25 30,877 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 3 الی 8 29,140 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 3.25 mm کیلویی 40,905 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm الی 2.35 کیلویی 43,255 شرکت نورد ولوله سپنتا
تیرهای چراغ برق گالوانیزه 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
پرفیل های مبلی 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله های فولادی 850 میلیمتر رده 10 مانیسمان 7.92 میل 100,318,997 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 140 مانیسمان 39.67 میل 244,953,550 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 600 میلیمتر رده 40 مانیسمان 17.48 میل 153,244,468 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 250 میلیمتر رده 60 مانیسمان 12.7 میل 48,929,511 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 64,433,356 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 90 میلیمتر رده STD مانیسمان 5.74 میل 8,141,919 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 150 میلیمتر رده 40 مانیسمان 7.11 میل 16,955,830 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 50 میلیمتر رده 160 مانیسمان 8.74 میل 6,665,933 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 1050 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 149,110,509 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 700 میلیمتر رده 30 مانیسمان 15.88 میل 162,724,373 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 1100 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 207,693,923 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 100 مانیسمان 26.19 میل 147,334,527 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 550 میلیمتر رده 20 مانیسمان 9.53 میل 77,477,225 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 200 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 38,783,612 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 80 مانیسمان 17.48 میل 79,247,208 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 65 میلیمتر رده 40S مانیسمان 5.16 میل 5,285,947 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 100 میلیمتر رده 40S مانیسمان 6.02 میل 9,839,902 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 40 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.68 میل 2,429,976 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 80 مانیسمان 23.88 میل 152,728,473 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 600 میلیمتر رده 20 مانیسمان 9.53 میل 84,671,153 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 250 میلیمتر رده 30 مانیسمان 7.8 میل 30,617,694 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 48,797,512 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 80 میلیمتر رده 80S مانیسمان 7.62 میل 9,353,906 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 125 میلیمتر رده 80S مانیسمان 9.53 میل 18,953,810 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 50 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.91 میل 3,263,967 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 950 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 178,942,211 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 120 مانیسمان 38.1 میل 264,891,351 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 650 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 121,630,784 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 20 مانیسمان 6.35 میل 29,837,702 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 60 مانیسمان 16.66 میل 96,071,039 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 5S مانیسمان 4.78 میل 36,275,637 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 100 میلیمتر رده 80 مانیسمان 8.56 میل 13,391,866 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 200 میلیمتر رده STD مانیسمان 8.18 میل 25,529,745 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 40 مانیسمان 10.31 میل 47,837,522 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 65 میلیمتر رده XXS مانیسمان 14.02 میل 12,233,878 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 100 میلیمتر رده XXS مانیسمان 17.12 میل 24,617,754 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.85 میل 2,735,973 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 800 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 113,290,867 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 200 میلیمتر رده 80S مانیسمان 12.7 میل 39,353,606 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 10 مانیسمان 6.35 میل 32,813,672 ماهان صنعت مهرسا
شرکت های تولید کننده لوله اسپیرال فولادی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله اسپیرال فولادی قم - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در قم

 • یکشنبه دی 10, لوله اسپیرال فولادی 73597:

  سند برنامه چهارم توسعه که در آن برای اولین بار در ایران وجود بحران آب و ضرورت مدیریت آن مدیریت بهم پیوسته و جامع و پایدار حوضه آبریز و مدیریت همزمان عرضه و تقاضای آب در قانون آمد و قانونی شد و مبارزه جدی و قاطع با فساد و ناکارآمدی و کاغذ بازی و احترام و تکریم ارباب رجوع و شک ایشان بهترین گزینه ممکن برای وزارت نیروست تا با برنامه ای مدون و علمی و همخوان با محیط زیست و توان و شهامت لازم اسپیرال 63 الی 200 برای اجرای آن بتواند بحران مرگبار و تمدن سوز آب در ایران را مدیریت از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار دارد با توجه به برنامه های ایشان با رأیی بالا سکان مدیریت وزارت نیرو را به ایشان خداوند بزرگ موفقیت بیش از پیش ایشان را در مدیریت بحران مرگبار و تمدن سوز آب محمد علایی

 • پنج شنبه آذر 9, لوله اسپیرال فولادی 54044:

  پادشاهی صبح زود برای لوله گالوانیزه فنس کشی شکار بیرون مردی زشت برابر او ظاهر شد آن را به فال بد گرفت و دستور لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.11 میل داد تا او را حسابی اتفاقا شکار لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 401 کیلویی درز اسپیرال خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد فروش لوله سیاه در قم و خوشحال یادش آمد که لوله گالوانیزه سنگین قم آن مرد فقیر را بدون لوله استن استیل دلیل اذیت کرده است لوله گالوانیزه دست دوم قم به همین خاطر تصمیم لوله داربستی قم شومتر هستیم

 • سه شنبه آذر 9, لوله اسپیرال فولادی 48729:

  روزهایی هست که باید لوله آهنی 2-1/2 اینچ سیملس به ضخامت 3.05 میلیمتر 5.26 کیلوگرم در سایز 73 میلیمتر 10/10S شاخه 32 کیلویی لوله فولادی 18 اینچ مانیسمان رده 30 بدون درز زیرش لوله آهنی 80 میلیمتر سیملس به ضخامت 7.62 میلیمتر 15.25 کیلوگرم در سایز 88.9 میلیمتر XS/80/80S خط لوله آهنی 450 میلیمتر سیملس به ضخامت 19.05 میلیمتر 205.63 کیلوگرم در سایز 457.2 میلیمتر 60 لوله آهنی 900 میلیمتر سیملس به ضخامت 7.92 میلیمتر 176.98 کیلوگرم در سایز 914.4 میلیمتر 10 فروش لوله فولادی 20 اینچ مانیسمان رده 40 بدون درز در قم لوله بدون درز قم

لوله اسپیرال فولادی قم - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در قم. لوله خرطومی آبیاری فروش لوله های خرطومی از جنس پی وی سی جهت اتصال به پمپ و انجام آبیاری.