دنبال چه میگردید؟

بازار لوله اسپیرال فولادی فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز

کارخانه تولید کننده لوله اسپیرال فولادی فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز - استعلام قیمت لوله اسپیرال فولادی فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز

لوله اسپیرال فولادی فارس
لوله اسپیرال فولادی فارس لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند لوله اسپیرال فولادی فارس

لوله اسپیرال فولادی فارس لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند قیمت لوله اسپیرال فولادی فارس

لوله اسپیرال فولادی چیست؟

فروش لوله اسپیرال فولادی در فارس

کانال بازار لوله
لوله اسپیرال فولادی

پخش عمده لوله اسپیرال فولادی در فارس
تلفن تماس: 09033669994 - 09033669997

لوله اسپیرال فولادی

لوله و اتصالات فارس

ثبت سفارش خرید لوله اسپیرال فولادی:

 • خریدار لوله اسپیرال فولادی
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله اسپیرال فولادی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله اسپیرال فولادی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله اسپیرال فولادی فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند

قیمت انواع لوله اسپیرال فولادی

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله اسپیرال 48 اینچ به ضخامت 12 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 24 اینچ به ضخامت 6 میلی متر 0 شرکت فولاد آراد
لوله فولادی 8 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله فولادی 10 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت 5 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله گازی روکار 1 اینچ به ضخامت 3 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله درجه دو 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/8 الی 3/25 30,877 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 3 الی 8 29,140 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 3.25 mm کیلویی 40,905 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm الی 2.35 کیلویی 43,255 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله کمر جوش 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 5 و بیشتر 29,406 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/5 الی 2/7 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.60 mm الی 3 ضخامت کیلویی 41,680 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm ضخامت کیلویی 43,864 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه سه 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 3/30 الی 4/85 30,387 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت کمتر از 2.5 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 5 mm کیلویی 40,357 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.35 الی 2.5 ضخامت کیلویی 42,787 شرکت نورد ولوله سپنتا
پرفیل های مبلی 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
تیرهای چراغ برق گالوانیزه 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله های فولادی 900 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 127,534,725 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 60 مانیسمان 20.62 میل 148,696,513 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 600 میلیمتر رده 10S مانیسمان 6.35 میل 57,821,422 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 250 میلیمتر رده 10S مانیسمان 4.19 میل 17,003,830 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 20 مانیسمان 7.92 میل 46,697,533 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 100 میلیمتر رده 30 مانیسمان 4.78 میل 7,745,923 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 150 میلیمتر رده 80S مانیسمان 10.97 میل 26,051,739 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 65 میلیمتر رده 40 مانیسمان 5.16 میل 5,177,948 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 750 میلیمتر رده 10S مانیسمان 7.92 میل 90,215,098 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 63,095,369 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 550 میلیمتر رده 160 مانیسمان 53.98 میل 403,351,966 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 200 میلیمتر رده 40S مانیسمان 8.18 میل 26,033,740 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 80S مانیسمان 12.7 میل 59,657,403 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 80 میلیمتر رده XXS مانیسمان 15.24 میل 16,607,834 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 125 میلیمتر رده XXS مانیسمان 19.05 میل 34,457,655 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 40 میلیمتر رده 80S مانیسمان 5.08 میل 3,305,967 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 30 مانیسمان 12.7 میل 93,071,069 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 600 میلیمتر رده 140 مانیسمان 52.37 میل 432,085,679 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 250 میلیمتر رده 160 مانیسمان 28.58 میل 103,396,966 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 5S مانیسمان 3.96 میل 21,035,790 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 90 میلیمتر رده 40S مانیسمان 5.74 میل 8,303,917 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 150 میلیمتر رده 5S مانیسمان 2.77 میل 6,929,931 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 65 میلیمتر رده 10 مانیسمان 3.05 میل 3,155,968 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 750 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 106,102,939 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 10 مانیسمان 6.35 میل 42,341,577 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 550 میلیمتر رده 100 مانیسمان 34.93 میل 270,849,291 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 200 میلیمتر رده XXS مانیسمان 22.23 میل 64,751,352 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 5S مانیسمان 3.96 میل 19,133,809 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 80 میلیمتر رده XS مانیسمان 7.62 میل 9,161,908 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 125 میلیمتر رده 80 مانیسمان 9.53 میل 18,581,814 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 40 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,169,988 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 900 میلیمتر رده 10 مانیسمان 7.92 میل 106,174,938 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 250 میلیمتر رده 100 مانیسمان 18.26 میل 68,849,312 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 120 مانیسمان 27.79 میل 134,788,652 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 90 میلیمتر رده 80 مانیسمان 8.08 میل 11,177,888 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 150 میلیمتر رده 120 مانیسمان 14.27 میل 32,519,675 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 50 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 2,405,976 ماهان صنعت مهرسا
شرکت های تولید کننده لوله اسپیرال فولادی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله اسپیرال فولادی فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز

 • سه شنبه دی 10, لوله اسپیرال فولادی 73328:

  پدر سعودی وپسر عراقی یکی از تحلیل های چند ماهه اخیر وبا توجه به جانشینی محمد بن سلمان در عربستان وهم چنین خرید ملیاردی سلاح توسط عربستان لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند آغاز رویارویی نظامی بین ایران و اسپیرال فارس

 • پنج شنبه آذر 9, لوله اسپیرال فولادی 54785:

  بهترین لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 367 کیلویی درز اسپیرال زمان استفاده از خمیر شیرین نوشته شده توسط سید امیر حسینی لوله فولادی درزدار در تاریخ 1396 لوله های ساخته شده از فولاد ضد زنگ 06 لوله های مانیسمان با ضخامت بالا و فشار قوی فابریک و درز مخفی 09 بهتره خمیر شیرین رو در پاییز بدید یکی از روش های تولید لوله هست که در آن ورقه ای را به شکل مارپیچ یا خرطومی یا فنری در می آورند و با جوش دادن لبه های ورق لوله تولید میشود و زمانی که دما رو به گرمی رو اسپیرال بذارید برای لوله آهنی فارس لوله داربستی فارس در فروش لوله گالوانیزه گلخانه در خنج

 • شنبه مهر 7, لوله اسپیرال فولادی 744:

  بردسیما نخستین اپلیکیشن اندرویدی گردشگری شهرستان بردسیر در این برنامه سعی بر این شده است که طبیعت و جاذبه های این اسپیرال 16 الی 63 شهرستان را معرفی نماییم جستجو از میان تصاویر و لوله اسپیرال فولادی مناطق بردسیر قرار دادن تصاویر به عنوان پسزمینه نمایش تصاویر با کیفیت بالا معرفی لوله اسپیرال پلی اتیلن شهر ها و روستاها شهرستان مسیریابی اسپیرال 63 الی 200 و تخمین زمان و اسپیرال 160 الی 400 مسافت

لوله اسپیرال فولادی فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,206 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,272 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10.3 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,380 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 11.1 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,482 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,602 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.5 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,668 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.7 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,692 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,866 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,902 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 2,124 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 6.35 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 900 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.11 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,008 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.8 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,104 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,134 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.4 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,188 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.8 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,248 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,272 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,344 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,416 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10.3 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,452 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 11.1 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,566 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,692 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.5 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,764 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.7 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,788 کیلویی درز اسپیرال.